Klubservice

Skatteregler

Her finder du hjælp til at navigere rundt i de mange skatteregler for idrætsklubber.

'Skattefri godtgørelser' indeholder en liste over godtgørelser samt gældende takster fra SKAT.
  
'Skatteregler for amatøridrætsforeninger og -klubber' giver dig svar på de hyppigste spørgsmål om skatteregler.