Mundlige beretning for 2017

DBU Lolland-Falster – Mundtlig beretning for året 2017 
Repræsentantskabsmøde, lørdag den 27. januar 2018.

Kære repræsentanter, kære gæster.

DBU Lolland-Falsters årlige Repræsentantskabsmøde afholdes i år i Maribo og igen i Bangs Have.

Klubber: Og som formand for DBU Lolland-Falster – så ser jeg med tilfredshed, at vore medlemmer, igen er flot repræsenteret. 22 klubber tilstede – eller 52 % af vore klubber er repræsenteret i dag ved mødet. En klubrepræsentation, som jeg og min bestyrelse er tilfreds med. Tak for det.

Gæster: Udover vore klubrepræsentanter glæder det mig at kunne byde velkommen til: Repræsentanter fra Lolland kommune og Guldborgsund kommune bl.a. og Jyske Bank samt repræsentanter fra LFFK.

Naturligvis også velkommen til unionens mange frivillige og ansatte. Vore 2 ”guldnåle”, Kaj D. Larsen og Bjarne Hansen.

Endnu engang tak til alle - fordi i, trods en ofte hektisk hverdag - bakker op og møder op til vort repræsentantskabsmøde.

Jeg ser frem til et godt møde – og naturligvis gerne spørgsmål fra salen og lidt debat.

Frivillige i vore fodboldklubber.
Jeg vil i år starte med at rette fokus på alle jer klubledere, trænere og andre frivillige, der nu og igennem mange år har været omdrejningspunktet i vore klubber – og er omdrejningspunktet i vore klubber.

Uden jer ildsjæle og jeres store daglige indsats for vor sport vil vore klubber ikke kunne eksistere.

Jeres store indsats i vore medlemsklubber kan vi kun anerkende som – stor og prisværdig. Fodboldklubberne i Danmark er Danmarks største frivillighedssektor med over 126.000 frivillige i de ca. 1.650 klubber rund i landet.

I frivillige skaber fællesskab, glæde, gode oplevelser og fremtidens fodboldstjerner.

Frivilligheden i vore fodboldklubber har behov for gode rammer og gode forhold – det gælder jer klubleder og trænere i vore 2 kommuner, Guldborgsund kommune og Lolland kommune.

Analyseinstituttet Damvad Analytics har i 2017 udarbejdet en rapport med fokus på betydning for det arbejde i frivillige præstere i vore klubber. Støtte til fodbolden er for kommunerne en investering i lokal sundhed, frivillighed og det lokale fællesskab.

Gode baneforhold og faciliteter skaber rammen for at flere børn, unge og seniorer kan tage del af fællesskabet og holde dem fysisk aktive og sunde. De baneanlæg, som vore klubber benytter, er kommunalt ejet. For hver krone, som kommunen investerer i klubben vil kommunen få gevinster på borgernes sundhed og øge frivilligheden i kommunen til gavn for foreningernes fællesskaber og til gavn for kommunernes borgere. Dette er bl.a. en del af den rapport, udarbejdet af Damvad Analytics, som kortlægger fodboldens værdi for samfundet, de lokale kommuner og naturligvis lokalsamfundet.

For vore 2 kommuner og for samfundet generelt – da betyder de frivilliges store indsats en reduktion af sygefravær og reduktion af de kommunale udgifter på sundhedsområdet. Således også opgjort ved, at for hver borger, som vi rykker fra at være inaktiv til at være aktiv fodboldspiller – kan kommunen spare 4,2 sygedage.

I fodboldklubber tager del i at løse nogle af de udgiftstunge opgaver for kommunerne.

Fodbold kan rykke personer – tættere på job, en uddannelse og integration – og dette føler jeg, at vore 2 kommuner prioriterer. 

Det er desuden opgjort, at kommunerne årligt kan spare ca. 35.000 DKK ved at gøre ikke aktive fodboldspillere til aktiv fodboldspiller. Dvs. fra ikke aktiv – til fysisk aktiv. Unge uden arbejde koster samfundet penge i form af offentlige forsørgelse og tabt samfundsproduktion. Det offentlige vil få en gevinst på mellem DKK 62.- 99.000 årligt hvis en ledig kommer i arbejde. Bl.a. med baggrund i disse fakta – føler bestyrelsen i DBU Lolland-Falster et ansvar for, at vi sammen med jer klubber og vore 2 kommuner påtager os et ansvar for, at iværksætte en række at de nye tiltag, som vi i 2017 og nu i 2018 – sammen med jer vil starte op.

Vi gør i fælleskab en forskel.

DBU Lolland-Falster
Bestyrelsen i DBU Lolland-Falster har det mål, at vore medlemsklubber – fodboldklubberne i Lolland kommune og Guldborgsund kommune skal have optimale vilkår at trives i, dette kan være ved gode aktuelle turneringstilbud for børn, ungdom og seniorer, gode uddannelsesmulighed for trænere, ledere og dommere og andre med relation til fodboldklubber – men også at fastholde og udvikle baner og faciliteter.
Dette vil vi fortsat arbejde med i 2018.

Vi har som unionsbestyrelse – uændret det mål, at være et fyrtårn for fodbolden på Lolland-Falster og for jer klubber på Lolland-Falster.

Vi har igennem det seneste år haft meget fokus på, hvorledes vi sammen med jer klubber kan være med til at sikre, at endnu flere piger og drenge, kvinder og mænd i alle aldre – opnår mulighed for at stifter bekendtskab med vor sport.

Enten at blive fysisk aktive eller en del af de mange ildsjæle, som i har i vore klubber. Og således blive involveret i de mange gode aktiviteter, som kan tilbydes i vore klubber.

Vi ønsker derfor – sammen med jer klubber, at sikre at der opstår gode og nye muligheder for at vor sport - kan binde vor sport, fodbold, jer klubber, DBU og vore 2 kommuner, således at vi kan skabe aktiviteter til glæde for alle her på Lolland-Falster.
Flere piger og kvindespillere i vore klubber – samt endnu flere medlemmer i vore klubber – som spiller Motionsfodbold for mænd eller dyrker FodboldFitness for kvinder – der er nogle af vore fokusområder.

DBU Lolland-Falster har i budget for det kommende år - budgetteret med nye tiltag, tiltag, hvor vi fortsat sammen med jer klubber har fokus på Motionsfodbold for mænd og FodboldFitness for kvinder – samt rekruttering og fastholdelse af især pigespillere – men naturligvis også drengespillere.

DBU Lolland-Falster har sammen med forskellige partnerskaber udviklet tiltag, som i som klubber kan være en del af. Som klub er vi forskellige – og som klub, er det også forskellige nye initiativer, som klubben kan være en del af. Men jeg kan kun opfordre jer til, at være lidt nysgerrige og byde ind på nogle af de nye eller nyere tiltag, som vi gerne vil præsentere for jer – både senere i dag og på vore kommende Distriktsmøder. Tilbud og aktivitetsniveau vil og bør være forskellige i forhold til den enkelte klubs mulighed og medlemsstruktur.

Faggrupper og udvalg
Pr. 1. marts 2018 – nedsætter vi igen vore nye udvalg – og faggrupper for en 2-årig periode.
Vi har via vor hjemmeside og Facebook – annonceret denne rekruttering – og rekrutteringsperiode til udvalg og faggrupper – med ansøgningsfrist – onsdag den 31. januar 2018.

Det er bestyrelsens håb, at mange af jer klubledere kunne være interesseret i, at gøre en forskel – og naturligvis – så håber jeg også at mange af nuværende udvalgs- og faggruppemedlemmer – uændret ønsker at være en del af det spændende arbejde i vor union. Der gjort et godt arbejde i de nuværende udvalg og faggrupper, men der er fortsat brug for en god og fokuseret indsats for at sikre at vor tilbud til jer klubber – jeres medlemmer hele tiden er interessante, så vi i fællesskab kan lykkedes.

Der bliver altid gjort et stort stykke arbejde i vore udvalg og faggrupper – og det er mit indtryk, at fagudvalg og faggrupper lykkedes og jeg er glad for den indsats vore udvalg- og faggrupper udfører.
Jeg vil gerne herfra i dag – flage at der uændret er mulighed for at søge ind på opgaver i vore udvalg og faggrupper - således for at være med til påvirke det arbejde, som skal udføres for fodbolden på Lolland-Falster.

Spillerudvikling/talentudvikling på Lolland-Falster
DBU Lolland-Falster har i mange år – faktisk siden 2006 - tilbudt spillerudvikling for U14 og U15 drengespillere og med FC Nakskov og Nykøbing F C som centre. I foråret 2017 besluttede DBU Lolland-Falsters bestyrelse, at der skal udarbejdes et samlet spillerudviklingsprojekt for ungdomsspillerne på Lolland-Falster – for både drenge og piger. Dette arbejde skal gennemføres således, at projektet kan sættes i gang pr. 1. august 2018. De forskellige elementer der er i spil er: For drengenes vedkommende er U14 – U15 med dobbelt medlemskab, Talentcenter i NFC og NFC´s vision 2020 elementerne. For pigerne er det dobbelte medlemskab for U14 og U15 det element der er.

Drenge:
U14 og U15 med det dobbelte medlemskab sikrer, at spillerne kan spille i både deres moderklub og for NFC eller FC Nakskov i samme turneringsperioder. Denne ordning er unik for os på Lolland-Falster og er sat i verden for, at der ikke sker klubskifte i for ung en alder. 

NFC er netop blevet tildelt Talentcenter status (af DBU Topcenter) der gør, at vi i fællesskab kan fokusere på de U10 – U12 spillere der menes at have et talent (udviklingsmuligheder) som vi skal pleje lidt mere end andre spillere. Det er et fast koncept der ligger for Talentcentrene i Danmark, hvor et Talentcenter skal give deres samarbejdsklubber noget tilbage. Dette gør jo, at det bliver fællesskabet der sammen har fokus på at udvikle vores talenter. NFC har deres vision om, at de rykker op i Superligaen i 2020, hvilket er en vision vi gerne vil være med til at bakke op om. Heri er der nemlig et delmål vi kan se frem mod, og dermed kan vi skabe en rød tråd fra barn til voksen spiller.

Piger:
I vinteren 2016/17 startede vi med at indføre dobbelt medlemskab for piger i U14 og U15. Vi samlede de bedste pigespillere i NFC til træning og kampe. NFC blev valgt idet de har de bedste helårs faciliteter, samt at de var det højest placerede hold i begge årgange. Det har været en meget stor succes og NFC vil gerne, i samarbejde med samarbejdsklubberne, fortsætte projektet.

Forløbet har givet pigespillerne et højere niveau, samt at nogle af pigerne der er i DBU´s fokus, har kunnet blive i landsdelen og spille fodbold, hvor det tidligere nærmest var påkrævet at flytte fra landsdelen, da vi ikke havde noget tilbud til de spillere.

Vi har igennem de mange år været tilfreds med dette samarbejde med moderklubber, FC Nakskov og Nykøbing FC samt DBU Lolland-Falster.

Velfærdsalliancer med vore 2 kommuner, DBU og DBU Lolland-Falster.
Tilbage i sommeren 2015 indgik DBU Lolland-Falster - Partnerskabsaftaler med Lolland kommune og Guldborgsund kommune. Vi har i stedet i efterår 2017 – og sammen med DBU med virkning fra 01.01.2018 indgået
2 Velfærdsalliancer – for at sikre at vi kan fastholde og styrke samspillet – klub, kommune og DBU Lolland-Falster.

Som formand for DBU Lolland-Falster er jeg glad for det samarbejde i klubber, kommune og vor union i dag har. Men det er fortsat vigtigt, at vi i det kommende år – udvider vort samarbejde med Lolland kommune og Guldborgsund kommune.

I vor nye Velfærdsalliancer – der indgår uændret følgende områder:
Faciliteter
Skoler
Sundhed
Integration
Ungdomslandskampe
EURO 2020

Velfærdsalliancer med vore 2 kommuner, hvad betyder det så mere konkret for jer klubber:

• Udvikle idrætten i landdistrikterne og gøre lokalområder attraktive for bosætning.
• Øge den generelle sundhedstilstand hos såvel voksne som børn.
• Skabe bedre inklusion og integration i lokalsamfundet gennem en række projekter med udgangspunkt i de lokale fodboldklubber – og bl.a. skoler
• Udvikle de lokale fodboldklubber og åbne dem op overfor lokalsamfundet for at udnytte eksisterende faciliteter bedre samt forny såvel klubhuse som baner/haller.
• Bruge fodbolden i undervisningen til at sætte fokus på bevægelse, sundhed, fodboldfaglighed, frivillighed samt bruge fodboldtræningen som et centralt element i den dannelse og sociale træning, som unge har brug for.
• Udvikle værktøjskasse med læringsforløb tilpasset målgruppe, fag og læringsmål
• Gøre flere borgere i de 2 kommuner idrætsaktive. Som jeg omtalte sidste år, så var vi i færd med et samarbejde med bl.a. Sprogskolen i Guldborgsund kommune. Resultatet af dette har medført 35 – 40 nye seniorspillere i kommunen – og altså nye medlemmer i vore klubber. Nu er vi startet op på et tilsvarende samarbejde med Sprogskolen her i Lolland kommune.

I Maribo er der i 2017 gennemført et samarbejde med Maribo Boldklub, skole og DBU Lolland-Falster – med ca. 40 piger og drenge. Maribo Boldklub havde igennem længere tid forsøgt at få et samarbejde i gang med skolerne i Maribo. Borgerskolen henvendte sig og der blev udviklet et "Valgfag i skolen". Formål: Basal introduktion til forskellige færdigheder i fodbold. Eleverne introduceres for de mest almene tekniske færdigheder på et helt overordnet plan. Et af formålene var også at uddanne eleverne til Ungdomskampleder. 31 elever gennemførte kurset.

Et tiltag, som jeg tænker at i øvrige klubber – også kunne lade sig inspirere sig af eller en række af de øvrige tilbud som kan ske i samarbejde med klub, skole og DBU Lolland-Falster, Opfordring til samarbejde – klub & skole. Jeg kan igen kun opfordre jer klubledere til at kontakte vor klubrådgiver eller vort Sekretariat for at høre nærmere om de mange tiltag, som vi kender og tiltag, der - derved kan tilbyde endnu flere piger og drenge mulighed for at spille fodbold – og på kort sigt – også blive medlem af din klub. Senere her i dag, så vil i få mulighed for at høre mere om enkelte af de nye tiltag og tilbud til jer klubber.

Landskampe på Lolland-Falster
Det er således også aftalt, at DBU indenfor de næste 4 år – min. skal afvikle 2 ungdomslandskampe i vore 2 kommuner.

Banegruppe
Jeg har tidligere rost vor Banegruppe i Guldborgsund kommune for deres virke og arbejde for klubberne og kommune. Jeg lytter til, at i klubledere er meget tilfreds med dette samarbejde. Endnu engang vil jeg sige tak til alle parter for det gode klima, der er imellem Banegruppe, kommune og klubber – og en brugerundersøgelse har også bekræftet, at klubberne er tilfreds med samarbejdet. Når jeg omtaler Banegruppen i Guldborgsund kommune – så vil jeg herfra også melde ud, at ved det seneste møde i Formandsklubben den 30. oktober i Østofte Hallen, der modtog jeg fra de deltagende klubber fra Lolland kommune – et ønske om, at vi skal arbejde videre med at etablere et tættere samarbejde – klub & kommune.

Jeg ønsker at arbejde videre med dialogen med Lolland kommune om en ny Banegruppe for klubberne i Lolland kommune og med naturligvis med opbakning fra jer klubber. Når jeg nu omtaler baner – så vil jeg også omtale kort planerne om en ny bane på stadion i Nykøbing F. Naturligvis skal NFC - 1. division, spille på egen bane i Nykøbing F., når der er hjemmekampe – og ikke f.eks. i Slagelse. Jeg hilser med tilfredshed, at det nye byråd i Guldborgsund kommune har valgt at arbejde videre med etablering af en bane – måske etablering af en hybridgræsbane – altså blanding af græs og kunstgræs. Men jeg ser også frem til, at der uændret er samme økonomi til driften af alle de øvrige baner, som vore klubber i Guldborgsund kommune – spiller fodbold på. Det tror jeg på at der vil være.

Dommere
Der har igen i 2017 været gjort et flot stykke arbejde for dels at tiltrække nye dommere dels at fastholde de nuværende 72 meget aktive dommere, der hjælper alle jer klubber med at få dømt forskellige kampe. Jeg tror, at bl.a. samarbejde med DBU Sjælland på dette område – også har båret frugt ved at flere af vore unge dommere er blevet inspireret og nu dels dømmer i Sjællands Serien – dels er en del af DBU´s regionale talentdommergruppe.

Vore 2 vore dommere Milad Rajabi og Sphend Shala blev i 2016 indstillet, af DBU Lolland Falsters dommerudvalg, som deltagere i DBU’s regionale talentdommergruppe. Sphend som linjedommer og Milad som dommer.
Begge blev godkendt af DBU, og Milad blev herefter af DBU` talentdommergruppe placeret som Herre-Sjællandseriedommer. Milad har vist stor styrke i såvel hans fysiske form, mentale balance samt afvikling af udfordrende kampe på Sjælland, og deraf fået nogle fremragende udviklinger af DBU` Talentudviklere fra Sjælland og København. Sphend blev godkendt til at være fast linjedommer i herre 2. division, og som substitut i herre 1. division.

DBU Regionale Talentdommergruppe er her i vinter blevet reduceret kraftigt, men på trods af dette så har begge gjort så god en indsats, at det er lykkedes at bevare dem i gruppen. Milad blev ovenikøbet rykket op i Herre Danmarksserien her til foråret 2018, hvilket vi som Lokalunion kun kan være stolte af.

Det er vigtigt at vi på denne måde får vist at man godt kan avancere som dommer selv om man kommer fra Lolland Falster. Vi er en del af DBU og de har behov for os.

Det skulle gerne være dette signal til unge dommere, som vil kunne få dem til at bruge den nødvendige tid til at dygtiggøre sig, til gavn for klubberne på Lolland-Falster. Og som Michael Skaarup har beskrevet i den skriftlige beretning – så er dommertruppen på Lolland-Falster i efteråret 2017 blevet udvidet med 9 nye dommere, der alle bestod dommereksamen i november måned.

Flot arbejde d’herrer i vort Dommerudvalg. Jeg vil også takke bestyrelsen i vor lokale dommerklub, LFFK for samarbejdet i 2016 – og ser frem til et godt samarbejde i 2018 – vi har aftalt 2 årlige Dialogmøder, hvor jeg bl.a. selv deltager – og dette giver god mening med henblik på et godt solidt lokalt samarbejde.

Samarbejdet med DBU Sjælland
Vi har igennem mange år haft et godt samarbejde med DBU Sjælland, primært et samarbejde med administrationen i DBU Sjælland. Jeg vil igen i år markere, at vort samarbejde med DBU Sjælland er til glæde for vore klubber på Lolland-Falster – men jeg tænker også at samarbejdet med især sydsjællandske klubber er styrket de senere år og vi en fuld integreret turnering for ungdomshold og en fælles kvindeturnering. Vi har i dag desuden 3 hold i Sjællands Serien samt derved også samarbejdet omkring dommerpåsætning i Sjællands Serie. Det er min oplevelser af dette samarbejde omkring dommerne er gevinst for os, og jer er glad for den dommerpåsætning, som jeg tænker, fungerer godt og tilfredsstillende for de deltagende dommere og klubber. jeg vil i denne forbindelse glæde mig over den succes som 2. hold i NFC har opnået - det glæder mig – men som netop omtalt så har vi også på dommersiden opnået medvind. Derfor kan vi kun være tilfreds med vort samarbejde. Repræsentanter fra bestyrelse og administration i DBU Sjælland og DBU Lolland-Falster holder løbende møder for at drøfte og evaluere på samarbejdet – og denne tætte dialog ser jeg frem til at fortsætte også i 2018.

”Nykøbing F C i superligaen i 2020”
Som Claus Jensen, NFC beskrev meget ihærdigt ved sidste års repræsentantskabsmøde, så har klubben denne vision – og en vision, som jeg endnu engang kun kan opfordre alle klubledere på Lolland-Falster til at blive en del af. Det er efter min opfattelse, en vision, som vi alle på Lolland-Falster kun kan bakke op om. Jeg tænker, at alle på Lolland-Falster, der holder af fodbold – er dette et godt signal til andre udenfor Lolland-Falster – og et projekt som alle klubber på Lolland-Falster vil bakke op om. Jeg og unionsbestyresen vil endnu engang gerne kvittere for dette flotte projekt. I den nuværende denne turnering slår alle åbenbart alle – så jeg vil håbe, at strategien omkring 2020 lykkedes, at NFC 1. divisionshold markerer sig, som et stabilt hold – og at holdet fastholder sin positive udvikling, således at vision i 2020 kan realiseres. Vi tror, at vi alle vil opnå glæde af denne vision og den yderligere opmærksomhed, som vi alle opnår.

DBU – landshold
Kvindelandsholdet. I 2017 opnåede Kvindelandsholdet en flot og fortjent succes ved EM i Holland. Kvindelandsholdet vandt både enorm sympati og velfortjente sølvmedaljer ved europamesterskaberne i Holland. Holdet præsterede efter svære kampe at spille sig i finalen mod Holland og Kvindelandsholdet vand sølv. Desværre skete der også det sørgelige, at dansk fodbold i fællesskab tabte rigtigt meget på gulvet i en konflikt med aflyste landskampe og spillere, der ikke ønskede at møde i landsholdlejren og stille op til kamp.
Jeg sidder selv i DBU´s bestyrelse og fulgte naturligvis derfor forløbet forholdsvis tæt på. Jeg har således også været en del af de beslutninger, som DBU har truffet. Men de følgende betragtninger er nu først og fremmest set fra min position, som formand for en lokalunion.
Selvfølgelig skal landsholdspillere honoreres på forskellige måder og have ordentlige forhold og det synes jeg også, at DBU har tilbudt.
DBU har investeret årligt 16 mio. DKK i pige- og kvindefodbold – og nu endnu mere. Derudover så tænker jeg uændret, at det først og fremmest må være en ære at stille op for sit land.
At være udtaget til et landsbold – skal man Ikke betragte som et arbejde. Sådan tænker jeg. Men jeg tænker måske også lidt gammeldags.

Herrelandsholdet. Herre landsholdet havde også i 2017 haft succes. En meget spændende kvalifikationsrunde, afsluttende med 2 Play-off kampe mod Irland og kvalifikationen til VM i Rusland i juni i år. Det har været et mega spændende år og glæder mig over den succes holdet haft, men naturligvis også over, at Jens Stryger Larsen – tidligere Sakskøbing nu spillende i Udinese – har været stærk medvirkende til dette succesfulde år og jeg glæder mig naturligvis til at følge Herrelandsholdet i Rusland i en interessant gruppe mod Peru, Australien og Frankrig og de efterfølgende kampe.

Principerklæring og forandringsproces
For et år side, da jeg stod på denne talerstol, da beskrev jeg, at vi, DBU Lolland-Falster og alle i klubledere, uændret er en del af et samfund i en konstant forandringsproces, samt at når vi alle skal lykkedes i denne forandringsproces, da finder jeg det vigtigt, at resultatet af forandringerne står klar for alle: Vi skal have et fælles billede for fremtiden. Foreningen af Lokalunioner, i daglig tale, FLU er uændret i en forandringsproces, hvor der efterhånden er ved at danne sig et billede for fremtiden.

Mogens Nielsen, vor næstformand vil senere i dag involvere jer i den forandringsproces, som vi 6 lokalunioner i færd med og hvor vi gerne i nær fremtid har et fælles billede af resultatet af denne forandringsproces.
DBU – politisk kommission Som jeg tidligere har orienterede om, så igangsatte DBU i 2015 et reformarbejde af den politiske struktur i dansk fodbold. En ny struktur skal fortsat være bygget på fællesskab, solidaritet, samarbejde, åbenhed, dialog og involvering. Den nedsatte politiske kommission havde fået til opgave, at udarbejde et oplæg på den fremtidige sammensætning af repræsentantskab, bestyrelse, udvalg og faggrupper, og 70 års reglen. Den politiske kommission har udarbejdet forslag og anbefalet et oplæg til ny struktur, et oplæg, der beskriver og anbefaler en ændring af bl.a. antallet af medlemmer af bestyrelse og udvalg. På DBU´s kommende repræsentantskabsmøde – lørdag den 3. marts 2018 skal DBU´s Repræsentantskab vedtage sammensætning af bestyrelse og rammer for udvalg i DBU. Det endelig oplæg er pr. dags dato ikke udarbejdet.

Projekter generelt:

Krop & Kultur
Det er overskriften på vores projekt i samarbejde med vores to kommuner og Region Sjælland på at uddanne unge arbejdsledige, i alderen 18 - 29, indenfor ungdomstræner området.
Planen er at de unge, efter tre måneders uddannelse skal ud i klubberne på Lolland-Falster, hvor de skal løse forskellige opgaver, til gavn og jer klubber.
De første to hold af unge arbejdsledige har nu gennemgået et uddannelsesforløb og de er nu ved at blive koblet sammen med navngivne klubber.
Vi arbejder nu på at sætte gang i de næste hold der skal igennem uddannelse.
Projektet har indtil nu været en stor succes, hvor det er positivt og har vakt interesse fra andre områder i landet, idet vi har fået henvendelser på hvorledes vi har organiseret projektet.

Integrations og inklusionsfodbold
I samarbejde med de to sprogskoler på Lolland-Falster, FC Nakskov og NFC er vi i gang med at integrere elever fra sprogskolerne i det danske samfund via fodbolden.
Det har vist sig at være en fantastisk måde at integrere mennesker fra andre lande og kulturer, på. Fodbolden er et universelt sprog alle kan forstå, uden at kunne det samme sprog fra starten af.
Projektet har bl.a. tilført klubber nye medlemmer, f.eks. NFC ca. 30 nye medlemmer i 2017 og der er ved at blive sat et nyt forløb i gang.
I FC Nakskov er projektet stadig i sin spæde opstart, men vi forventer at der også her kan skabes en hel del nye medlemmer.

Plads til alle
Er overskriften på et projekt i samarbejde med Red Barnet og Lolland Kommune, hvor vi får en 1/2 tidskonsulent der i knapt 15 måneder bliver direkte tilknyttet 4 klubber i Lolland Kommune.
Konsulenter skal hjælpe de 4 klubber med at få flere medlemmer i klubberne, med speciel fokus på de socialt udsatte børn og unge.
Dette stiller selvfølgelig krav til klubberne, hvor konsulenten skal være klubberne direkte behjælpelig med at løse udfordringerne sammen med klubberne.
Projektet bliver sat her i 2018 -og måtte i klubledere allerede nu I have spørgsmål omkring projektet, er I meget velkommen til at tage kontakt til Thomas Bonde – på vort Sekretariat.

Femern Belt Cup
I efteråret fik vi en henvendelse fra Femern Belt Development om vi var interesseret i at indgå et samarbejde med det Nordtyske fodboldforbund omkring afholdelsen af en Cup, med tre tyske og tre danske hold - på det højest fælles niveau vi kan sammensætte. Dette arbejde er vi gået ind i, hvor der til sommer bliver afviklet den første Femern Belt Cup, hvor vi fra dansk side bliver repræsenteret af HB Køge og NFC's divisionshold.
Derudover skal der sammensætter et all Star hold med primært LF spillere fra klubberne fra Lolland-Falster. Dette får I mere information om når vi har planlægningen mere på plads.
Femern Belt Cup 2018 bliver starten på forhåbentligt mange fodboldmæssige aktiviteter på tværs af bæltet - også for øvrige seniorspillere samt børne og ungdomsfodbolden.

Sekretariatet
I sommeren 2017 fratrådte Bjarne Hansen sin stilling hos os efter knap 25 års tro tjeneste. Bjarne har været den røde tråd igennem først LFBU og senere DBU Lolland-Falster, hvor han om nogen har været med til at sikre udviklingen af vores organisation. Det betyder selvfølgelig også, at vi ikke bare kan fortsætte som vi plejer, eftersom Bjarne er stoppet, men at vi meget bevidst er i gang med at skabe vores egne måder at udføre opgaverne på - selvfølgelig baseret på det fundament som der allerede er skabt. Man kan kalde det for en kulturforandring.

Kontoret udgøres i dagligdagen af Thomas, Maibritt og Martin der med deres forskellige kompetencer godt løser de opgaver eller udfordringer som i klubber har. Udover at drifte i dagligdagen, er det også vigtigt at fortsætte med at udvikle sekretariatet således at personalet er bedst forberedt på fremtiden.

På Sekretariatet er der blevet arbejdet meget fokuseret og hårdt på fortsat at sikre en høj service af jer klubber. Opgaveløsningerne for vor administration er blevet markant anderledes end tidligere, da vi nu indgår i flere forskellige partnerskaber omkring mange forskellige projekter. Men også sikre, at medarbejderne i administrationen også er mere synlige hos klubber og samarbejdspartnere. 

En synlighed og mødeaktivitet, som vil komme jer klubber til gode. Det er vigtigt for DBU Lolland-Falster, at administrationen helt konkret og specifikt kan hjælpe jer klubber med at løse jeres udfordringer, herunder klubudvikling. Det er min vurdering, at vore administrative rammer er på plads, således at der kan fokuseres endnu mere på vor vision, ”DBU Lolland-Falster på vej mod 2018”.

Vi indgår i en hel del projekter hvor fodbolden selvfølgelig er omdrejningspunktet. I de projekter, som jeg netop har omtalt - forsøger vi at få koblet jer klubber med på, således at vi kan hjælpe med at få genereret flere medlemmer til jer klubber.

Vi har indgået velfærdsalliancer med vores to kommuner, hvor vi forpligter hinanden til at indgå i samarbejder, der gerne skal gøre jer klubbers arbejde lettere og smartere. Måtte I klubber have nogle ideer til aktiviteter eller måske er blevet inspireret til at være en del af de kendte projekt – og hvor I ønsker hjælp på den ene eller anden måde – så er I mere end velkomment til at kontakte Sekretariatet.

Tak. Jeg vil endnu engang sige tak til vor administration, konsulenter og klubrådgiver og alle vore frivillige i udvalg og faggrupper for det flotte arbejde i har udført i 2017, men ikke mindst tak til de øvrige medlemmer af vor bestyrelse – for igen i 2017 at have ydet en stor indsat. Vi har alle fortsat mange opgaver, der skal løses, nogle vil kalde det udfordringer, der skal løses i 2018, men jeg tror på, at vi sammen kan sikre gode vilkår for jer klubber på Lolland-Falster. Det tror jeg på at vi kan.

Tak for ordet.