DBU's Guldnål

For tildeling af DBU's Guldnål gælder, at 

 • lokalunionens guldemblem skal være tildelt, hvis den indsats der påberåbes for DBU's guldnål falder indenfor lokalunionernes rammer (Klub/lokalunionsarbejde)
 • de typiske positioner er
  a) 15 års medlemskab af DBU's forretningsudvalg
  b) 15 år som unionsformand
  c) 15 år som medlem af DBU's bestyrelse
  d) 20 år som formand for et DBU udvalg
   
 • den gerning, der er udført skal være på amatørgrundlag
 • anden og betydningsfuld ledergerning kan erstatte et antal år der måtte mangle i  opregningen under a) - d)
 • at der i særtilfælde kan dispenseres

Kun medlemmer af DBU's bestyrelse kan indstille en person til modtagelse af DBU's guldnål. Afgørelsen om tildeling/afvisning af tildeling af DBU's guldnål træffes af DBU's bestyrelse i åben intern dialog. Tildeling kan kun ske, hvis 4/5 (13) af DBU's bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

DBU's hæderstegn kan tildeles repræsentanter for udenlandske forbund, danske eller udenlandske institutioner eller personer som DBU måtte ønske at hædre for en indsats, der ligger uden for den normale ledergerning.

Modtagere af DBU's Guldnål