Privatlivspolitik

INFORMATION OM DBU’S BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER TIL MED-LEMMER AF FODBOLDKLUBBER, BRUGERE AF MIN FODBOLD APP, FOD-BOLDAGENTER, BESØGENDE PÅ DBU’S HJEMMESIDE, NYHEDSBREVSMOD-TAGERE SAMT BILLETKØBERE OG SÆSON/ÅRSKORTHOLDERE

1. INTRODUKTION

1.1 Denne information har til formål at oplyse dig om, hvordan Dansk Boldspil-Union ("DBU", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig, hvis du a) bliver medlem i en klub og/eller bliver oprettet som bruger hos DBU, b) hvis du benytter DBU’s Fodboldapp, c) bliver registreret fodbold-agent under DBU, d) besøger vores hjemmeside, e) tilmelder dig vores nyhedsbrev, f) deltager i en konkurrence på DBU’s hjemmeside, g) køber fod-boldbilletter eller sæson- eller årskort. 

 • 1. Informationen gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via DBU’s hjemmeside, www.dbu.dk, www.billet.dbu.dk og via DBU’s fodboldapp.

1.2 DBU er dataansvarlig for dine personoplysninger. DBU og klubberne har indgået en aftale om fælles dataansvar. Din eventuelle klub/forening er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i klubben. Du kan finde deres kontaktoplysninger på www.dbu.dk – klubsøgning, hvor din respektive klubs kontaktoplysninger vil fremgå under fanen ’klubinfo’. 

Al henvendelse til DBU kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt.9. 

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1 Når du bliver medlem af en fodboldklub og/eller oprettes som bruger hos DBU, både som spiller, træner og frivillig eller ved øvrig tilknytning til klubben, behandler vi al stamdata, du og/eller din forældre/værge har indtastet på profilen, herunder dit navn, brugernavn, køn, fødselsdato, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, klubtilhørsforhold, indmeldelsesdato, spiller-certifikat og eventuelle tidligere klubber. Herudover behandler vi oplysninger i forbindelse med kommende og afviklede kampe, herunder holdkort, kampdata og karantæner.

 • 2.1.1 DBU kan desuden behandle situationsbilleder (herunder livestreaming af kampe, f.eks. VEO) taget i og omkring fodboldbanen både i dagligdagen og under turneringer/aktiviteter og offentliggørelse på webisites, sociale medier og i app’s.  Brug af portrætbilleder taget i og omkring fodboldbanen både i dagligdagen og under turneringer/aktiviteter kan blive offentliggjort på websites, sociale medier og i app’s. Der er ikke længere brug for samtykke hertil, jf. nyere databeskyttelsesregler herom. Hvis du ønsker at få fjernet eventuelle billeder af dig selv, skal du kontakte den ansvarlige for offentliggørelsen af de pågældende billeder. 
 • 2.1.2 Formålet med behandlingen er at varetage fodboldadministrationen, herunder offentliggørelse af kampdata til DBU’s hjemmeside. Derudover kan dine personoplysninger behandles af hensyn til forskning og analyse til brug for den fremtidige udvikling af dansk fodbold samt til sundhedsfremmende og socialt ansvarlige tiltag. I den forbindelse kan du modtage spørgeskemaer/tilfredshedsundersøgelser om dit eventuelle medlemskab i en klub, din deltagelse i dansk fodbold og/eller ved deltagelse i andre sportslige og sociale aktiviteter i Fodboldfamilien. Desuden kan dine personoplysninger, der allerede er offentligt tilgængeligt via kamp-fakta på DBU’s hjemmeside (dvs. navn og klubtilhørsforhold) blive videregivet til medier, der anvender robotjournalistik til at genere nyhedsindhold.
 • 2.1.3 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Retsgrundlaget for kontraktspillere er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. 

 

2.2 Hvis du bruger DBU’s app ”Min Fodbold”, indsamler vi automatisk dit navn, brugernavn, køn, fødselsdato, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og klubtilhørsforhold. Herudover indsamles de data, du indtaster i appen, herunder kommentarer til kampe, Kampklar, resultater, mv. Vi indsamler desuden appens lokation med henblik på at give dig rutevejledning fra din placering ud til kampsted samt give mulighed for visning af geografiske nyheder. Indsamling om lokation kan deaktiveres i indstillinger. I tilfælde af at du har givet tilladelse til at benytte kamera i appen, og du tager billeder til kampe, vil disse billeder ligeledes blive lagret i appen. Denne tilladelse kan slås fra under indstillinger. Appen gemmer seneste søgninger fra klub, spillested, fodboldloven og øvelsesbanken for at gøre søgning lettere ved næste besøg.

 • 2.2.1 Formålet er at være et holdværktøj i forbindelse med kommende og afviklede fodboldkampe for både trænere, spillere og forældre, samt samle alle relevante informationer og nyheder for dig og din rolle.
 • 2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Retsgrundlaget for kontraktspillere er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

 

2.3 Hvis du bliver registreret fodboldagent under DBU, behandler vi de op-lysninger om dig, som du udfylder på din DBU-profil, herunder navn, køn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, selskabsnavn og CVR-nummer. Herudover behandler vi oplysninger om de repræsentationsaftaler, du måtte indgå med en spiller og/eller klub i Danmark samt hvilket honorar du i den forbindelse er berettiget til.

 • 2.3.1 Formålet er at varetage DBU’s fodboldagentadministration samt overholde DBU’s forpligtelser i henhold til FIFA. 
 • 2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

 

2.4 Når du tilmelder dig DBU's Fodboldskole via hjemmesiden behandler vi al stamdata som du/og/eller din værge har indtastet på profilen, herunder dit navn, telefonnummer, e-mail, adresse, hvilken aktivitet i Røde Kors du deltager i, hvis relevant, hvilken afdeling du er tilknyttet, navnet på den kontaktperson hos Røde Kors samt e-mail  på kontaktpersonen. 

 • 2.4.1 Formålet med behandlingen er at varetage din tilmelding til fodboldskolen og efterfølgende administration heraf, herunder at videregive personoplysningerne til Røde Kors, hvis relevant. Vi behandler dine personoplysninger for at kunne opfylde den indgående aftale om tilmelding med dig. 
 • 2.4.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. 

 

2.5 Når du besøger DBU’s hjemmeside, anvender vi cookies og indsamler oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, herunder hvilken type browser du bruger, tidspunkt for dit besøg, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer.

 • 2.5.1 Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre Hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud. 
 • 2.5.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. 

 

2.6 Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse samt postnummer.

 • 2.6.1 Formålet er at varetage vores interesse i at kunne sende nyhedsbreve til dig, herunder informationer om DBU-arrangementer og anden markedsføring.
 • 2.6.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. 

 

2.7 Når du deltager i en konkurrence på DBU’s hjemmeside eller via DBU’s sociale medier, behandler vi dit navn og dine kontaktoplysninger.

 • 2.7.1 Formålet med behandlingen er at kunne trække en vinder af DBU’s konkurrence samt overbringe præmien.
 • 2.7.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

 

2.8 Når du køber fodboldbilletter via DBU’s hjemmeside til hjemmebanekampe og opretter en profil, behandler vi dine profiloplysninger, herunder dit navn, køn, fødselsdato, adresse, e-mailadresse samt telefonnummer. Herudover behandler vi dine transaktionsoplysninger i forbindelse med købet. 

 • 2.8.1 Formålet er at kunne identificere personen bag transaktionen samt administration af billetsalget. 
 • 2.8.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

 

2.9 Når du køber fodboldbilletter via DBU’s hjemmeside til udebanekampe, behandler vi dine profiloplysninger og transaktionsoplysninger. Herudover behandler vi dit CPR-nummer med NemID-validering. 

 • 2.9.1 Formålet er at kunne identificere personen bag transaktionen, administrere billetsalget, samt overholde UEFA’s krav om identifikation af alle fans.  
 • 2.9.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Retsgrundlaget for behandling af CPR-nummer er Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, litra 3. 

 

2.10 Når du køber et sæsonkort på DBU’s hjemmeside, behandler vi dit navn, køn, fødselsdato, adresse, e-mailadresse samt telefonnummer.

 • 2.10.1 Formålet er administration af sæsonkorts., herunder kunne identificere personen bag transaktionen 
 • 2.10.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

 

2.11 Når du tilmelder dig som billetabonnent på DBU’s hjemmeside, behandler vi dine profiloplysninger, herunder dit navn, køn, fødselsdato, adresse, e-mailadresse samt telefonnummer. Herudover behandler vi dit CPR-nummer, dine betalingsoplysninger, overblik over dine betalinger/transaktioner samt eventuel restance eller manglende betalinger.

 • 2.11.1 Formålet er at kunne identificere personen bag transaktionen og administration af billetabonnementet. 
 • 2.11.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

 

3. HVOR STAMMER DINE OPLYSNINGER FRA

3.1 Vi vil i de fleste tilfælde indsamle oplysningerne direkte fra dine egne eller din forældres/værges anførte oplysninger ved oprettelse/registrering af brugerprofil på DBU’s digitale platforme/tilmelding til DBU’s nyhedsbrev eller DBU’s konkurrencer/ved billetkøb. Vi vil dog også indsamle oplysninger om dig fra andre kilder, herunder fra din eventuelle klub.

 

4.MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

4.1 Dine personoplysninger kan overlades til vores databehandlere, inklusiv vores cloud-leverandører og andre, der behandler oplysninger på vores vegne. Vi har indgået en databehandleraftale med alle vores databehandlere, der lever op til kravene i Databeskyttelsesforordningens art. 28 og som pålægger disse databehandlere at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i Databeskyttelsesforordningen og sikrer beskyttelse af dine rettigheder.

4.2 Dine personoplysninger kan endvidere videregives til Dansk Idrætsforbund, evt. bank og forsikringsselskaber, SKAT og andre offentlige myndigheder, rådgivere som eksterne advokater og revisorer, samarbejdspartnere ifm. forskning og analyse (f.eks. Københavns Universitet, SDU, Team Danmark, Gallup, Players 1st) i det omfang, det er nødvendigt, eller hvis vi er forpligtet til at videregive oplysningerne i henhold til lov.

4.3 Dine personoplysninger kan endvidere videregives til myndigheder, i det omfang det følger af en retlig forpligtelse, og er nødvendigt for at udføre den opgave, DBU har fået pålagt eller er nødvendigt for, at vi kan forfølge en legitim interesse. 

4.4 Dine personoplysninger kan videregives til medier, der anvender robotjournalistik til at genere nyhedsindhold. Denne deling af personoplysninger er begrænset til personoplysninger, der allerede er offentligt tilgængeligt via kampfakta på DBU’s hjemmeside (dvs. navn og klubtilhørsforhold). Vi har indgået en databehandleraftale med de pågældende medier. Databehandleraftalerne lever op til kravene i Databeskyttelsesforordningens art. 28.  4.5DBU’s disciplinære system kan desuden til enhver tid modtage og anmode om at modtage billede- og videomateriale fra klubberne taget i og omkring fodboldbanen i forbindelse med afvikling af kampe (herunder VEO-optagelser).

4.5 Dine personoplysninger kan i forbindelse med tilmelding til DBU's Fodboldskole blive videregivet til Røde Kors, som er selvstændig dataansvarlig for behandlingen efter videregivelse. Vi videregiver dine personoplysninger for at sikre, at der er sammenhæng mellem dit tilhørsforhold hos Røde Kors og din tilmelding på DBU's Fodboldskole, da dette er en særlig tilmeldingsordning, som kun tilbydes, hvis du har et registreret tilhørsforhold hos Røde Kors. 

 

5. TREDJELANDSOVERFØRSEL

5.1 Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere udenfor EU eller EØS, medmindre vi har sikret overholdelse af GDPR, kapitel V.

5.2 Nogle af vores leverandører er etableret uden for EØS, herunder i USA, så deres behandling af dine personoplysninger vil indebære en overførsel af data uden for EØS. For at sikre, at dine personoplysninger nyder tilstrækkelig beskyttelse, har vi sikret os, at der er implementeret sikkerhedsforanstaltnin-ger, som muliggør overførslen, herunder hvor EU-Kommissionen har fast-slået, at det pågældende tredjeland har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau; eller ved brug af EU-Kommissionens godkende Standardkontraktbestem-melser (”SCCs”), som giver personoplysninger en, i det væsentligste, tilsva-rende beskyttelse, som i Europa.

5.3 Hvis du ønsker yderligere information om vores databehandlere, der er etab-leret uden for EØS, og de sikkerhedsforanstaltninger, der er etableret for at muliggøre overførslen af personoplysninger, kan du sende din forespørgsel til os på persondata@dbu.dk. 

6. DINE RETTIGHEDER

6.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysnin-ger skal vi som dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder. 

6.2 Retten til indsigt 

6.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysninger om, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. 

6.3 Retten til berigtigelse 

6.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordrer vi dig til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive berigtiget. 

6.3.2 Vi opfordrer til, at du selv går ind og retter dine stamdata, såfremt der sker ændringer i dine oplysninger. Dette kan gøres via Mit DBU på DBU’s hjem-meside eller via Min Fodbold app. Alternativt kan du også få rettet dine op-lysninger gennem din klubs KlubOffice system, da dette har sammenhæng til DBU’s centrale database.

6.4 Retten til sletning 

6.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du trækker dit samtykke tilbage eller anmoder om at få din DBU-profil slettet, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligte-de til at slette dine personoplysninger. 

6.4.2 Du kan anmode om at få din profil eller dine oplysninger slettet ved at kon-takte persondata@dbu.dk. Hvis du ønsker at få din DBU-profil slettes, kan du ligeledes anmode om at få denne slettet inde på DBU’s app ”Min Fodbold”. 

6.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring  

6.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personop-lysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysnin-ger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.  

6.6 Retten til dataportabilitet 

6.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

6.7 Retten til indsigelse 

6.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

6.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 – 2.4.

6.8 Retten til at trække samtykke tilbage

6.8.1 Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, som du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, beder vi dig kontakte os via af kontaktoplysningerne angi-vet under pkt.

9 6.9 Retten til at klage 

6.9.1 Du har ret til at klage til din lokale tilsynsmyndighed, hvis du er utilfreds med vores måde at behandle dine personoplysninger på. I Danmark kan du klage til Datatilsynet – du kan se mere her: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage/saadan-klager-du.

 

7. SLETNING AF PERSONOPLYSNINGER

7.1 Oplysninger indsamlet i forbindelse med, at du oprettes som bruger i DBU’s system og/eller DBU’s app, herunder tilmelding i en klub i Kluboffice, bliver slettet, når DBU ikke længere har et legitimt formål til at gemme oplysnin-gerne.

7.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når du trækker dit samtykke til vores nyhedsbrev tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne. 

7.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb af fodboldbilletter, du har gennemført på Hjemmesiden jf. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, f.eks. hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

 

8. SIKKERHED

8.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

8.2 Kun medarbejdere, der har et relevant og sagligt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

 

9. KONTAKTOPLYSNINGER

9.1 DBU er dataansvarlig for de personoplysninger. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne information eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 6, kan du kontakte: Data Protection Manager

Dansk Boldspil-Union

DBU Allé 1 2605 Brøndby

persondata@dbu.dk  

 

10. ÆNDRINGER I DENNE INFORMATION 

10.1 Vi opdaterer vores privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på. Den til enhver tid gældende privat-livspolitik vil være tilgængelig på www.dbu.dk

 

11. VERSIONER

11.1 Dette er version 2 af DBU’s information om behandling af personoplysninger dateret den 22. maj 2024.