Mundlige beretning for 2013

DBU Lolland-Falster – Mundtlig beretning for året 2013 
Mundtlig beretning 2014. 

Kære repræsentantskab, kære gæster.

Jeg vil indlede dette repræsentantskabsmøde med at minde 1 af vore fodboldvenner, der ikke er her mere.

Frede Mathiesen
Frede var en stabil dommer i DBU Lolland-Falster og overtog påsætningen af dommere til alle træningskampe i 2008 og senere i 2010 alle dommerpåsætninger for DBU Lolland-Falster.

Frede udførte dette store arbejde til alles tilfredshed og med stor entusiasme. Vi, DBU Lolland-Falster var meget tilfreds med hans indsats. Vi vil alle huske Frede for hans optimistiske tilgang til livet sammen med hans stærke figther-hjerte, men til sidst tabte han kampen mod kræften og døde tirsdag den 3. december 2013.

Ære være Frede Mathiesens minde.

Må jeg bede forsamlingen om at rejse sig og mindes Frede.

Kære repræsentanter, kære gæster.

Vi er igen samlet i Bangs Have, Maribo til vort årlige repræsentantskabsmøde.

Igen i år møder i klubrepræsentanter talstærkt op og vi er således i alt xx repræsentanter fra xx klubber.

Det er glædeligt, at vi igen i år ser mange af vore guldmedlemmer. I år er det: Kaj Lauritsen, Ove Jensen, Kaj D. Larsen, Finn Andersen.

Også en velkomst til Poul Henrik Pedersen fra Guldborgsund kommune og Bjarne Sørensen, formand for Sportsråd Lolland.

Jeg skal heller ikke undlade at bemærke, at Per Rud, Sportsdirektør i Brøndby IF har valgt at deltage her i dag.

Fra DBU administration, Morten Nielsen, der netop dygtigt har præsenteret ”Nye spilleformer og Banestørrelser” for os.

Men en speciel velkomst til DBU´s nuværende næstformand, Jesper Møller. Vi er meget glade for at du i dag er til stede her i Maribo.

DBU
Jeg vil i år og en sjælden gang starte den mundtlige beretning med at med rette fokus på DBU.

Formand for DBU, Allan Hansen og generalsekretær, Jim Stjerne Hansen meddelte i løbet af 2013, at de efter henholdsvis 12 og 25 år på deres respektive poster stopper på deres respektive opgaver.

Allan Hansen har i sin formandsperiode opnået en politisk enighed i dansk fodbold, som vi alle kan være meget tilfredse med og stolte over og som giver inspiration til andre europæiske lande.

Elite og Bredde har i dag i fællesskab et fokusområde og det er udvikling af dansk fodbold.

Under Jim´s mangeårige ledelse af DBU´s administration i Brøndby har denne udviklet sig fra ca. 20 ansatte til i dag mere end 80 ansatte og fokusområderne har igennem de mange år løbende udviklet sig fra alene turnering og uddannelse til det vi i dag kender som DBU – en udviklende, visionær virksomhed, der ansvarsfuld også giver inspiration for andre virksomheder og organisationer.

Med udskiftningen på fodboldforbundets to øverste positioner sker samtidigt et generationsskifte.

DBU har således gennem de seneste år gennemført en omfattende modernisering og omstrukturering af både den foreningsmæssige og forretningsmæssige del af organisationen.

Det vil være et godt udgangspunkt, at en ny formand og en ny generalsekretær får mulighed for at sætte deres professionelle fingeraftryk på hver deres del af den nye organisationsstruktur, og dermed hvordan den skal understøtte realiseringen af fodboldforbundets mission, vision, værdigrundlag og kerneværdier.

Med tiltræden 1. marts 2014 har DBU´s bestyrelse ansat Claus Bretton-Meyer som ny administrerende direktør.

Ved DBU´s repræsentantskabsmøde den 1. marts skal vælges ny formand. Ved fristens udløb den 31.12.2013 var der en kandidat og det er vor gæst, DBU´s nuværende næstformand, Jesper Møller.

DBU kan i 2014 fejre sit 125-års jubilæumsår og DBU vil i løbet af 2014 fejre dette med forskellige aktiviteter og festligheder, som vi på Lolland-Falster også vil blive en del af.

I enhver sport, er der behov for et flagskib.
VM i Brasilien uden dansk deltagelse. Ja alle, der sidder her i dag er bekendt med at Danmark ikke kvalificerede sig til VM i Brasilien.

Efter kampe i kvalifikationsrunden, hvor A-landsholdet ikke præsterede optimalt, ja så må vi acceptere at VM spilles til sommer uden danske spillere.

Vi må se frem til en sommer, hvor Ronaldo, Messi og andre stjerner stjæler pressens opmærksomhed fra de danske spillere, fra det danske landshold.

”Men vor sport mister også den store opmærksomhed, som en deltagelse ii en slutrunde altid vil medføre.”

Men vi må se fremad - fremad imod den næste kvalifikationsrunde til EM i Frankrig i 2016. Dansk fodbold har mange talenter, der i dag præsterer flotte resultater på vore ungdomslandshold.

A-landsholdet kvalificerede sig ikke til en slutrunde, men det gjorde Kvindelandsholdet til EM i Sverige i 2013.

Kvindelandsholdet kvalificerede sig til EM i Sverige – og holdet lykkedes og opnåede fortjent succes. Undervejs i turneringen viste det danske kvindelandshold flot og modigt fodbold. Danmark slog således også overraskende en af forhåndsfavoritterne fra Frankrig i kvartfinalen efter straffesparkskonkurrence.

Efter flotte nervepirrende kampe og ikke mindst i semifinalen, hvor holdet måtte se sig slået af Norge - også efter straffesparkkonkurrence - kunne landsholdet rejse hjem fortjent med bronze-medaljer.

Men også her har vi mange nye talenter, der lover godt for fremtidens landshold, og kvindelandsholdet kæmper i 2014 i kvalifikationsturnering frem imod VM i 2015 i Canada.

Fremtiden tegner således lys for vore fodboldlandshold, men det er også vigtigt at vi har flagskibe, der kan opnå stor opmærksomhed, en opmærksomhed som også vil komme breddefodbolden til glæde.

Men vi har også brug for lokale flagskibe
Jeg betragter Nykøbing F.C., i foråret dog Lolland-Falster Alliancen, som vort lokale flagskib.

Foråret 2013 lykkedes spillemæssigt og resulterede i en hæderlig 10. plads i 2. division Øst.

2 af vore hold i Danmarksserien, Nakskov Boldklub og Døllefjelde klarede ikke opgaven og måtte desværre rykke ud af rækken. Men B.Frem præsterede bedre og forblev i rækken.

Når vi taler om flagskibe, så betragter vi også ofte vor bedste herrerække, LF-Serien som vort flagskib. Der er mange tætte kampe imellem hold, der geografisk bredt repræsenterer vore klubber.

Sydalliancen vandt i foråret 2013 – måske lidt overraskende for nogle, men fortjent, efter at B.1921`s daværende 1. hold i en periode frem imod forårsafslutningen lå til at vinde rækken.

Sydalliancen rykkede op i Danmarksserien, for første gang i Sydalliancens korte historie. Til lykke til Sydalliancen med denne præstation.

Hvordan har holdene så klaret sig i efteråret i den nye turnering?
Ja, i den igangværende turnering i 2. division Øst ligger NFC under nedrykningsstregen, det samme gør desværre B.Frem og Sydalliancen i Danmarksserien.

For NFC 1. divisionshold for kvinder har turneringen siden sommer resulteret i en bundplacering og skal i foråret spille slutspil for at kvalificere sig til en fortsat deltagelse i divisionsfodbold.

Ja, de damer og herrer, jeg håber, at alle har valgt at smøge ærmerne op her i vinterpausen for at sikre at vi undgår nedrykninger, men vi må erkende, at det kan blive svært at undgå nedrykning, men vi skal tro på det.

Vi har brug for flagskibe at se op til – lokalt som på landsplan både for kvindefodbold og herrefodbold.

Turnering
Den lokale turnering for herreseniorer starter sædvanligvis i august med fuldt program.

”Desværre vi kan ikke stille hold. Denne triste melding var hverdagskost i week-enden, hvor den lokale fodboldturnering havde sæsonpremiere. Hele 3 hold i Serie 2 – den tredjebedste lokale fodboldrække – så sig nødsaget til at melde afbud. Læg dertil afbud fra fire Serie 3 hold, hvorvidt det munder ud i holdudtrækninger kan man kun gisne om". Disse ord var en del af lederen i Sporten i Lolland-Falsters Folketidende i august måned.

Ja, det var triste ord, men sandfærdige.

Vi oplevede i indeværende sæson, at mange klubber havde udfordringer med at stille hold, endda klubbers 1. hold, f.eks. Rudbjerg og B.1938.

Vi må erkende, at vi på få år har mistet mange hold, således havde vi i 2005 mere end 100 hold tilmeldt til vor seniorrækker ned til Serie 5, i dag har vi tilmeldt i alt 61 hold, dertil 19 syvmandshold.

Hvis vi ser på Danmarkskortet og kigger på udviklingen i det øvrige land, så gentager dette sig, men det kan vi ikke bruge til noget, blot konstatere, at nedgangen af turneringshold ikke er et fænomen, der alene findes på Lolland-Falster.

Andre turneringsrækker, stævner kan blive en mulighed – og en anden mulighed er, at vore turneringer tilrettelægges sammen med de øvrige lokalunioner.

Bestyrelsen i DBU Lolland-Falster kan ikke være vidne til denne udvikling – uden at foretage initiativer.

Sammen med de øvrige lokalunioner undersøger vi i øjeblikket via en nedsat arbejdsgruppe med repræsentation fra alle lokalunioner, hvorvidt det vil være attraktivt for vore klubber at indgå i en fælles turnering, men på vilkår som både union og klubber finder attraktiv.

En turnering, der administreres af alle unioner, en landsdækkende DBU-turnering eller en geografisk turnering, som involverer mere end én lokalunion og kan etableres på alle niveauer.

Ved et godt besøgt klubmøde i Maribo den 4. november blev et oplæg drøftet med klubberne. Vi modtog input fra jer klubrepræsentanter og i kunne ikke anbefale oplægget i dets daværende form.

Sporene fra turneringsomlægning i håndbold og badminton skræmte og i der var til stede denne aften gav bl.a. udtryk for, at i frygtede, at det samme ville ske for fodbolden på Lolland-Falster.

I, klubrepræsentanter var meget betænkelig ved, at ødelægge en velfungerende LF-serie, som i dag er præget af mange lige kampe til gavn for det vi kalder ”eliten” på Lolland-Falster, betænkelig ved at antallet af deltagende klubhold skulle ”reduceres” til 8 hold.

Bestyrelsen i DBU Lolland-Falster har naturligvis efterfølgende drøftet oplægget og tilbagemeldingerne fra mødet den 4. november, men vurderer, at oplægget grundlæggende kan være med til at skabe bedre rammer for fodbolden på Lolland-Falster.

Særlig set i forhold til det faldende antal hold, hvis konsekvens kan betyde, at det kan blive svært at etablere vor egen turnering og gøre den attraktiv.

DBU Bornholm og DBU København har således sammen med DBU Lolland-Falster meddelt, at de ikke kan ikke gå ind for det nuværende oplæg.

DBU Sjælland afventer ligeledes, men ønsker også at afvente evt. samarbejde på andre områder, f.eks. administrative opgaver.

Men alle unioner har tilkendegivet, at det anbefales, at der arbejdes videre i arbejdsgruppen for at skabe et mere detaljeret beslutningsgrundlag.

Bestyrelsen i DBU Lolland-Falster ønsker, at der arbejdes videre med at udarbejde et mere detaljeret oplæg. Et oplæg, som betyder, at klubberne helt præcist kender konsekvenserne for den enkelte klub. Når det endelig oplæg er udarbejdet og foreligger, vil vi på ny vurdere oplægget.

Men jeg vil love jer, at bestyrelsen i DBU Lolland-Falster ønsker at involvere jer, klubber, jer klubrepræsentanter forinden den endelige lokale beslutning træffes.

Men jeg har også behov at præcisere, at vedtagelse af et forslag om udvidet samarbejde på tværs af lokalunionerne - det gælder turnering eller øget administrativt samarbejde - ikke vil medføre nedlæggelse af vor union, DBU Lolland-Falster eller unionskontor.

Jeg og bestyrelsen ser, et tættere samarbejde med andre unioner, som et middel til at styrke vore unions muligheder for at udvikle og sikre endnu bedre vilkår for vor sport på Lolland-Falster.

Bestyrelse, udvalg, grupper og kontoret skal og vil forsat være i vores område og servicere vores klubber.

Futsal – og besøg af landsholdet i Futsal på Lolland-Falster
I tæt samarbejde med NFC og DBU Lolland-Falster afviklede DBU med succes i december i Nykøbing Falster den første Nordic Cup for de 4 nationer, Finland, Norge, Sverige og Danmark.

Efter et godt arrangement, stor opbakning fra publikum og en flot promovering af futsal rejste det svenske landshold sig sejrrigt ud af turneringen som vinder efter mange tætte opgør.

Futsal er en spændende sport, et hurtigt spil. Vi må erkende, at vi fortsat har svært ved at motivere flere piger, drenge som kvinder og mænd til at spille futsal både lokalt, men i hele Danmark.

I forsøget på at vække interessen for futsal, gennemførte DBU Lolland-Falster flere forskellige tiltag i forbindelse med den netop afsluttede 4 nationers turnering. Uddannelse og en mindre turnering blev gennemført, men med få deltagere.

Vort Turneringsudvalg arbejder med nye tiltag, der er i disse måneder gennemføres, for at motivere flere til at spille futsal, bl.a. tilbud til U13, U15 og U17

I DBU regi arbejdes der ligeledes ihærdigt på at opnå fornyet interesse for futsal.

Fodboldlandkortet på Lolland-Falster
Når jeg ser på landkortet over Lolland-Falster, så er jeg tilfreds med, at vi uændret er repræsenteret med vor sport på hele vor landsdel. Vi har klubber geografisk fordelt på hele Lolland-Falster.

Vi kan dog ikke være tilfreds med - alene at være placeret på landkortet. Vi ønsker at vore klubber skal være synlige i lokalområdet og sikre at mange piger og drenge, børn som voksne deltager i vor fodboldsport.

Et faldende børnetal, færre unge og færre familier med børn medfører naturligvis, at rekrutteringsgrundlaget har ændret sig.

Men så må vi ændre fokus til ikke alene at have fokus på børn og unge – men også i højere grad sikre at endnu flere voksne og seniorer modtager mulighed for at spille fodbold.

Bestyrelsen i DBU Lolland-Falster er meget beviste om, at befolkningsudviklingen på Lolland-Falster går imod vor sport, vi bliver færre børn og unge, færre familier med børn.

For at bekræfte at vi ønsker at igangsætte nye initiativer, så bliver der i dette forår endnu større fokus både på rekruttering og fastholdelse af piger til at spille fodbold, men også øget fokus på motionsfodbold også kaldet fodbold-fitness, idet vi nu i denne måned vil ansætte nye instruktører på begge indsatsområder.

Foreninger og frivillige
Uden frivillige – ingen forening.

Jeg vil indlede denne del af beretningen med at udtale et stort til lykke til Flemming Møller Nielsen, Østofte G.I.

Danske Bank, sponsor for A-landsholdet ønskede i 2013 at hylde 100 frivillige i dansk fodbold. Formålet med kampagnen var at synliggøre og hylde de mange frivillige, der knokler for at give de mange spillere gode fodboldoplevelser landet over.

Flemming modtog som den eneste frivillig på Lolland-Falster en fortjent anerkendelse for sit store engagement og arbejde for sin klub, Østofte G.I, en anerkendelse og pris bestående af en sponsorpakke på DKK 15.000 til sin klub – samt 2 landskampbilletter.

Jeg har sagt det tidligere. Vi skal alle være opmærksomme på, at uden jer frivillige – så har vi ingen forening, ingen klub.

Der findes heldigvis mange frivillige i vore fodboldklubber. Trænere, holdledere, tøjvaskere, kagebagere, chauffører og mange flere. Ved denne lejlighed havde vi alle mulighed for at lade disse mange frivillige blive hyldet for deres indsats.

Fra denne talerstol har jeg tidligere opfordret til at i som klubledere har fokus på at anerkende det arbejde, som mange af vore frivillige udfører hjemme i vore klubber. Men husker i som klubledere nu at hylde jeres egne mange frivillige hjemme i klubberne?

Jeg kan blot konstatere, at forud dette års repræsentantskabsmøde har vi, DBU Lolland-Falster igen savnet mange indstillinger til diverse hæderspriser.

Og jeg erkender, anerkendelse af frivillige leders indsats også er at deltage i kåring af Årets klub 2013. Jeg vil gerne erkende, at DBU Lolland-Falster i forbindelse med indstilling og kåring af Årets klub 2013 – ikke lykkedes.

Opgaven med at udpege, indstille og fremsende indstillingen af en klub, som kandidat lykkedes ikke, hvilket naturligvis ikke er tilfredsstillende.

Men administrationen og bestyrelsen har efterfølgende evalueret og sikret, at dette fremtidigt ikke gentager sig.

Samarbejde med Guldborgsund og Lolland kommuner
Alle vore medlemsklubber er beliggende i Guldborgsund eller Lolland kommuner.

Det er mit indtryk, at der overordnet er et godt samarbejde klub og kommune imellem, men der er altid plads til forbedringer og brug for at fokus på, hvordan kan kommune og klub i fællesskab sikre, at frivilligt arbejde lykkedes endnu bedre og sikre at endnu flere dyrker idræt – og naturligvis helst fodbold.

Vi skal også være opmærksomme på, at kommunerne er meget interesseret i, at der er et tilbud til idræt og at der skal være foreninger geografisk fordelt i kommunerne.

I kommunernes politikker for kultur og fritid – så anerkender begge kommuner det frivillige arbejde og ønsker at sikre gode vilkår for frivillige.

Begge kommuner har i deres respektive politikker for bl.a. landdistrikterne gjort det centralt, at der er aktivitetsmuligheder for børn og børnefamilier.

Foreninger kan samles og styrkes i sportshaller eller i andre aktivitetscentre i landdistrikterne, at lokalbefolkningen har attraktive lokale samlingssteder og fritids- og klubtilbud med gode faciliteter såvel indendørs som udendørs.

Men når det sagt, så skal vi også huske på, at det ikke er kommunerne, der sikrer et antal medlemmer i vore foreninger – ej heller lukker en forening, nej det er os selv, såfremt vi ikke sikrer, at der er et tilstrækkeligt aktivitetsniveau, et antal medlemmer i vor forening eller i vor fodboldklub, der berettiger klubbens eksistens.

Vi skal selv som ansvarlig foreningsleder eller klubleder sikre, at vor aktivitetsniveau er højt og tiltrækker børn, unge, voksne og seniorer.

Anerkender at befolkningsudviklingen kan som tidligere nævnt være imod os, men det er også en konstatering, som vi har haft kendskab til igennem flere år.

Det kan vi ikke alene bruge som undskyldning for et frafald af medlemmer i vore klubber.

Vi, DBU Lolland-Falster har en ambition om at sikre yderligere medlemmer via bl.a. de nye tiltag for piger og motionsfodbold.

Vi er nødt til i fællesskab, klub og union at sikre at vi har et fortsat tilgang af nye medlemmer, børn, unge, voksne som seniorer.

Og husk, at tilgang af medlemmer, børn som voksne tilfører udover nye medlemmer også mulighed for yderligere frivillige, ledere, trænere og øget netværk i lokalsamfundet.

Skolereform
DBU Lolland-Falster ønsker også at være mere synlige i forhold til den nye skolereform, og er allerede nu i dialog med skoler og SFO for en drøftelse af, hvorledes vi kan bidrage til den øgede fysiske aktivitet, som bliver en del af den nye skolereform.


Banegruppen i Guldborgsund kommune – Lolland kommune
Jeg ønsker igen at fremhæve, at det arbejde, som DBU Lolland-Falsters Banegruppen udfører sammen med vore klubber og Guldborgsund kommune er en win-win situation for klub og kommune. Jeg hører ofte rosende ord herom fra vore medlemsklubber.

Modsat Lolland kommune, hvor kommunen i 2013 har meddelt 5 medlemsklubber, at klubbernes baner pr. 01.01.2014 er lagt ud til selvforvaltning, hvilket betyder, at klubberne selv skal sørge for pasning af baneanlæg og omkringliggende anlæg, herunder naturligvis ugentlig græsslåning, kridtning af baner m.m.

Jfr. brev af 29. maj 2013 fra Lolland kommune som jeg har fået indsigt i, så har kommunen fsv. Hunseby Gymnastikforening haft en årlig udgift på DKK 33.095 på klubbens 2 baner. Jeg gentager, DKK 33.095.

Et beløb, der synes meget beskedent i Lolland kommunes tiltag for at sikre fastholdelse og bosætning i bl.a. Hunseby og omegn - og skal jeg så blot konstatere, at Lolland kommune i 2013 i forbindelse med et andet kulturelt projekt investerede mere end 5 mio. DKK for at sikre attraktiv bosætning – netop i Hunseby og omegn.

At lægge banerne ud til selvforvaltning, er en meget uheldig disposition for vore 5 medlemsklubber. Hvem bliver de næste klubber?

Jeg tænker, at Lolland kommune ved at pålægge disse yderligere opgaver til foreningslivet risikerer, at flere vælger opgaven fra som frivillig, og de tilbageværende ikke kan magte opgaven.

Vi risikerer, at frivillige mister motivation og lysten til at være frivillig.

Forud for det netop afholdte kommunevalg – lovede de politiske partier i Lolland kommune at fokusere på denne urimelighed overfor vore små klubber.

Jeg har ligeledes en klar forventning om, at Sportsrådet i Lolland kommune – positivt vil arbejde for at hjælpe vore klubber i denne situation og positivt vil arbejde for at indføre et lignende samarbejde, som vor Banegruppen lykkedes med i Guldborgsund kommune.

Vore klubber i Lolland kommune har ved flere lejligheder bl.a. i møder i vor Formandsklub tilkendegivet at klubberne i Lolland kommune ønsker en Banegruppe.

Vi er i dialog med administrationen i Lolland kommune, men der skal træffes en ny politisk beslutning førend der kan ske ændringer.

Hvis Lolland kommune ikke ændrer politik, så kan vi frygte at de frivillige ledere i flere klubber må erkende, at de ikke kan magte opgaven og lukke fodboldklubben.

I forbindelse med det netop afsluttede kommunevalg deltog jeg ved flere valgmøder i begge kommuner, og fik politisk tilkendegivelser om, at kommunerne positivt ville arbejde for etablering af et Foreningssekretariat.

Et Foreningssekretariat med administrativ ansatte, der i endnu højere grad kan bistå foreninger og klubber – også udenfor sædvanlig arbejdstid.

I Guldborgsund kommune er der netop etableret en Foreningsportal.

De få tilbagemeldinger jeg har modtaget herfra er positive, men jeg ser fortsat behovet for etablering af et Foreningssekretariat.

Jeg og vor kommunegruppe vil følge udviklingen i vore 2 kommuner og holde politikerne op på deres løfter.

Spillerudvikling
Siden 2006 har DBU Lolland-Falster gennemført vor lokale model for spillerudvikling – primært for drenge og for U14 og U15 opbygget ved samarbejde med alle klubber omkring de 2 centre, Team Lolland og LFA, nu Nykøbing F. C. – og med Finn Petersen som koordinator.

Finn har loyalt meddelt DBU Lolland-Falster i god tid, at han pr. 31.12.2013 stopper som koordinator, bl.a. for at hellige sig sine mange opgaver som DBU instruktør.

Finn Petersens rolle som koordinator har han udført med engagement og meget tilfredsstillende og jeg er glad og meget tilfreds med den indsats, som du, Finn har ydet – og når jeg lytter til klubberne så hører jeg altid rosende ord om din indsats.

DBU Lolland-Falster vil nu sammen med jer klubber i perioden frem til ultimo marts 2014 foretage en evaluering af den nuværende model.

DBU Lolland-Falster ønsker uændret stor fokus på spillerudvikling for de nævnte årgange, men evaluering er altid på sin plads efter mere end 5 års aktivitet.


DBU Lolland-Falster søger frivillige – på ny
DBU Lolland har i dag mange frivillige, der sikrer at vor union arbejder godt og konstruktivt til glæde for vore klubber – til glæde for vor sport, fodbolden.

DBU Lolland-Falster søger nu frivillige igen, ja, men nu for en 2 årig periode frem til 01.02.2016.

Vi har på ny opfordret alle, incl. vore nuværende medlemmer, fagpersoner i udvalg og grupper til at søge egen indflydelse ved påsætning af udvalg og grupper fra 01.02.2014.

Som noget nyt gælder dette også fremtidigt til valg af fagpersoner til udvalg og grupper, som bl.a. Dommergruppe og Dommeruddannelsesgruppe. Ansøgeren behøver ikke have en formel eller reel tilknytning til hverken DBU Lolland-Falster eller klubberne.

Vi ønsker at sikre større faglighed, effektivitet og de bedste kompetencer til gavn for den fortsatte udvikling af vor idræt på Lolland-Falster.

Dommersituationen
I februar 2013 opstod det som jeg vælger at kalde for Dommersituationen.

Fodbolddommernes hovedorganisation, DFU (Dansk Fodbolddommer Union) meddelte DBU, at de dommere, der var organiseret under DFU ikke så sig i stand til at dømme kampe, det være træningskampe som turneringskampe i DBU regi.

Heldigvis lykkedes det via en DBU og DFU nedsat arbejdsgruppe at få fokus på, at dommere ønskede at dømme fodboldkampe og vore klubber havde et behov for at få dømt disse kampe, således blev der på ny fra april 2013 spillet kampe ledet af uddannede dommere.

DBU Lolland-Falster har sædvanligvis et godt samarbejde med vore lokale dommere – og det har vi uændret.

Vi er løbende i tæt dialog med den lokale dommerklub og den dialog agter jeg uændret at videreføre.

Spilformer og banestørrelse
DBU’s børne- og ungdomsfodbold har indenfor en kort årrække gennemgået store forandringer til gavn for udviklingen af dygtige fodboldspillere.

Når vi tidligere har talt om spilleformer og banestørrelser har diskussionen dog ofte været baseret på holdninger og en række udenlandske undersøgelser, som påviste involveringsgraden i forskellige spilleformer.

For at sikre tidssvarende spilleformer, der er i tråd med DBU’s spillerudviklingsfilosofi, DBU's røde tråd, har DBU siden efteråret 2012 foretaget en evaluerende undersøgelse af eksisterende spilleformer og banestørrelser i børne- og ungdomsfodbolden.

Bestyrelsen i DBU Lolland-Falster anbefaler således at DBU Lolland-Falster med virkning fra 1. august 2014 overgår til disse nye spilformer og banestørrelse.

Vi vil sammen med DBU sikre, at der afholdes flere temamøder i de kommende måneder, således at trænere, ledere og andre frivillige får indsigt i, hvilke betydninger dette medfører.

Ny klubrådgiver – nye opgaver for klubrådgiver
Søren Andersen har igennem mange år, siden 1. februar 2002 været unionens Udviklingskonsulent, og vi har været meget tilfreds med Søren arbejde, det har været til stor glæde og gavn for vore klubber, for vor union og derfor for vor sport.

Søren har været et aktiv i den udvikling vor union har haft de seneste år og Søren fortsætter uændret med at arbejde for vor union, for jer, men nu primært på Sekretariatet.

Stillingen som Udviklingskonsulent er imidlertid nu ændret til at være en Klubrådgiver – og opgaverne er ændret på flere områder.

Klubrådgiver skal fremtidig i endnu højere grad have fokus på klubudvikling i den enkelte klub, primært gennemføre afdækning for klubbernes ønsker og behov for yderligere udvikling og tiltag indenfor, f.eks. ledelse, organisering, uddannelse – samarbejde med kommuner m.m.

Da vi opslog stillingen som Klubrådgiver i efteråret modtog vi mange kvalificerede ansøgninger. Men det glæder mig at kunne sige velkommen til vore nye Klubrådgiver, Bo Abildgaard.

Jeg ser frem til at et godt samarbejde med Bo i de kommende år.

Bo er kendt af de fleste af jer som en dygtig fodbolddommer, men vi tror også at Bo besidder de rette værktøjer til sammen med klubberne at sikre en for jer god klubudvikling.

Bo vil senere i dag give en kort præsentation af sig selv.

Spillerregistrering?
Som det sikkert er de fleste bekendt, så skulle alle klubber inden udgangen af 2013 have registreret deres fodboldspillere i KlubOffice.
En opgave, der iflg. mine oplysninger – lokalt – næsten er lykkedes. Men hvorfor skal spillerne egentlig registreres?

For at kunne opnå det fulde udbytte af de kommende digitale systemer, så er det vigtigt, at spilleregistreringen er på plads.

De kommende digitale systemer er bl.a. elektroniske holdkort og holdadministrationssystemet.

Ligeledes etableres der også i denne forbindelse det elektroniske spillercertifikat, hvilket igen medfører en lettere adgang klubberne til at overføre spillercertifikatet fra en klub til en anden klub, når spilleren har behov for dette og er berettiget hertil.

Pressen
Igennem året der er gået har vi i de lokale aviser og på nettet kunne følge livet i vore klubber, vore spillere og vore holds præstationer og resultater.

Det giver opmærksomhed for vor sport – en opmærksomhed, som er vigtig for os alle og som vi skal værdsætte.

Ligeledes vil jeg også igen i år glæde mig over portrætter af personer fra vor sport eller andre idrætsgrene, portrætter, der anerkendende beskriver personens arbejde for sin sport – ofte et arbejde udført igennem mange år.

Sekretariatet
I takt med et øget antal arbejdsopgaver, herunder påsætning af dommere har vi nu ansat Søren Andersen på fuld tid på vort Sekretariat.

Sammen med vor Sekretariatsleder Bjarne Hansen vil de 2 nu sikre, at Sekretariatets mange opgaver fortsat udføres fra kontoret i Nykøbing F.

Afslutning
Afsluttende vil jeg naturligvis takke vore medarbejdere i Sekretariatet for godt udført arbejde i 2013 og mine kollegaer i bestyrelsen for at godt samarbejde i året, der er gået.

Jeg er tryg ved det arbejde, der udføres. Et arbejde, hvor vi har fokus på at sikre bedst mulig vilkår for medlemmer af vore klubber og vor sport.

Men jeg vil naturligvis også takke alle frivillige i vore klubber og DBU Lolland-Falster. Uden jeres indsats var opgaverne ikke lykkedes til glæde for vor sport.

Tak for ordet.