Dialog møde om senior turnering

Kom frit frem. Der er en spændende dagsorden, hvor der bl.a. skal drøftes nye tiltag for seniorfodbolden på Lolland- Falster. Mødet afholdes tirsdag d. 27/11 2018 kl. 18.30 i DMI.

Vær med til at præge udviklingen. Det hjælper ikke at komme bagefter med meninger/holdninger. Det nu I har mulighed for at være med til at drøfte herrerfodbolden på LF.
Send holdleder, klubpersoner, træner eller?

Mødet afholdes tirsdag den 27/11-2018 kl. 18.30 i DMI. Tilmelding hurtigst muligt til info@dbulolland-falster.dk

Følgende klubber er tilmeldt til dette møde: B. 1990, B. Frem, Guldborg if, Maribo boldklub, NFB, Rødby, Tingsted, NAB, ØUB, B.1938, DMI, Errindlev, Radsted, Stubbekøbing, Systofte, Væggerløse. Afbud: NFC 
[Opdateret 26-11-2018]

Overskrift: Kan vi få flere til at spille fodbold?

Dagsorden
Punkt Emne
1 Velkomst v/Morgens Nielsen
2 Præsentation og drøftelse af nye tiltag på senior fodbolden
3 Drøftelse omkring muligheder for fri tilmelding til HS2 og HS3
4 Status og drøftelse omkring den fremtidige veteran fodbold
5 Drøftelse af holdantallet i LF-serien og de to oprykninger til Sjællandsserien
6 EventueltUddybning af dagsorden
Punkt Emne
ad 2 Præsentation og drøftelse af nye tiltag på senior fodbolden
DBU Lolland-Falster vil præsentere mødedeltagerne for vores overvejelser på, om en senior 5-mands turnering vil være en brugbar måde at organisere en ny turneringsrække på. Ligeledes vil vi præsentere en idé om, at afvikle stævner med 5-mands fodbold. Vi ønsker at drøfte disse mulige tiltag, samt evt. andre ideer til, hvordan vi kan udbyde senior fodbold på.
ad 3 Drøftelse omkring muligheder for fri tilmelding til HS2 og HS3
Vi ønsker at drøfte mulighederne for at indføre fri tilmelding i både HS3 og KS2 - i dag har vi det i HS3. Der kan så være udfordringer omkring op- og nedrykningsforholdene.
ad 4 Status og drøftelse omkring den fremtidige veteran fodbold
Det er en tilbagevendende drøftelse, blandt en del klubfolk på, om der skal være en anden organiserering af veteranfodbolden end den vi har i dag. Dette ønsker vi i DBU Lolland-Falster at drøfte med jer klubber,
ad 5 Drøftelse af holdantallet i LF-serien og de to oprykninger til Sjællandsserien
Har vi den rette organisering/struktur på LF-serien, antal hold, op- og nedrykningspuljerne samt to oprykninger til Sjællandsserien.

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første