Arbejdsskade for dommere

For en dommer eller linjedommer, som kommer til skade i forbindelse med dommergerningen, er der to forsikringsmæssige former for anmeldelsesprocedurer.

Dommerne kan således virke i to forskellige sammenhænge:

SAS-ligaen, hvor det er to professionelle klubber (børsnoterede selskaber), f.eks. FC København og Brøndby, der møder hinanden. Men der kan vel også være tale om 1. divisionsklubber, som har etableret et selskab af en eller anden art.

Alle andre kampe hvor det er amatørklubber, der via en lokalunion er medlem af DBU, som møder hinanden.

Ad 1.

Tryg og DIF har aftalt/er enige om, at det i disse tilfælde er DBU, der må betragtes som værende arbejdsgiver i forhold til dommeren/linievogterne. Det er DBU, der påsætter dommerne, DBU har instruksbeføjelser over for dommerne, der er mellem dommerne og DBU indgået en honoraraftale, og det er DBU, der udbetaler honoraret til dommerne.

Det indebærer, at sådanne dommere er omfattet af den fælles, kollektive lovpligtige arbejdsskadeforsikring, som DIF har tegnet i Tryg. I tilfælde af en dommers tilskadekomst skal dommeren udfylde en skadeanmeldelse, som den skadelidte selv, og DBU som arbejdsgiver for dommeren, udfylder/underskriver. Herefter indsendes anmeldelsen til Tryg.

Ad 2.

I disse kampe/tilfælde er det stadig den fælles, kollektive lovpligtige arbejdsskadeforsikring i Tryg, der dækker dommerne. Hvis det f.eks. er DBU Lolland-Falster, som har påsat en dommer til at dømme en kamp i Nakskov, vil det dog oftest være sådan, at DBU Lolland-Falster ikke umiddelbart har kendskab til - eller kan bevidne - om en dommer er kommet til skade under dommergerningen. Det giver derfor ikke rigtig nogen mening, at det er DBU Lolland-Falster, der underskriver skadeanmeldelsen i et sådant tilfælde.

Det er derfor aftalt med Tryg, at vi her fastholder den tidligere praksis; at det er hjemmebaneklubben, der som "arbejdsgiver" for dommeren udfylder og underskriver skadeanmeldelsen sammen med dommeren. Dette har ikke nogen økonomisk betydning for hverken klubberne eller lokalunionerne under DBU, da det jo stadig den samme forsikring - nemlig den lovpligtige arbejdsskadeforsikring i Tryg - som anmeldelsen skal ske til.