Agent honorar

Det følger af DBUs cirkulære 113, punkt 4.6, at:

”DBU skal hvert år inden udgangen af marts måned offentliggøre, hvilke spillerkontrakter og transferaftaler fodboldagenter registreret hos DBU i det forudgående kalenderår har medvirket ved indgåelsen af, samt de heri involverede spillere og klubber.”


Det følger videre af punkt 4.7 at:

”DBU skal samtidig hermed offentliggøre det samlede beløb som alle fodboldagenter tilsammen har erhvervet ret til hos alle spillere, henholdsvis hos de enkelte klubber.”


DBU har med udgangspunkt i oplysninger indhentet fra klubber og fodboldagenter udarbejdet følgende opgørelse:

Agenthonorar 2015

Agenthonorar 2016

Agenthonorar 2017

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første