A-træner

IMG 5629

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til trænere med B-licens, der ønsker at arbejde på højt ungdoms- eller seniorniveau.

Formål
Et elitetrænerjob i Danmark stiller store krav både menneskeligt og trænerfagligt. Trænerens mange roller kræver ballast og en god uddannelse. A-træneruddannelsen kommer omkring mange af de udfordringer trænere møder som ansvarlige for elitehold i ungdoms- eller seniorregi. Uddannelsen har sit hovedfokus på implementering af spillestil og ledelse af spil på stor bane.

OBS
Trænere, der træner 11-mandshold vil blive foretrukket i udvælgelsesprocessen. Det er vigtigt, at trænerens spillere i egen klub har niveau til at udføre spillestilen, så det er muligt ved supervisionen at se om trænerens ideer kan realiseres på banen. Hvis DBU´s instruktør vurderer, at spillerne mangler niveau, skal man træne med et andet hold i uddannelsesperioden. I så fald er det trænerens eget ansvar at finde et alternativt hold på passende niveau.

Indhold

 • Udvikling og implementering af spillestil
 • Aktivitetsplan
 • Scouting og kampanalyse
 • Ledelse af spil på stor bane (Hel-del-Hel metode)
 • En til to studieture
 • Fodboldledelse – PAEI (360 graders analyse)
 • 2-3 x supervision i egen klub
 • Logbog fra træning og kamp i egen klub
 • Fysiologi og testning
 • Idrætsmedicin
 • Kost og ernæring
 • Individuelt projekt i selvvalgt emne (20-30 sider)
 • Dommergrundkursus og eksamen
 • Talentudvikling i Danmark
 • Forløb og tidsforbrug

Uddannelsen er estimeret til min. 180 timer - der skal dog forventes et endnu større tidsforbrug. Uddannelsen afvikles fra januar til december måned.            

Der er mødepligt.

Datoer for A træner 2021:

Introweekend: 16.-17. jan. 2021
Midtvejsforløb: uge 26 2021
Afslutningsweekend: 4.-5. dec. 2021

Studietur – 6 dage, i foråret i perioden uge 7-9 og evt. i efteråret - 3 dage i uge 37-39.  (planlægges i oktober). Ret til ændringer forbeholdes.

Ud over de faste terminer, deltager træneren i supervisioner sammen med instruktøren og medstuderende.

Dato for dommergrundkursus (for trænere der ikke i forvejen har dommerkort) meldes ud på et senere tidspunkt.

Trænere på A-træneruddannelsen skal forvente et travlt år med hjemmearbejde, hvor især det individuelle projekt er tidskrævende. Trænere, der ikke er ansat i et elitemiljø, skal forvente at arbejde ekstra meget med ovenstående og det udleverede pensum.

Afvikling
Valg af uddannelsessted besluttes efter udvælgelse af kursister, De seneste år har                                  A-træneruddannelsen været afviklet i Ishøj/Vildbjerg, Skærbæk og Vejen Idrætscenter. Studieture har de senest år været til klubber i Holland, Belgien eller Tyskland.

Et A-trænerhold er typisk på 24 trænere. Undervisningsformen er en blanding af instruktøroplæg, eksterne oplægsholdere samt gruppe og plenumdiskussioner. Der er 4 instruktører tilknyttet hvert A-hold. Det forventes at man deltager aktivt i forløbet.

Kvalifikationskrav
Gyldig B-licens med god vurdering.
Minimum 2 år efter afsluttet B-uddannelsesforløb og opstart på A-træner*.
Minimum 3 års trænererfaring med ungdoms- eller seniortræning.

*Af faglige årsager er der et minimum tidsinterval før du kan gå fra B-træner til A-træner. Årsagen til tidskravet er en målsætning om at sikre sammenhæng mellem den teoretiske del af uddannelserne og trænernes praktiske erfaring.


BEMÆRK: Trænere der arbejder med spillere på eliteniveau prioriteres først. Alle ansøgninger vurderes individuelt af DBU Træneruddannelse

Det skal understreges, at alle ansøgninger er velkomne. Optagelse på DBU´s A-træneruddannelse er altid en udvælgelse blandt mange kompetente trænere. I tilfælde af afslag er det muligt at ansøge igen på et senere tidspunkt.

Pris for A-træneruddannelsen 2021:
Det er muligt at tilmelde sig uddannelsen med overnatning i enkelt- eller dobbeltværelse.

68.000 kr. med overnatning dobbeltværelse
72.000 kr. med overnatning i enkeltværelse


Priser inkluderer undervisning, materialer, ophold, studietur(-e) og forplejning. Indenrigstransport i forbindelse med uddannelsen og studieture er for egen regning.

Kursusgebyret indbetales i én rate i november måned.

I tilfælde af manglende betaling vil træneren få besked på at stoppe på uddannelsen eller hurtigst muligt at finde anden indbetaler.

A-træner eksamen
DBU A-træner afsluttes med en separat eksamen af godt to timers varighed. Når eksamen er bestået, har træneren erhvervet DBU/UEFA A-licens. Prisen for eksamen er 5.200 kr. Trænere, der ikke ønsker at afslutte forløbet med eksamen, vil modtage et uddannelsesbevis.

Betingelser ved framelding:
Indtil 20 dage før uddannelsesstart refunderes 100% til indbetaler.
Senere end 20 dage før uddannelsesstart tilbagebetales 95 % af gebyret til indbetaler.
Senest 20 dage før første studietur tilbagebetales 80% af gebyret til indbetaler.
Herefter er der ingen tilbagebetaling til indbetaler.

Kompetence
DBU A-træner er kompatibel med den internationale UEFA A-license. Som DBU A-træner er du kvalificeret til at træne elitehold i henhold til DBU´s licenssystem eller gældende UEFA regler. UEFA A-licens giver træneren mulighed for at søge om optagelse på DBU PRO-træner eller DBU Elite Youth A-træner. Bemærk, at der som udgangspunkt skal gå 3 år fra A-træner til start på PRO-træner.

Licens og bevis
Ved bestået eksamen modtager træneren et elektronisk UEFA A-licenskort, uddannelsesbevis og tillæg til uddannelsesbevis med en vurdering af følgende områder:

Fodboldfaglighed
Praktiske trænerfærdigheder
Fodboldledelse og personlig udvikling
Fysiologi
Fodboldanalyse
Det individuelle skriftlige projekt

 

Ansøgningsfrist: 26. august 2020 kl. 12.00

Spørgsmål kan rettes til:

Uddannelseskoordinator Thomas Mattsson telefon 43 26 22 28 / mail thma@dbu.dk


 

Ansøgningsskema til DBU A-træneruddannelsen 2021

Indtast dit DBUid - se mitdbu.dk

Indtast det navn der er registreret på din DBU-profil (mitdbu.dk)

Indtast den adresse der står på din DBU-profil (mitdbu.dk)

Indtast den email-adresse der står i din DBU-profil (mitdbu.dk)

Indtast det telefonnummer der står på din DBU-profil (mitdbu.dk)

Indtast klubnavn.

Indtast årgang og niveau.

Cheftræner, assistent, talentansvarlig ect.

HUSK at vedhæfte eventuelt bevis nederst i ansøgningsskemaet. (i pdf-format)

OBS. Valg er gældende i hele forløbet. Pris er eksklusiv eksamensgebyr.

Hvem betaler for din A-træneruddannelse? Hvis din klub betaler, skal du huske at vedhæfte skriftlig bekræftelse fra klubbens formand (i pdf-format).

På uddannelsen udleveres trænerjakke og t-shirts til brug på studieturene. Vælg din størrelse. Tøjet kan ikke byttes.

Hvis du har dommerkort i forvejen er det ikke nødvendigt at gå til dommerprøven igen. Vedhæft evt. foto af dommerkort.

Her skal du uploade dit træner CV, så vi kan se hvad og hvor du har trænet indtil nu. (gerne i PDF-format)På studieturene lejer DBU minibusser. Ønsker du at være chauffør for din gruppe?

Jeg bekræfter hermed, at jeg er indforstået med de betingelser der fremgår om A-træneruddannelsen på dbu.dk.