En aktiv indsats mod pædofili

Dansk Boldspil-Union prioriterer børns sikkerhed mod pædofili på DBUs Fodboldskoler og i de danske fodboldklubber højt.

Pædofili kan være i form af fysisk kontakt eller i form af situationer, der er blufærdighedskrænkende, fra voksnes side overfor børn.

Erfaringsmæssigt har en del af de personer, der bliver anmeldt for seksuelle krænkelser overfor børn i idrætsklubber, allerede domme for pædofili.

DBU vil derfor benytte sig af den kontrolmulighed, en bekendtgørelse fra 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister §36 giver mulighed for.

Bekendtgørelsen gør det muligt for forbund og klubber at tjekke, hvorvidt en specifik gruppe af personer er dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller deciderede seksuelle overgreb mod børn under 15 år.

DBU anbefaler samtidig, at alle landets klubber indfører en defineret og konsekvent politik på området, og benytter sig af samme kontrolmulighed, som de herefter kan kommunikere videre internt i klubben og til klubbens interessenter, ikke mindst til forældrene til børn under 15 år.

Oplysningerne er fortrolige og underlagt tavshedspligt, og skal derfor behandles på en betryggende måde for alle parter baseret på objektivitet og konsekvens.

Det er generelt mest optimalt, at forebygge gennem oplysning.

Derfor er det ideelt, hvis emnet kan drøftes i en aktuel, tæt og åben dialog mellem forældre, trænere og ledere, som skal være agtpågivende overfor personer, der eksempelvis udviser en efter almindeligt accepterede vesteuropæiske normer ualmindelig interesse i den pågældendes kontakt med børn.

Forud for og parallelt med indførelsen af kontrolproceduren fastholder DBU en - og anbefaler organisationen klubber at implementere - formel og uformel indsats på oplysningsområdet.

DBU Børn og Ungdom vil fremdeles søge at udvide sin ekspertise indenfor emnet.

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første