Talentcentre

 


TC Vest Tilst
TC Øst Ballerup


DBU arbejder med to Talentcentre – et øst og et vest. Efter sommerferien udvælges hvert år U15 spillere til de to centre. Se også nærmere under Talentudvikling i DBU.

I løbet af året afholdes der også Future samlinger for spillere, som typisk endnu ikke er kommet i vækstspurt og derfor fysisk kan være overmatchede i træning og kampe.


Datoer for samlinger i efteråret 2017:

TC øst:

6. september
10. oktober
1. november
6. december

Future øst:

19. september
22. november

TC vest:

5. september
11. oktober
2. november
5. december

Future vest:

20. september
23. november

Arbejdet med talentudvikling i Danmark.

DBU har siden 2007 arbejdet på at optimere forholdene for dansk talentudvikling i samarbejde med de danske fodboldklubber.

Med udgangspunkt i nedenstående formålsparametre udvikler DBU og klubberne i fællesskab de bedste fodboldspillere til bl.a. landshold og Superliga.

Dette sker via tæt dialog mellem DBUs land- og talenttrænere og klubberne. De bedste spillere observeres og udvælges til træning på DBU’s 4 U15 talentcentre og efterfølgende til U-landsholdene.

I samarbejde med licensklubberne scoutes og trænes med ca. 2500 spillere fra U13 og opefter.

DBU har fem U-landstrænere og 2 talenttrænere.


Formålsparametrene:

  • styrke talentudviklingen generelt med hensyn til kvalitet, sammenhæng og alsidighed, sikre flere danske spillere i Superliga.
  • etablere gode elitære klubmiljøer, hvor de bedste eliteungdomsspillere kan udvikle sig gennem mange træningslektioner, i gode faciliteter, med gode medspillere og velkvalificerede trænere
  • styrke samarbejdet mellem klubberne, Team Danmark og DBU omkring udviklingen af de bedste spillere i alderen 14 – 21 år
  • sikre bedre trænere i ungdomsrækkerne
  • sikre en systematisk og kvalitativ spilleruddannelse
  • sikre, at talentudviklingen tilgodeser den enkelte spillers behov for rådgivning, vejledning og støtte med hensyn til såvel fodboldmæssig udvikling som civil uddannelse
  • bringe spillerne i stand til tidligt at kunne gøre sig gældende på de respektive klubbers 1. hold, og derigennem også være med til at styrke i første omgang Danmarks Unglandshold og senere A-landshold 
  • sikre implementeringen af ”Holdninger og handlinger” i klubber med eliteungdomsfodbold
  • optimere overblikket over talenterne med det størst mulige potentiale
DBU's talentsektor har udgivet en talentmanual, hvor spillefilosofi, spilleruddannelse og struktur er beskrevet. Du kan i denne mere detaljeret læse om vores forskellige træningsøvelser og hele baggrunden for, at vi gør, som vi gør. 


En samling (to dags) på et Talentcentret kunne have følgende program: 

Dag 1

11.00  Ankomst – omklædning
12.00-13.30 Træning
14.15-14.45 Frokost 
14.45-15.45 Hvile
16.00-16.45 Evt. møde
17.30-19.00 Træning 
19.45-20.15 Aftensmad
20.45-22.00 Spillersamtaler/aftenmøde
22.15             Godnat

Dag 2

08.00             Vækning
08.30 Morgenmad
10.15-10.45 Kampoplæg - videoklip
10.45-12.45 Intern kamp
13.15-13.45 Frokost
13.45-15.00 Hvile - evt. pakning/spillersamtaler
15.00-15.30 Stabilitetstræning
16.00-16.15 Afsluttende møde
16.15 Farvel

(Tiderne kan ikke tages for fast tider, men som udgangspunkt for en samling på et Talentcenter.)


Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første