Indhent børneattest

Siden d. 1. juli 2005 har det været lovpligtigt for idrætsforeninger at indhente såkaldte børneattester på trænere, instruktører og holdledere, før de ansættes til at have direkte kontakt med børn under 15 år. 

Det spiller ingen rolle, om vedkommende får løn, eller om arbejdet foregår på frivillig basis.
 
Loven skal være med til at sikre, at der ikke bliver ansat personer i foreninger, der skal varetage børne- og ungdomsarbejde, og som har en dom for et seksuelt overgreb på en mindreårig. 

Hvad er en børneattest?

En børneattest indeholder oplysninger om en eller flere af følgende typer af straffelovsovertrædelser:
  • Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år
  • Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
  • Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år.
Danmarks Idræts-Forbund (DIF) har udsendt en vejledningspjece til alle idrætsforeninger om den nye lov, som er trådt i kraft.
 
I vejledningen kan foreningerne finde svar på alle de spørgsmål, som følger i kølvandet på den nye lovgivning. Her er det bl.a. tydeligt præciseret, hvilke funktioner i klubben, der skal indhentes attester på – og hvilke der ikke skal. 

På DIF’s hjemmeside  kan man finde yderligere informationer – herunder downloade de to blanketter, der skal bruges til indhentelsen. Klik her.
 
Spilleregler i klubben
 
Loven vedrører kun nyansættelser fra den 1. juli 2005. Det anbefales imidlertid, at foreningen tjekker alle sine trænere, instruktører og holdledere, altså også de allerede ansatte/til-knyttede, der arbejder med børn under 15 år, hvis de ikke allerede er tjekket i kriminalregisteret.
 
Det er også vigtigt at understrege, at et tjek i kriminalregistret ikke er hele løsningen. Det handler også om forebyggelse og åbenhed over for hinanden.