Krop og kompetence

DBU byder på syv ugers uddannelsesforløb i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund og VIA University College. Kurset er for idrætslærere og pædagoger, der arbejder med idræt og bevægelse.

Kurset medvirker til at forstærke dine kompetencer til fagligt og praktisk at højne kvaliteten og sammenhængen i idrætsfaget i takt med, at faget er blevet et prøvefag på linje med øvrige eksamensfag med specifikke læringsmål for eleverne.

Teoretisk forløb
Det første forløb relateres til idrætsfaget og begynder med tre teoretiske moduler, som dækker:

                          1. ”Krop, træning og alsidig idrætsudøvelse”

                          2. ”Idrætskultur og relationer” 

                          3. ”Planlægning og sammenhæng” herunder idrætseksamen.

 

Praktisk forløb
Andet forløb strækker sig over syv uger og har til formål at understøtte det første teoretiske forløb, så underviserne oplever en overførsel fra den teoretiske til den praktiske undervisning. Du vil blive klædt på med viden og færdigheder til selv at kunne afvikle flere forskellige undervisningsforløb med fodbold og implementering af læringsmål.

 

Det får du

• Eksempler på undervisningsforløb for indskoling, mellemtrin og udskoling

• Færdigudviklede lektionsplaner inklusiv øvelser, læringsmål og tegn på læring.

• Fokus på tilbagemeldingsprocessen i grupper.

• Afprøvning af fodbold i din egen idrætsundervisning og evaluering af forløbet.

• Et afrundende evalueringsbesøg på din skole som kan kombineres med en fodboldaktivitet på dagen.

• Vejledning i brug af digital platform indeholdende:

                          - Filmklip med øvelser på DBU APP

                          - Undervisningsforløb

                          - Lektionsplaner

                          - Didaktisk værktøjskasse

 

Forløbet tilbydes indtil videre i følgende kommuner: Aalborg, Frederikssund, Herning, Ringkøbing-Skjern og Slagelse. Flere kommuner vil løbende kunne tilbyde uddannelen.

Vil du vide mere? På DIF’s hjemmeside kan du finde flere informationer om uddannelsen samt kontaktoplysninger på relevante personer.