Afbryd kampen under uvejr

Anbefalingen er, at fodboldkampe afbrydes, hvis de bliver ramt af tordenvejr og lyn. Det er altid et dommerskøn, om det er forsvarligt at gennemføre en kamp, når tordenvejr er under opsejling, men signalet herfra er, at der hellere skal afbrydes en kamp for meget end en for lidt - spillernes, trænernes og dommerens sikkerhed kommer i første række. Det kan herudover blive nødvendigt at afbryde kampen, såfremt der opstår andre farlige vejrsituationer eller, hvis der opstår vejrsituationer, som gør det umuligt for dig at varetage dit hverv som dommer.

Udsæt eller afbryd midlertidigt og afvent om uvejret driver over. Hvis det er muligt og rimeligt på baggrund af vejrforhold, afbrydelsens længde, mørkets frembrud osv, kan kampen så genoptages. Såfremt kampen helt afbrydes, skal dette indberettes til DBU Lolland-Falster, som herefter vil meddele de involverede parter det videre forløb.

Forholdsregler ved tordenvejr

Når man ser lyn og hører torden, er det vigtigt at tænke på følgende:

  • Søg ikke ly under træer, specielt ikke et enkeltstående træ.
  • Prøv at undgå tårne, åbne pladser og sejlbåde.
  • Lad være med at røre større elektrisk ledende genstande – fx hegn, rækværk, vandhaner, varmeapparater eller apparater forbundet til el- og telefonnettene.
  • Det er sikkert at være indenfor, men luk døre og vinduer og undgå som nævnt ledninger, telefonen og rørføringer.
  • Det er også sikkert at sidde i en bil med lukkede døre, vinduer og soltag.

Link til information for klubber ved tordenvejr.