CORONA: Status og anbefalinger

CORONAVIRUS-situationen og regeringens/myndighedernes krav og anbefalinger ændrer sig hele tiden. Vær derfor opmærksom på, at indholdet på denne side og spørgsmål/svar løbende ændrer sig. 

Siden er senest opdateret 7. april klokken 10.00. Spørgsmålssektionen et senest opdateret 7. april 2020.

Mandag 6. april meddelte statsminister Mette Frederiksen, at restriktionerne i det danske samfund forlænges til 10. maj i et forsøg på at mindske spredningen af coronavirus i Danmark.

I DBU Lolland-Falster, DBU Bredde og DBU bakker vi naturligvis op om myndighedernes retningslinjer. Det betyder, at alle vores aktiviteter aflyses til og med den 10. maj 2020. Samtidig opfordres fodboldklubberne til at gøre det samme.

"I DBU Lolland-Falster tager vi situationen vedrørende Coronavirus meget alvorligt. Fodbolden er klar til at tage vores del af ansvaret for at støtte op om at begrænse og forsinke udbredelsen af Coronavirus i det danske samfund. Vi bakker naturligvis op om myndighedernes anvisninger og retningslinjer nøje. Det betyder, at alle vores aktiviteter aflyses eller udsættes til og med den 10. maj 2020, og vi anbefaler alle vores klubber at gøre det samme og lukke alle aktiviteter ned - det vil sige træninger, møder m.m.", udtaler DBU Lolland-Falsters formand Gert Lundgaard i forbindelse med den seneste udmelding. 

Hjemsendelse af medarbejdere.

Med de mange aflysninger og udsættelser er mængden af opgaver markant reduceret og derfor bliver medarbejdere i DBU Lolland-Falster hjemsendt gældende fra fredag 27. marts.

Hjemsendelsen sker med støtte fra den vedtagne lønkompensationsordning, der under corona-krisen skal holde hånden under danske arbejdspladser. Det betyder således også, at alle berørte medarbejdere vil få udbetalt fuld løn og kan returnere til deres arbejde, når krisen er overstået, og DBU Lolland-Falster kalder dem tilbage.

Længere sagsbehandling

Kontoret er fysisk lukket ned og og vi overgik 27. marts til et nødberedskab. Hjemsendelsen af medarbejderne betyder helt konkret, at DBU Lolland-Falster overgår til et nødberedskab, hvilket blandt andet indebærer, at man må forvente noget længere svar tider på bl.a. mail-henvendelser. Desuden bliver alle interne mødeaktiviteter aflyst, herunder fagudvalg og lignende.

DBU Lolland-Falsters minimumsdrift opretholdes for at kunne håndtere nødsituationer, sikre den nødvendige beslutningskraft og være forberedt på en normalisering af forholdene. DBU Lolland-Falster kan fortsat kontaktes ved at sende mails eller ringe direkte til Thomas Bonde Jensen på mail: tboj@dbulolland-falster.dk eller mobil: mobil 5239 1921.

Tb 166X106
Administrationschef Thomas Bonde Jensen

De skærpede tiltag er en konsekvens af regeringen/statsministerens og myndighedernes pressemøde 06. april klokken 2000.  

Det betyder følgende indtil 10. maj - vær opmærksom på, at dette løbende ændres:  

 • Alle klubber bør aflyse træninger, privatarrangerede træningskampe og anden aktivitet i klubben indtil 13. april
 • Alle indefodboldstævner på halv- og helbane i weekenden 15./16. marts aflyses - og udsættes til afvikling som udendørs medaljestævner på Kristi himmelfartsdag torsdag 21. maj.
 • Alle turneringskampe udsættes til at blive spillet på et senere tidspunkt.
 • Alle træningskampe, via DBU Lolland-Falster / DBU Sjælland, udsættes og dommerne afmeldes.      
 • Alle kurser o.lign. i marts - aflyses/evt. udsættes til et senere tidspunkt. De tilmeldte deltagere får direkte besked.
 • Som konsekvens af de aflyste kampe afmeldes dommerne - kampe i slut april og maj afventer situationens udvikling.
 • Som konsekvens af corona-situationen er alle resterende fysiske og teoretiske test aflyst for dommerne, og der er givet dispensation til resten af forårsturneringen.  
 • 3- og 5-mandstævnerne udsættes til et senere tidspunkt.

Derfor gør vi det
Det er vores ansvar, at vi både beskytter vores medlemsklubber, medarbejdere og hjælper myndighederne med inddæmning af coronavirus i Danmark. Vi vil derfor skærpe en række tiltag i vores dagligdag, både af hensyn til hinanden i organisationen og i forhold til ikke at øge risiko for smitte og dermed belastning af det samlede sundhedssystem.

Spørgsmål
Udover denne oversigt, har vi i højrespalten samlet svar på de mest stillede spørgsmål, så du løbende kan følge med i den nyeste udvikling og de nyeste anbefalinger.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os 
info@dbulolland-falster.dk

Yderligere informationer:
Myndighedernes retningslinjer opdateres løbende. Vi anbefaler derfor, at du til enhver tid følger med på deres hjemmesider, så du får de helt aktuelle anvisninger. Nyttige kilder er:

Samlet side fra myndighederne med alt, hvad du skal vide om corona: www.coronasmitte.dk

Den myndighedsfælles hotline er: 70200233

Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed: www.stps.dk

Statens Seruminstitut: www.ssi.dk

Udenrigsministeriet: www.um.dk (rejsevejledninger)

Myndighedernes retningslinjer opdateres løbende. Vi anbefaler derfor, at du til enhver tid følger med på deres hjemmesider, så du får de helt aktuelle anvisninger.

Du kan læse mere yderligere anbefalingerne her:

DBU-nyhed om at nedlukningen fortsætter
DBU-nyhed om corona-situationen
DIF's side om corona-situationen - Corona: Status og anbefalinger
Idrættens forsikringer

Q&A er senest opdateret 7. april klokken 10.00. 

Kontakt til administrationen

Jeg har læst, at I har hjemsendt jeres medarbejdere. Hvem kan jeg kontakte i mellemtiden?+

27. marts har DBU Lolland-Falster hjemsendt sine fuldtids- og deltidsmedarbejdere. Hjemsendelsen sker med støtte fra den vedtagne lønkompensationsordning, der under corona-krisen skal holde hånden under danske arbejdspladser. Medarbejderne kan blive kaldt tilbage med én dags varsel, hvis situationen ændrer sig. I mellemtiden kan du kontakte nødberedskabet - se kontaktoplysningerne på siden til venstre. 

Læs mere om hjemsendelsen her

Q&A - Kampe og træning

Må vi stadig gå til træning i klubben?+

DBU Lolland-Falster opfordrer alle klubber til at indstille al aktivitet – det gælder både træning, kampe, sociale arrangementer, møder mv.

Læs DBU Breddes seneste opfordring her.

Afvikles der kampe i weekenden?+

Nej, DBU Lolland-Falster følger regeringens og myndighedernes krav og anbefalinger om at indstille al aktivitet til og med 10. maj. Mange klubber spørger til om det er muligt at afvikle forårets turneringer og stævner. På linket herunder kan du smugkigge på de scenarier vores turneringsudvalg har planlagt: 

Se besked fra Turneringsudvalget her.

Hvordan kommer turneringen til at forløbe i foråret?+

Vi følger løbende corona-krisens udvikling og myndighedernes næste træk. I skrivende stund er landet - herunder fodboldaktivitet - lukket ned til og med 10. maj. Vores turneringsudvalg følger løbende udviklingen. Læs mere her ... 

Hvad sker der med eFodbold kampene?+

eFodboldturneringens første runde udskydes - indtil videre - til juni .

Levering af Gaming Arenas sættes på hold, da fragtmænd alligevel ikke kan levere dem i klubberne. Disse leveres når det er muligt at afvikle turneringen.

Fortsætter skolepokalen?+

I første omgang udsættes kvartfinalekampene i Skolepokalen til efter nedlukningsperioden

Må vi lave selvarrangeret træning, hvis vi er under 10 personer eller holder afstand?+

Nej, her læner DBU sig op ad regeringen/myndighedernes krav og anbefalinger.
DIF skriver følgende 17. marts: 
  
"Udover lukningen af de indendørs idrætsfaciliteter indføres der – med virkning fra den 18. marts 2020 klokken 10 – et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, aktiviteter eller lignende hvor mere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder både indendørs og udendørs og omfatter både offentlige og private begivenheder. Forbuddet gælder også her foreløbigt frem til den 30. marts 2020."

Læs DIF's udmelding

Må vi benytte klubbens anlæg, stadion, kunstgræsbane, multibane m.v. til træning i privat regi?+

På baggrund af statsministerens seneste påbud og opfordringer på pressemødet tirsdag aften den 17. marts, vil vi på det kraftigste opfordre alle til at blive væk fra fodboldbanerne i denne tid og også, at forældre tager ansvar for, at deres børn gør det samme.

Fodboldklubberne og de frivillige ledere kan og skal dog ikke pålægges at sikre, at påbuddene overholdes. Det er i sidste ende politiets ansvar, men som repræsentanter for det organiserede Fodbolddanmark vil vi stærkt opfordre danskerne til at lytte til myndighederne og ikke forsamle sig – heller ikke selvom det er udenfor.

Læs DBU Breddes udmelding her

Skal vi selv afbestille Dommere?+

Nej. DBU Lolland-Falster afbestiller dommere til alle kampe i nedlukningsperioden, hvis holdet er tilmeldt en kamp i DBU Lolland-Falster-regi eller kampen arrangeret via KlubOffice.

Afsones karantænedage når kampe er udsat?+

Nej, det gør de ikke.

I turneringsreglementets § 20.10 står således:
En fastlagt, men ikke-spillet kamp, tæller ikke som karantæneafviklende. 

Q&A Økonomi

Mit hold skulle have været på træningslejr i udlandet, men nu ser vi os nødsaget til at aflyse. Hvordan er vi stillet ift. forsikring?+

Som medlemsklub hos DBU er du forsikret under Idrættens forsikringer. 

Idrættens forsikringer meddeler følgende: 

 • Idrættens rejseforsikring dækker afbestilling såfremt en event/sports begivenhed aflyses

 • Idrættens rejseforsikring dækker afbestilling hvis det på udenrigsministeriets hjemmeside frarådes at rejse til området

 • Idrættens rejseforsikring dækker ufrivilligt ophold, hvis man er rejst ud, og man pludselig kommer i karantæne

 • Afbestillingsforsikringen dækker IKKE afbestilling af selvarrangeret klubaktiviteter (f.eks. træningsophold.), som skal afholdes i et gult markeret land.

 • Spørgsmål til dækning vedr. Corona Virus rettes til Falck på 44 20 26 76.

DIF: Corona: Sådan dækker idrættens forsikringer

Du kan finde en skadesblanket og holde dig opdateret her: http://www.idraettensforsikringer.dk/ 

Og DIF's hjemmeside, hvor der også løbende opdateres. https://www.dif.dk/da

Kan min klub gøre brug af kompensationsordningen for arrangementer?+

Her læner DBU Lolland-Falster sig op ad DIF's vejlending (opdateret 3. april 2020):

Der kan ansøges om kompensation, hvis arrangementer er blevet aflyst som følge af regeringens opfordring til at aflyse eller udskyde arrangementer med mere end 1.000 deltagere på grund af coronavirus.

For at søge kompensation skal arrangementet være planlagt til afholdelse i perioden fra og med den 6. marts 2020 til og med den 31. marts 2020.

Det er vigtigt, at arrangementet skulle have haft flere end 1000 deltagere - eller 500 deltagere, hvis arrangementet var målrettet de særlige risikogrupper – herunder ældre over 80 år, gravide eller kronisk syge.

Kan være relevant for:

1) Professionelle klubber, som fx fodbold, håndbold, ishockey
2) Forbund, foreninger og klubber med arrangementer

Varighed: Fra og med 6. marts 2020 til og med den 31. marts 2020.

Ansøg her og læs mere om satser, kriterier og FAQ på virksomhedsguide.dk

Vi tager forbehold for informationerne. Det er vores tolkning af ordningen, og derfor kan vi ikke garantere, at forbund, foreninger og klubber får kompensation. Vi anbefaler at tage direkte kontakt til de enkelte myndigheder, der administrerer ordningen, med spørgsmål.

Kan medlemmer kræve kontingentet retur?+

Coronaudbruddet er en helt usædvanlig situation med store konsekvenser for hele Danmark – også foreningslivet, hvor aktiviteter er midlertidigt lukket ned.

Det er DIF's klare anbefaling, at de enkelte foreninger og klubber ikke tilbagebetaler kontingent for perioden, da en tilbagebetaling potentielt vil lukke nogle af vores frivillige klubber. DIF opfordrer derfor til, at DIF-idrætten og vores medlemmer bredt set udviser samfundssind og ansvarlighed og bakker vores mange foreninger, klubber og frivillige op i denne svære tid. 

Formelt set kan medlemmer ikke kræve at få en del af kontingentet retur, fordi foreningens aktivitet er stoppet i en periode, så medlemmerne ikke kan træne eller fx deltage i en opvisning eller en holdkamp. Kontingentet er udtryk for en betaling for det at være medlem i en idrætsforening og ikke for en specifik ydelse.

Læs mere på DIF's side om corona-situationen 

Kan vi få depositum for planlagt stævne/arrangement igen?+

Ja, det er muligt.

Tryg har indført et særligt tiltag, der gør det muligt for forbund, foreninger og klubber under DIF at få refunderet sit depositum for planlagte events via Idrættens forsikringer.

Tiltaget gælder for idrætsarrangementer, som er planlagt til afholdelse inden 1. juli 2020, og som der skal betales restbeløb for inden 1. maj 2020.

De nærmere betingelser for at få dækket depositum er:

 • At der er indbetalt depositum for et sports- eller idrætsarrangement, som er planlagt til afholdelse inden 01.07.2020
 • At der skal betales restbeløb inden 01.05.2020
 • Aftalen gælder ALENE police 654 1440 938 828 til DIF/DGI (ingen andre kunder er omfattet). Se policen for Idrættens forsikringer her
 • Max. erstatning pr. sag udgør 70.522 kr.
 • Anmeldelse til FGA (Falck Global assistance) skal ske max. 3 dage før dato for betaling af restbeløbet
 • Foreningen/forbundet kan ikke opnå dækning under rejseforsikringen, hvis der bestilles rejser m.v. til samme arrangementet/konkurrence (eller et der afløser det oprindelige), med mindre corona-situationen er normaliseret jf. udenrigsministeriets rejseanvisninger for destinationen
 • Tryg vil ved erstatning af kompensation for depositum indtræde i Foreningernes/Forbundenes eventuelle rettigheder overfor udbyderen af rejsen.

Har du spørgsmål?
Du kan læse mere om Idrættens forsikringer, herunder policer og forsikringsvilkår her. Siden vil løbende blive opdateret med seneste nyt.

Har du konkrete spørgsmål vedr. skadesdækning, så læs mere på Trygs hjemmeside eller ring på telefon 44 20 26 76.

Kan klubben gøre brug af lønkompensationsordningen?+

DBU Sjælland lægger sig op ad DIF's vejledning (lagt op 3. april 2020): 

Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af coronavirus.

Kan være relevant for: Ordningen gælder for forbund, foreninger og klubber med ansatte medarbejdere, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af coronavirus, og som derfor står over for at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Det er dog et krav, at man modtager mindre end halvdelen af institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud.

Varighed: Fra og med 9. marts til og med 9. juni 2020.

Læs mere om satser, kriterier og FAQ på virksomhedsguiden.dk

Vi tager forbehold for informationerne. Det er vores tolkning af ordningen, og derfor kan vi ikke garantere, at forbund, foreninger og klubber får kompensation. Vi anbefaler at tage direkte kontakt til de enkelte myndigheder, der administrerer ordningen, med spørgsmål.

Skal lønnede trænere have løn under Corona krisen?+

DBU Lolland-Falster lægger sig her op ad DIF' vejledning (lagt op 3. april):

Svaret er, at det afhænger af ansættelsesaftalen.

Trænere, som er ansat med en fast månedsløn, skal som udgangspunkt have udbetalt den aftalte løn, uanset om træningen er indstillet. Dette indebærer også, at træneren i princippet kan pålægges hjemmearbejde i denne periode. Hvis DIF’s standardkontrakt (lønnet trænere) er anvendt, vil træneren typisk være ansat med fast månedsløn.  
 
Timelønnede trænere skal alene have løn for de timer, de har arbejdet. Dvs. en forening skal ikke udbetale løn til disse trænere, før aktiviteterne genoptages.
Kan vi gøre brug af kompensationsordningen for faste udgifter?+

Her læner DBU Lolland-Falster sig op ad DIF's vejledning (lagt op 3. april 2020): 

Mulighed for at ansøge om at få midlertidig kompensation for virksomheds faste udgifter. Det gælder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing).

Alle virksomheder, uanset branche, virksomhedsform mv., kan søge om kompensation, forudsat:

- Virksomheden kommer til at opleve et fald i omsætningen på mere end 40 % som følge af coronavirus.
- Virksomhedens faste udgifter skal udgøre mindst 25.000 kr. i perioden fra 9. marts til 9. juni 2020.

Varighed: Fra og med 9. marts til den 9. juni 2020.

Kan være relevant for:
1) Professionelle klubber med stort omsætningstab.
2) Atleter, der opererer som selvstændig virksomhed, som har et stort omsætningstab.

Ordningen er stadig under udarbejdelse og skal vedtages endeligt i Folketinget. Du kan følge med på virksomhedsguiden.dk

Vi tager forbehold for informationerne. Det er vores tolkning af ordningen, og derfor kan vi ikke garantere, at forbund, foreninger og klubber får kompensation. Vi anbefaler at tage direkte kontakt til de enkelte myndigheder, der administrerer ordningen, med spørgsmål.

Hvad er de juridiske konsekvenser ved at aflyse et event - herunder force majeure?+

DBU Lolland-Falster læner sig op ad DIF's vejledning (lagt op 3. april): 

Med virkning fra den 18. marts 2020 er der blevet indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Dette forbud indebærer, at en lang række idrætsarrangementer og events i den nærmeste fremtid skal aflyses.

Tvungen aflysning af events afføder naturligvis en række juridiske spørgsmål, herunder betydningen af det juridiske begreb force majeure. 

Force majeure er en undtagelse til den almindelige regel om, at ”aftaler er bindende”, og er et udtryk for, at man ikke er forpligtiget til at levere det umulige. Det er ikke udsædvaneligt, at en aftale indeholder en force majeure-klausul, hvor det beskrives, hvornår der er tale om force majeure, og hvad konsekvensen er heraf.  

Hvis der er ikke aftalt nærmere i forhold til force majeure, vil det normalt betyde, at begge parter – under ekstraordinære omstændigheder - kan frigøres for deres gensidige forpligtigelser uden, at parterne kan gøre krav gældende mod hinanden. Man skal dog være opmærksom på, at det er usikkert, om den nuværende situation kan karakteriseres som force majeure. Og det vil derfor være domstolene, som i sidste ende vil skulle tage stilling til spørgsmålet, hvis der skulle opstå en tvist.  

Det er imidlertid DIF’s vurdering, at corona-krisen har fået en karakter, som gør, at en arrangør (af et event med mere end 10 personer) er berettiget til at aflyse uden, at deltagerne kan gøre et erstatningskrav gældende i forhold til evt. udgifter til hotel, transport etc. Modsat er man som arrangør forpligtiget til at tilbagebetale et evt. forudbetalt deltagergebyr. Det samme gør sig gældende i forhold til evt. sponsorer og medieaftaler med mindre andet er aftalt.

Som arrangør vil man typisk også have indgået aftaler med ”underleverandører” f.eks. om leje af udstyr, catering, faciliteter mv. Denne gruppe vil sandsynligvis ikke være ramt af ”umulighed”, hvorfor man ikke uden videre kan afbestille. Vilkårene for afbestilling vil normalt fremgå af handelsbetingelserne, hvor et typisk vilkår vil være, at prisen for afbestilling stiger, jo tættere man kommer på leveringstidspunktet.

Hvis der ikke er aftalt nærmere, vil man kunne afbestille omkostningsfrit– dog med undtagelse af leverandørens allerede afholdte udgifter. 

DIF skal dog anbefale – uanset det retlige grundlag - at man forsøger at indgå i dialog med de pågældende aftaleparter om at finde en rimelig løsning i denne vanskelige situation. 

Q&A Dommer

Jeg er dommer og skulle have dømt i den kommende weekend - skal jeg stadig det?+

Nej. DBU indstiller al aktivitet i resten af marts. Der vil således ikke blive spillet hverken træningskampe eller turneringskampe. DBU Sjælland har givet besked til samtlige dommere, således at ingen kører forgæves. Turneringskampe i april og maj vil fortsat blive påsat, men de er i risiko for aflysning, hvis situationen udvikler sig.

Hvad sker der med mit kampprogram resten af marts?+

DBU indstiller al aktivitet i resten af marts. Der vil således ikke blive spillet hverken træningskampe eller turneringskampe. DBU Lolland-Falster har givet besked til samtlige dommere, således at ingen kører forgæves. Turneringskampe i april og maj vil fortsat blive påsat, men de er i risiko for aflysning, hvis situationen udvikler sig.

Hvad med teoretiske og fysiske test, samt teorigennemgange?+

En enig dommerstreng (dommerudvalg, dommerindrangering-, udviklerindrangering- og HR/Uddannelsesgruppe) hos DBU Sjælland / DBU Lolland-Latser har meddelt administrationen, at der i forårsæsonen 2020 vil blive dispenseret for fysisk og teoretisk test for de sjællandske rækker.

ALLE obligatoriske teorigennemgange, fysiske- og teoretiske test er dermed aflyst, og du skal derfor ikke møde op til disse arrangementer.

Det vil sige, at når fodboldturneringen genoptages, vil du som dommer kunne blive påsat kampe - uanset om du har gennemført obligatorisk teorigennemgang fysisk og teoretisk test eller ej. Hvornår turneringen genoptages, vides endnu ikke.

Du vil samtidig beholde din nuværende indplacering i forårssæsonen, uanset om du har deltaget i test og teorigennemgang eller ej.

BEMÆRK: Til dommere i RTG-regi (Regional Talent Gruppe) gælder fortsat DBU's udmeldinger.

Q&A Forholdsregler

En af spillerne på holdet har muligvis været i kontakt med en smittet. Hvordan forholder vi os i klubben+

Der er mange omstændigheder, der gør sig gældende, som DBU Lolland-Falster ikke kan svare på heri.


Man skal til enhver tid følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger ift. Mistanke om smittespredning:

https://www.sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-aa/coronavirus/spoergsmaal-og-svar

Bør vi som klub melde noget ud til alle spillere og forældre, hvis én i klubben er smittet?+

Der er mange omstændigheder, der gør sig gældende, som DBU ikke kan svare på heri.

Man skal til enhver tid følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger ift. Mistanke om smittespredning:

https://www.sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-aa/coronavirus/spoergsmaal-og-svar

Hvordan kan jeg bidrage til at reducere yderligere smittespredning?+

Det kan du gøre ved at følge Sundhedsstyrelsens 5 gode råd for at beskytte dig selv og andre mod smitte: 

 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme - ikke i dine hænder
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram - begræns den fysiske kontakt
 • Vær opmærksom på rengøring - både hjemme og på arbejdspladsen
 • Hvis du er ældre eller kronisk syg - hold afstand og bed andre tage hensyn

Læs mere på sst.dk/da/corona

Forboldture og rejser ind- og udland, hvordan skal vi forholde os?+

DBU følger DIF's anbefaling: 

DIF anbefaler alle at følge Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Anbefalingerne og restriktionerne kan ændre sig time for time, og alle opfordres derfor til at orientere sig på Udenrigsministeriets hjemmeside, www.um.dk eller ved at downloade deres app ’Rejseklar’.

Pt. opfordrer Udenrigsministeriet alle danskere til at vende hjem til Danmark hurtigst muligt. Alle der returnerer fra en udenlandsrejse efter den 17. marts, opfordres kraftigt til at holde sig hjemme i 14 dage. De pågældende bør under hjemtransport overholde de generelle retningslinjer for hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum, herunder i den offentlige trafik, og være særligt opmærksomme på symptomer på COVID-19.

Q&A KURSER OG EVENTS

Jeg har tilmeldt mig et trænerkursus, men er nu i tvivl, om det afvikles?+

Alle trænerkurser aflyses i nedlukningsperioden. Deltagerne får besked i disse dage. 

DBU Sjælland følger løbende udviklingen i myndighedernes anbefalinger, så derfor kan aflysninger af trænerkurser på sigt gå længere end til marts.

Vi vil i samarbejde med instruktøren og værtsklubben forsøge at finde nye datoer til afvikling af de aflyste trænerkurser.

Vi skal efter planen afvikle Pigeraketten i dette forår. Bliver det aflyst?+

Opstarten af Pigeraketten er blevet udskudt til 10. maj. De berørte klubber kontaktes direkte og deres afviklinger rykkes til juni eller efteråret. 

Vi skal efter planen afvikle Hovedet, Kroppen, Klubben i dette forår. Bliver det aflyst?+

Opstarten af 'Hovedet, Kroppen, Klubben' udsættes til 12. maj (opstarten skulle have været 15. april). De berørte klubber bliver kontaktet direkte - og afviklingerne rykkes til juni eller til efteråret. 

Min klub skal afvikle et ministævne i starten af maj. Nu ved vi ikke, om vi skal gennemføre.+

DBU Lolland-Faster og myndighedernes anbefaling om at indstille al fodboldaktivitet i nedlukningsperioden. Som retningslinjerne er nu, vil I således sagtens kunne afvikle et stævne i maj.

Der kan dog løbende ske ændringer, så I opfordres til at følge udviklingen tæt.

Hvordan ser det ud med formandslounges?+

Alle formandslounges er aflyst indtil nedlukningsperioden er ovre. 

Klubrådgivere

Er det fortsat muligt at holde møde med vores klubrådgiver?+

Nej, for at bidrage til at begrænse mulig smittesprede har vi også lukket ned for møder mellem klubber og klubrådgivere - ligesom planlagte møder er aflyst. 
Klubrådgiverne er hjemsendt i forbindelse med etablering af et nødberedskab. I hører fra os, så snart klubrådgiverne er tilbage på den anden side af corona-krisen.  

Generalforsamlinger

Kan vi afholde vores generalforsamling?+

Nej, DBU lægger sig op ad myndighederne og DIF's anbefaling ift. afholdelse af møder (herunder generalforsamlinger o.lign.) med over 10 personer. 

Du finder DIF's anbefalinger på linket her eller herunder:

Kan vi udskyde vores generalforsamling?+

Ja, det kan man, og det bør man, indtil myndighederne igen vurderer, at det er forsvarligt med større forsamlinger.

Hvad er de juridiske konsekvenser ved at aflyse et event - herunder force majeure?+

DBU Lolland-Falster læner sig op ad DIF's vejledning (lagt op 3. april): 

Med virkning fra den 18. marts 2020 er der blevet indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Dette forbud indebærer, at en lang række idrætsarrangementer og events i den nærmeste fremtid skal aflyses.

Tvungen aflysning af events afføder naturligvis en række juridiske spørgsmål, herunder betydningen af det juridiske begreb force majeure. 

Force majeure er en undtagelse til den almindelige regel om, at ”aftaler er bindende”, og er et udtryk for, at man ikke er forpligtiget til at levere det umulige. Det er ikke udsædvaneligt, at en aftale indeholder en force majeure-klausul, hvor det beskrives, hvornår der er tale om force majeure, og hvad konsekvensen er heraf.  

Hvis der er ikke aftalt nærmere i forhold til force majeure, vil det normalt betyde, at begge parter – under ekstraordinære omstændigheder - kan frigøres for deres gensidige forpligtigelser uden, at parterne kan gøre krav gældende mod hinanden. Man skal dog være opmærksom på, at det er usikkert, om den nuværende situation kan karakteriseres som force majeure. Og det vil derfor være domstolene, som i sidste ende vil skulle tage stilling til spørgsmålet, hvis der skulle opstå en tvist.  

Det er imidlertid DIF’s vurdering, at corona-krisen har fået en karakter, som gør, at en arrangør (af et event med mere end 10 personer) er berettiget til at aflyse uden, at deltagerne kan gøre et erstatningskrav gældende i forhold til evt. udgifter til hotel, transport etc. Modsat er man som arrangør forpligtiget til at tilbagebetale et evt. forudbetalt deltagergebyr. Det samme gør sig gældende i forhold til evt. sponsorer og medieaftaler med mindre andet er aftalt.

Som arrangør vil man typisk også have indgået aftaler med ”underleverandører” f.eks. om leje af udstyr, catering, faciliteter mv. Denne gruppe vil sandsynligvis ikke være ramt af ”umulighed”, hvorfor man ikke uden videre kan afbestille. Vilkårene for afbestilling vil normalt fremgå af handelsbetingelserne, hvor et typisk vilkår vil være, at prisen for afbestilling stiger, jo tættere man kommer på leveringstidspunktet.

Hvis der ikke er aftalt nærmere, vil man kunne afbestille omkostningsfrit – dog med undtagelse af leverandørens allerede afholdte udgifter. 

DIF skal dog anbefale – uanset det retlige grundlag - at man forsøger at indgå i dialog med de pågældende aftaleparter om at finde en rimelig løsning i denne vanskelige situation. 

Hvordan sikrer jeg at jeg er opdateret om udviklingen?

Hvordan holder jeg mig opdateret om udviklingen?+

DBU Lolland-Falster vil løbende opdatere denne side, ligesom at vi løbende udsender information til alle registrerede formænd og postadresser i samtlige Lolland-Falsters fodboldklubber, når der er en udvikling i situationen.