Enkelte uddannelser skifter navn og bogstav, mens andre får et tidssvarende indholdsløft. Fælles for alle er, at fremadrettet starter alle fodboldtrænere samme sted – om du vil være børnetræner, ungdomstræner, Superligatræner eller landstræner. Dette betyder en mere klar og tydelig uddannelsesvej for kommende fodboldtrænere og flere uddannelsestimer til den enkelte træner under uddannelse.

Det er UEFA, der allerede i 2021 begyndte at justere den europæiske træneruddannelsesstruktur, og hos den ansvarlige for DBU’s træneruddannelse, Kenneth Heiner-Møller, får den nye struktur stor opbakning – blandt andet fordi den er med til at styrke træneruddannelsen og løfte det faglige startniveau for den enkelte træner.

 

Den nye struktur ser jeg som en kæmpe gevinst både for den enkelte træner men også for dansk fodbold. Vi får endnu dygtigere trænere, der vil være med til at udvikle fodbolden – både på børne, ungdoms- og eliteniveau Kenneth Heiner-Møller

En tydeligere vej for alle

Hvor fodboldtrænere tidligere havde flere indgangsveje til at opnå trænerlicens, er der nu kun en vej – nemlig at starte på C-niveau. Det er første byggesten på trænervejen uanset ambitioner og målgruppe, du som træner vil arbejde med.

”Den tidligere struktur var lidt rodet, da der var flere veje ind i trænergerningen. Den nye struktur betyder, at man får en tydeligere vej og et større fagligt fundament, når man starter som ny træner, fordi alle starter samme sted. Det betyder også, at vi derfor har måttet revidere de eksisterende uddannelser og tilpasse dem til et højere fagligt niveau. Derfor har hele uddannelsen fået niveaumæssigt løft,” siger Kenneth Heiner-Møller.

Fra dags dato starter træneruddannelsen på UEFA C1 og bygger herefter videre med moduler på UEFA C, UEFA B, UEFA A og UEFA PRO for at opnå UEFA’s højeste trænerlicens. Under både UEFA B og UEFA A er der desuden mulighed for at specialisere sig på ungdomsspillere. Også keepertræneruddannelsen er nu strømlinet med en UEFA GKB og UEFA GKA-licens.

UEFA A
UEFA A

UEFA A

Uddannelsen henvender sig til trænere med gyldig B-licens, der ønsker at arbejde på højere ungdoms- eller seniorniveau. 

Eksamen
Eksamen

Eksamen

For kursister der har gennemført UEFA A.

UEFA A-Licens
UEFA A-Licens
A

UEFA A-Licens

UEFA Elite Youth A
UEFA Elite Youth A

UEFA Elite Youth A

Uddannelsen henvender sig til dig der vil specialisere dig i træning af elitespillere i alderen 15-21 år. 

Eksamen
Eksamen

Eksamen

Elite Youth A-eksamen

Kursister, der har gennemført forløbet 100% og har fået godkendt samtlige opgaver, kan gå til UEFA Youth A-licens eksamen.

Eksamen har en varighed af ca. 75 minutter og tager udgangspunkt i uddannelsens faglige oplæg, kursistens egne hjemmeopgaver og studietur.

Hertil kommer logbog og refleksioner over egen læring.

UEFA Elite Youth A-Licens
UEFA Elite Youth A-Licens
Elite Youth A

UEFA Elite Youth A-Licens

Elite Youth A-licens

UEFA Elite Youth A

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til dig der har erfaring med træning af ungdomsspillere på højt niveau og som ønsker at specialisere sig i træning af elitespillere i alderen 15-21 år. 

Formål og indhold
Uddannelsen styrker dine kompetencer i arbejdet med talentudvikling.

 • Talent-identifikation og talentkriterier
 • Biases i talentidentifikation
 • Talenttræning – principper for træning af talenter
 • Planlægning, organisering, udførelse og evaluering af individuel teknisk træning
 • Overvejelser vedrørende den fysiske belastning
 • Talentledelse, hvordan leder du talenterne?
 • Talentmiljø – skabelse og udvikling af talentmiljøer og miljøets betydning for spillerens udvikling
 • Gruppe- eller individuel studietur
 • Hjemmeopgaver i hele forløbet
 • Logbog og refleksioner over egen læring i hele forløbet
 • Peer-Review (kursisterne evaluerer hinandens opgaver undervejs)
 • Eksamen
 • Kursisten kan afslutte med eksamen efter endt forløb under forudsætning af, at alle opgaver undervejs er afleveret og godkendt (der tillægges ekstra gebyr for eksamen).

Afvikling
Uddannelsen afvikles over 4 moduler a 2 el. 3 dages varighed.

 • 8. - 9. aug. 2023
 • 21. - 22. nov. 2023
 • 5. - 7. marts 2024
 • 30. apr. - 1. maj 2024 

Forløbet er en blanding af teoretiske oplæg fra trænerudviklere og eksterne eksperter, gruppediskussioner/-refleksioner, klubbesøg i dansk eliteklub, studietur og supervisioner. Mellem modulerne gennemføres tre supervisioner af din talenttræning i din egen klub med ekstern supervisor. Der er gruppearbejde i aftentimerne på modulerne og overnatning er derfor obligatorisk. Hotel og forplejning er inkluderet i prisen.  

Uddannelsen kræver et omfattende antal timer til forberedelse, løsning af hjemmeopgaver samt løbende evalueringer af medkursisternes opgaver (peer-review).

Studieturen gennemføres som en individuel (evt. i en mindre gruppe) tur til en selvvalgt destination. Kursisten planlægger selv turen og indgår alle relevante aftaler.

Turens formål skal godkendes af den faglige tovholder. Det er et krav, at studieturen skal underbygge det faglige indhold på uddannelsen og således indeholde elementer fra mindst to af de opstillede hovedområder (Talent-ID, talenttræning, talentledelse, talentmiljø).

DBU Træneruddannelse refunderer relevante udgifter til studieturen med op til 8.000 kr. efter gældende regler.

Uddannelsen er af UEFA estimeret til min. 80 timer. Det reelle timeantal inklusiv individuel studietur, hjemmearbejde og projektskrivning er nærmere 160 timer.

Uddannelsens officielle sprog er dansk. Deltagelse kræver at kursisten kan forstå, tale og skrive dansk på en tilstrækkeligt niveau.

Optagelseskrav
Optagelse på uddannelsen kræver som minimum gennemført UEFA Youth B eller en gyldig UEFA A-licens. For begge uddannelser gælder, at du skal have oparbejdet min. 2 års erfaring som træner i relevant miljø efter endt uddannelse.  Du er naturligvis også velkommen til at ansøge, hvis du har en gyldig UEFA Pro-licens.

Vi forventer, at du har minimum 3 års trænererfaring med elitespillere fra følgende niveauer:

 • Drenge: Cheftræner i den bedste U15 række el. U17/U19 Divisionen/Ligaen.
 • Piger: Cheftræner for U16 højeste række eller U18 Pige DM.
 • Head of coaching
 • Ungdomsudviklingstræner
 • Transitions-træner.
 • DBU lands- eller talenttræner  

Optagelse på UEFA Elite Youth A er altid en udvælgelse blandt mange kompetente ansøgere. Alle ansøgninger vurderes individuelt af DBU Træneruddannelse.

I tilfælde af afslag er det muligt at ansøge igen på et senere tidspunkt. Afslag betyder dog ikke, at du er garanteret plads ved senere ansøgning. 

Kompetence
Uddannelsen kvalificerer deltagerne til at forberede elitespillere til en karriere på professionelt plan. Som Youth A-licenstræner er træneren kvalificeret til at træne ungdoms-elitehold på højeste nationale og internationale niveau.

Bevis
Ved gennemførelse af kurset modtager kursisten et bevis på mit.dbu.dk samt ved bestået eksamen et UEFA Elite Youth A-licenskort på DBU-app´en.

Eksamination
Kursister, der har gennemført forløbet 100% og har fået godkendt samtlige opgaver, kan gå til UEFA Elite Youth A-licens eksamen.

Eksamen har en varighed af ca. 75 min og tager udgangspunkt i kursistens produktioner i forløbet (portfolie). Portfolien omfatter kursistens opgaver inden for områderne Talent-ID, Talentledelse, Talenttræning, samt studieturs-konklusioner med henblik på kritisk konstruktivt forslag til kommende talentmiljø i egen klub.

Hertil kommer logbog og refleksioner over egen læring.

Mødepligt
Der er krav om 100% fremmøde på uddannelsen. Hvis kursisten udebliver delvist, vil det ikke være muligt at få et kursusbevis. Det vil ligeledes heller ikke være muligt at færdiggøre uddannelsen på andre hold.

Pris
Prisen for UEFA Elite Youth A inkl. forplejning, overnatning i enkeltværelse i forbindelse med modulerne: 39.000 kr. 

Ansøgningsskema til UEFA Elite Youth A 2023-24: Klik her

Pris for eksamen:  3.700 kr. 
For yderligere information kontakt: Uddannelseskoordinator Thomas Mattsson thma@dbu.dk

Deadline for ansøgning er 19. juni 2023.

Vi forventer at kunne give svar om optagelse inden 1. juli.

Få et interaktivt oveblik over den nye struktur og indholdet af træneruddannelserne ovenfor


Kenneth Heiner-Møller mener, at det aktuelle løft af den europæiske træneruddannelse ikke kun er med til at give et højt fagligt fundament for den enkelte træner, men et generelt løft af fodbolden.

”Vi kan og skal forvente, at kommende trænere er fagligt mere rustet, når de kommer til de forskellige niveauer og licenser. Det vil være naturligt, da de får flere undervisningstimer – teoretisk som praktisk, inden de opnår de forskellige licenser. Den nye struktur ser jeg som en kæmpe gevinst både for den enkelte træner men også for dansk fodbold. Vi får endnu dygtigere trænere, der vil være med til at udvikle fodbolden – både på børne, ungdoms- og eliteniveau,” slutter Heiner-Møller.  

Eneste undtagelse fra ovenstående start på UEFA C1 er, hvis du er nuværende eller tidligere topspiller. Her har UEFA en særlig træneruddannelse, men også her er kravene skærpet som følge af ovenstående. For at tage en Topplayer-træneruddannelse skal du fremadrettet have spillet mere end syv år på kontrakt i den øverste kvinde- eller herreliga på europæisk plan.