DBU'S UNGDOMSFOND AF 18. MAJ 1964

DSC_2113.JPG

Fondens formål
Fondens formål er at opmuntre arbejdet med ungdomshold. Tilskud kan typisk søges til gennemførelse af og deltagelse i ungdomsturneringer i ind- og udland, til ophold for ungdomshold på idrætsskoler eller lignende.  

Herudover støtter fonden danske idrætsudøvere, herunder idrætsledere, der uforskyldt er kommet i nød som følge af sygdom eller ulykke eller anden uforskyldt årsag. Betingelsen for at modtage støtte er, at vedkommende gennem en længere periode har været medlem – aktivt eller passivt – under Danmarks Idrætsforbund. 

Fonden uddeler typisk midler to gange årligt (forår og efterår). Fonden har hidtidigt støttet med beløb i størrelsesordenen 10-25.000 kr.

Fonden ledes af en bestyrelse på seks medlemmer, der udpeges af DBU’s bestyrelse. 

DBU´s Ungdomsfond kan kun ansøges via DBU´s digitale ansøgningsskema, som der er link til her på siden i fbm. de to årlige ansøgningsrunder.

Du kan ansøge i de to kategorier jf. fundatsen: "Ungdomsaktiviteter" og "Nødlidte". 

- Ansøger du som klub til Ungdomsaktiviteter, kan du gå direkte til "login-funktionen" ved at benytte dit Klubnummer til at logge ind i systemet (DBU-login). Se mere information herunder. 

 - Ansøger du som idrætsudøver eller pårørende/efterladte til idrætsudøver, der er ramt af sygdom eller ulykke, skal du vælge "Opret profil" og benytte dit NemID (Nem-ID login)

Læs mere herDBU's Ungdomsfond af 18. maj 1964

Ansøgningsfrister

Fristen for ansøgninger til fondens efterårs-uddeling 2019 var den 5. november 2019. Du kan forvente at få svar på din ansøgning medio december, når fondens bestyrelse har afholdt uddelingsmøde. 

Ansøgningsfrister for forårs-uddelingen vil blive offentliggjort her på siden primo december.

Det er en god idé at læse nedenstående grundigt inden du ansøger:

Information til fodboldklubber, der ansøger om støtte til ungdomsaktiviteter

Vær opmærksom på, at klubber højest kan modtage bevillinger fra Ungdomsfonden hvert 5. år,

hver klub bør kun fremsende een ansøgning, da klubben selv skal prioritere, hvilke aktiviteter, man vil søge midler til. Derfor bør ansøgningens godkendes af tegnings-berettiget i klubben. 

Bestyrelsen støtter ikke allerede afholdte aktiviteter. Det er derfor vigtigt at søge i god tid inden aktiviteten afholdes.

Forårsuddelingen behandler ansøgninger vedr. aktiviteter, der afvikles fra september til februar og efterårsuddelingen behandler ansøgninger der vedrører aktiviteter, der afvikles februar-september).

Vigtigt: Hvis du søger som enkeltperson i kategorien "nødlidte" skal du benytte dit personlige NemID til at logge på.

Hvordan logger du ind - hvis du ansøger som klub?

Fonden kan kun søges via DBU's digitale ansøgningsportal, som du finder link til på denne side, når fonden åbner for ansøgninger forår og efterår. Her finder du også information om ansøgningsfrister.

For at kunne ansøge via DBU' s digitale ansøgningsportal skal du - hvis du søger som klub til arbejdet med Ungdomshold - bruge: 

  • En DBU-profil (Mit DBU). Har du ikke det eller kan du ikke huske dine profiloplysninger kan du enten oprette en profil eller få tilsendt dine loginoplysninger som du så kan nulstille.   
  • Accept fra en tegningsberettiget i klubben
  • Et klubnummer. Dette kan man få fra den tegningsberettigede 
  • Det er desuden en forudsætning for at kunne logge ind, at klubben har oprettet følgende oplysninger i KlubOffice: - Klubbens adresse - klubbens postnummer - Klubbens by - klubbens reg.- og kontonummer - klubbens e-mailadresse. 

OBS: Hvis ikke disse oplysninger er tilstede i Kluboffice vil systemet melde fejl.   Alle oplysninger findes i menuen "klubben" -> "Klubinfo"

Kontakt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Fundraiser Lene Wittek-Holmberg på lewi@dbu.dk