Indrangering

Dommere

Du finder den seneste indrangering af dommerne her. [Opdateret 03-02-2022]

Vejledere og udviklere

Du finder den seneste indrangering af udviklere, samt hvem der er vejledere her. [Opdateret 03-02-2022]

Parametre for indrangering af dommere

Når dommerudvalget udarbejder en indrangering, tages flere forskellige parametre op til overvejelse. Herunder kan du læse en ikke uddybende liste i ikke prioriteret rækkefølge, der nævner nogle parametre:

  • Udviklingsrapporter
  • Afbudsprocent
  • Rettidig mødetid til kamp
  • Antal kampe
  • Udeblivelse fra kamp uden afbud
  • Beståede test (herunder hvor overbevisende disse bestås)