MENU

Konsekvenser ved ny struktur i 2. division

Den nye turneringsstruktur med færre hold i 2. division kommer til at berøre antallet af op- og nedrykninger i alle serierækker. DBU Sjælland indkalder derfor snarest klubberne til et møde, hvor en løsning vil blive præsenteret og der vil være mulighed for debat og justeringer.

Som det er de fleste bekendt vedtog DBU's bestyrelse 21. juni en ny turneringsstruktur i 2. division med opstart sommeren 2015, hvor antallet af hold reduceres fra 32 til 24. I den forbindelse blev en tilsvarende foreslået tilpasning af Danmarksserien udskudt til senere for at sikre involvering og dialog med klubberne. 

Den nye struktur kommer til at berøre antallet af op- og nedrykninger i alle DBU Sjællands serierækker og derfor arbejder DBU Sjælland i øjeblikket på højtryk for at finde en god løsning på denne udfordring. Denne vil blive præsenteret for klubberne på et møde ultimo august med mulighed for debat og justeringer. Tid og sted for mødet meldes ud snarest muligt.   

Baggrund
Danmarksserien består i dag af tre puljer og som følge af ændringen i 2. division rykker seks hold ned fra hver DS pulje sommeren 2015. DBU Sjælland og DBU Lolland-Falster har endvidere indgået aftale om, at hold fra Lolland-Falster fremover ikke rykker direkte i DS, men op i Sjællandsserien (to oprykkere pr. år)

Til gengæld vil der fremover være tre direkte oprykkere til DS fra Sjællandsserien. Sjællandsserien vil fremover bestå af 16 hold, hvoraf der er to oprykkere fra Lolland-Falster. Aktuelt er der 7 sjællandske hold i DS pulje 1 og 5 +1 fra Lolland-Falster i DS pulje 2, så i værste fald kan der blive tale om 12 nedrykkere.

Fra Sjællandsserien rykker 3 hold op, mens nr. 4 spiller kval. kamp, og 4 hold rykker ned. Det giver et underskud af pladser og det er en løsning på denne udfordring, som DBU Sjælland vil præsentere for klubberne på det føromtalte møde ultimo august.  

Derfor skal vi beklage, at der inden sæsonstart endnu ikke er udarbejdet endelige bestemmelser for alle serierækkerne. Vi ønsker alle en god sæson til trods for disse uklarheder.

Læs mere
21. juni 2014: Ny struktur for 2. division

Log ind