OLDIES BUT GOLDIES

Reglement for Oldies but Goldies

Turneringen ”Oldies but Goldies” arrangeres og administreres af DBU-Lolland Falster.

Der har længe været et stort ønske, om at der i vores landsdel tilbydes mulighed for fodbold i alle aldre og niveauer. 

Tanken er, at så mange som muligt skal kunne spille fodbold, så lang tid som muligt, hvor man har drivet, lysten og helbredet til det.

Målet er at fodbolden er i højsædet og at det sportslige samt sociale skal gå hånd i hånd.

5:5 Reglement for Oldies but Goldies

I. Turneringsnavn og turneringsadministrator+

1. Turneringen hedder: Oldies but Goldies.

2. Turneringsadministrator er DBU Lolland-Falster.

3. Alle henvendelser, ansøgninger, klager og indberetninger rettes til DBU Lolland Falster.

4. Ansøgninger fra hold/klubber om dispensation fra angivne regler afgøres ved normalprocedurer af DBU Lolland Falster.

5. Klager over ulovlig brug af spiller afgøres af DBU Lolland Falster. Det tilfalder den klagende part at have bevisbyrden. DBU Lolland Falster indhenter eventuelt udtalelse fra modparten.

6. Generelt afgøres beslutninger, som kan få betydning for et holds resultat af DBU Lolland Falster.

II. Sæson, turneringsform+

1. Oldies but Goldies afvikles i turneringsform.

2. Turneringen løber over 2 halvsæsoner – start efterår og slut forår/sommer.

III. Vinder af turneringen+

1. Man tildeles 3 point for hver vundet kamp, og 1 point for hver uafgjort kamp.

2. Hvis et hold aflyser/trækker sig fra en kamp, taberdømmes man 0-3.

3. Hvis et hold på grund af trusler/usportslig optræden eller lignende er årsag til at dommeren fløjter en kamp af før tid, taberdømmes holdet 0-3, uagtet stillingen i kampen.

4. Et hold taberdømmes 0-3, hvis man har brugt en ulovlig spiller.

5. Kan kampen ikke startes/spilles hvis der ikke er nok spillere, eller et hold udebliver/er forsinket mere end 15 minutter, taberdømmes holdet 0-3.

6. Vinder af turneringen er det hold med højeste pointscore.

7. Ved pointlighed er indbyrdes kampe afgørende.

8. Ved fortsat lighed er målscore afgørende.

9. Ved fortsat lighed spilles en ”finale”-kamp, som fastlægges af DBU Lolland Falster umiddelbart efter turneringens afslutning. Ved uafgjort efter ordinær spilletid afgøres kampen ved straffespark. Der tages 1 straffespark pr hold, og ved førstkommende ulighed vinder det hold med flest mål.

10. Et hold kan ikke vinde turneringen, hvis det har været taberdømt i løbet af turneringen.

11. DBU Lolland Falster ajourfører stillingen, som kan ses online.

IV. Spilleberrettigelse+

1. Man skal være fyldt 60 år på kampdagen for at være spilleberrettiget.

2. Man må have 1 spiller på dispensation med til kamp, som er fyldt 59 år på kampdagen.

3. Man skal være aktiv medlem i en klub under DBU på kamptidspunktet.

4. Man må kun spille kampe for det samme klubhold i turneringen pr. halvsæson

V. Fastsættelse af kampe, kampleder, afbud, bane, mål og kampens afvikling.+

1. DBU Lolland Falster fastlægger tid og sted for turneringskampe. (Kampene afvikles mandage).

2. Værtsklubben er ansvarlig for baneopstilling og skal levere kampbold og desuden have reservebolde i beredskab.

3. Værtsklubben har ansvaret for at der er omklædningsfaciliteter til rådighed for holdene og for dommer.

4. DBU Lolland Falster påsætter og afregner dommer til kampene.

5. Et afbud skal være meddelt såvel DBU Lolland Falster som modstanderholdet senest to hverdage før spilledagen for at være rettidigt. Overholdes dette ikke afregner holdet som ikke kan spille kampen for dommer.

6. Banen skal overholde følgende mål : L: 40 X B:30 meter. Målfeltet = straffesparksfeltet måler 13x5 meter. Banen afmærkes som minimum med toppe/”hatte”.

7. Idealstørrelsen for målene er 5 x 2 meter.

8. En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 3 spillere. En kamp kan færdigspilles uanset antallet af spillere på holdet.

9. Der benyttes boldstørrelse 5 i kampene.

10. Et holds spillere skal være iført trøjer/overtræksveste af samme farve. Udehold skal skifte ved trøjelighed.

11. Farven på målmandens trøje skal gøre det let at skelne ham/hende fra de øvrige spillere og dommeren.

12. Alle spillere skal bruge benskinner.

13. Det er ikke tilladt spillerne at bruge udstyr eller bære andet (f.eks. ringe og smykker), som er farligt for spilleren selv eller andre spillere. Bliver dommeren opmærksom på, at forholdet ikke er i orden, skal de pågældende bortvises fra banen, indtil forholdet er bragt i orden.

14. Ved en advarsel (”gult kort”) tildeles en tidsbegrænset udvisning på 5 minutter – der er personlig. 2. gule kort medfører rødt kort, og holdet er 1 mand mindre i 5 minutter.

15. Kommer et hold bagud med 5 mål, må holdet sætte en ekstra spiller på banen. Kommer måldifferencen igen ned på 4, tages den overskydende spiller ud igen.

VI. Kampresultat, holdkort og indberetning samt udvisninger+

1. Kampens resultat skal indberettes via DBU appen efter almindelige regler. Det vindende hold har ansvaret for at indberette til tiden. Ender kampen uafgjort indberetter hjemmeholdet. Ved manglende indberetning anføres
kampen af DBU Lolland Falster uafgjort 0-0.

2. Der anvendes holdkort som ved andre kampe. Holdkortet udfyldes i DBU appen.

Kampens afvikling

§ 1 Banen
5-mands bane.
Længde: 40 meter
Bredde: 30 meter
Mål: 5 x 2 meter (7-mands mål)
Målfelt: 5 x 13 meter

§ 2 Bolden
Boldstørrelse 5 benyttes

§ 3 Spillernes antal
Op til 10 spillere på et hold, hvoraf 5 må starte på banen.
Min. 3 spillere på et hold ved kampstart.

§ 4 Spilletid
2 x 25 minutter.

§ 5 Spillets igangsættelse
Alle igangsætninger er retningsfrie og direkte.
Afstand: 5 meter.

§ 6 Frispark
Jævnfør Fodboldloven (DBU)
Alle frispark er direkte, dog vil frispark til det angribende hold i modstanders straffesparkfelt, som efter Fodboldloven ville resultere i et indirekte frispark (for eksempel 'farligt spil') medføre et direkte frispark udenfor straffesparksfeltet - tættest ved forseelsen.
Frispark i eget felt må udføres af målmanden som spark/kast.
Afstand: 5 meter

§ 7 Straffespark
Tages 8 meter fra mållinjen og midt for målet.
Afstand: 5 meter.

§ 8 Målspark
Må udføres som spark/kast og er gyldigt taget selvom bolden ikke sparkes/kastes direkte ud af målfeltet, ligesom målmanden må samle bolden op igen med hænderne før den har rørt en anden spiller.
Målmanden må samle forsætligt indkast (direkte) samt forsætlig aflevering af bold op i hænderne.

§ 9 Hjørnespark
Udføres fra hjørnet ved målfelt og sidelinje.
Afstand: 5 meter.

§ 10 Indkast
Afstand: 2 meter.

§11 Offside
Der spilles ikke med Offside.

§12 Udvisning
Følger almindelige regler i DBU Lolland Falster.

§12 Øvrigt
Fodboldlovens bestemmelser følges i alt andet