Enkelte uddannelser skifter navn og bogstav, mens andre får et tidssvarende indholdsløft. Fælles for alle er, at fremadrettet starter alle fodboldtrænere samme sted – om du vil være børnetræner, ungdomstræner, Superligatræner eller landstræner. Dette betyder en mere klar og tydelig uddannelsesvej for kommende fodboldtrænere og flere uddannelsestimer til den enkelte træner under uddannelse.

Det er UEFA, der allerede i 2021 begyndte at justere den europæiske træneruddannelsesstruktur, og hos den ansvarlige for DBU’s træneruddannelse, Kenneth Heiner-Møller, får den nye struktur stor opbakning – blandt andet fordi den er med til at styrke træneruddannelsen og løfte det faglige startniveau for den enkelte træner.

 

Den nye struktur ser jeg som en kæmpe gevinst både for den enkelte træner men også for dansk fodbold. Vi får endnu dygtigere trænere, der vil være med til at udvikle fodbolden – både på børne, ungdoms- og eliteniveau Kenneth Heiner-Møller

En tydeligere vej for alle

Hvor fodboldtrænere tidligere havde flere indgangsveje til at opnå trænerlicens, er der nu kun en vej – nemlig at starte på C-niveau. Det er første byggesten på trænervejen uanset ambitioner og målgruppe, du som træner vil arbejde med.

”Den tidligere struktur var lidt rodet, da der var flere veje ind i trænergerningen. Den nye struktur betyder, at man får en tydeligere vej og et større fagligt fundament, når man starter som ny træner, fordi alle starter samme sted. Det betyder også, at vi derfor har måttet revidere de eksisterende uddannelser og tilpasse dem til et højere fagligt niveau. Derfor har hele uddannelsen fået niveaumæssigt løft,” siger Kenneth Heiner-Møller.

Fra dags dato starter træneruddannelsen på UEFA C1 og bygger herefter videre med moduler på UEFA C, UEFA B, UEFA A og UEFA PRO for at opnå UEFA’s højeste trænerlicens. Under både UEFA B og UEFA A er der desuden mulighed for at specialisere sig på ungdomsspillere. Også keepertræneruddannelsen er nu strømlinet med en UEFA GKB og UEFA GKA-licens.

UEFA B1
UEFA B1

UEFA B1

UEFA B1 henvender sig til trænere med UEFA C-licens, eller dig der har gennemført DBU B1 og nu ønsker at tage næste skridt. Med en UEFA B1 bliver du i stand til at træne ungdoms- og seniorhold på breddeniveau.

UEFA B2
UEFA B2

UEFA B2

Kurset henvender sig til lettere erfarne ungdoms- eller seniortrænere, der ønsker at opnå yderligere kompetencer til brug i trænergerningen. UEFA B2 er sidste trin i DBU´s UEFA godkendte B-træneruddannelse.

Eksamen
Eksamen

Eksamen

UEFA B-eksamen er for dig der har gennemført UEFA B2, DBU B3-træner, T-træner eller UEFA Topplayer kurserne.

UEFA B-Licens
UEFA B-Licens
B

UEFA B-Licens

En UEFA  B-licens er ofte et krav for at træne i en licens klub i DK.

UEFA Youth B
UEFA Youth B

UEFA Youth B

Uddannelsen henvender sig til børne- og ungdomstrænere med UEFA B-licens, der ønsker at specialisere sig i det gode klubmiljø og målrettet træning af børnefodboldspillere fra U11 til U15.

UEFA Youth B-licens
UEFA Youth B-licens
Youth B

UEFA Youth B-licens

Ved fuld deltagelse samt godkendelse af opgave vil du få udstedet en UEFA Youth B-licens, som er gyldig i tre år.

UEFA B1

Målgruppe
UEFA B1 henvender sig til trænere, der efter gennemførelsen af ​​C-licensen ønsker at gå til næste skridt i træneruddannelsen. Med en UEFA B1 er du i stand til at træne ungdoms- og seniorhold på breddeniveau. 

Formål og indhold
Kurset bygger videre på de emner, som du stiftede bekendtskab med på UEFA C3.

  • Fodbold - Tekniske / taktiske emner
  • Fysiologi - Bredere kendskab til fysisk træning
  • Ledelse - hvordan?
  • Fairplay - Kommunikation og konfliktløsning
  • Metode / Pædagogik

Afvikling
UEFA B1 er på i alt 70 timer. Kurset er opbygget således:

Første forløb: fredag-lørdag-søndag.
Andet forløb: mandag til fredag. 
Der er overnatning på kursus stedet i de pågældende perioder
Dertil skal påregnes tid til enkelte mindre hjemmearbejdsopgaver.

UEFA B1 afvikles i hele Danmark. Der er overnatning på kursusstedet i de forskellige perioder. Du modtager undervisning i en ”klasse” på maksimalt 26 kursister og to trænerudviklere. Det forventes at du deltage aktivt i forløbet.

Optagelseskrav
For at deltage på UEFA B1 skal du have UEFA C-licens, eller DBU B1 (fra før 31. dec. 2021) samt være fyldt 18 år, når kurset starter. 

Pris 
Kr. 15.200,- Prisen dækker ophold, forplejning, undervisning og materialer.
Tilmelder en klub 5 personer indenfor samme år, vil der være en rabat på 15%

Kurset kræver at du er i god fysisk form
Det er vigtigt at du oplever forløbet på egen krop. Det betyder, at der er mange timer på banen i forløbet. Vi anbefaler, at du møder op i god fysisk form, da dette vil være afgørende for udbyttet af kurset.

Mødepligt
Der er ingen eksamen, men der er krav om 100% fremmøde på kurset. Hvis du udebliver delvist, vil det ikke være muligt at få et kursusbevis. Det vil ligeledes ikke være muligt at færdiggøre kurset på andre hold.

Kompetence
Du bliver i stand til at træne ungdoms- og seniorhold på breddeniveau.

Tilmelding
Tilmeld dig og se yderligere information om data og undervisningssteder via vores kursussøgning på UEFA B1 eller kontakt Uddannelseskoordinator Sanni Lindtofte sanni@dbu.dk

Afbudsbetingelser

  • Indtil 15 dage før uddannelsesstart refunderes 100% til indbetaler.
  • Senere end 15 dage før uddannelsesstart tilbagebetales 95 % af gebyret til indbetaler.
  • Afbud før 2. forløb tilbagebetaltes 50 % og man skal starte forfra på nyt hold.

Herefter er der ingen tilbagebetaling til indbetaler.

Program: UEFA B1 1. forløb og UEFA B1 2. forløb

Få et interaktivt oveblik over den nye struktur og indholdet af træneruddannelserne ovenfor


Kenneth Heiner-Møller mener, at det aktuelle løft af den europæiske træneruddannelse ikke kun er med til at give et højt fagligt fundament for den enkelte træner, men et generelt løft af fodbolden.

”Vi kan og skal forvente, at kommende trænere er fagligt mere rustet, når de kommer til de forskellige niveauer og licenser. Det vil være naturligt, da de får flere undervisningstimer – teoretisk som praktisk, inden de opnår de forskellige licenser. Den nye struktur ser jeg som en kæmpe gevinst både for den enkelte træner men også for dansk fodbold. Vi får endnu dygtigere trænere, der vil være med til at udvikle fodbolden – både på børne, ungdoms- og eliteniveau,” slutter Heiner-Møller.  

Eneste undtagelse fra ovenstående start på UEFA C1 er, hvis du er nuværende eller tidligere topspiller. Her har UEFA en særlig træneruddannelse, men også her er kravene skærpet som følge af ovenstående. For at tage en Topplayer-træneruddannelse skal du fremadrettet have spillet mere end syv år på kontrakt i den øverste kvinde- eller herreliga på europæisk plan.