MENU

Møde i Banegruppen for Guldborgsund (1)

Klubberne i Guldborgsund Kommune indkaldes til møde onsdag d. 12. marts 2014 kl. 19.00 i TGBs klubhus Gl. Landevej 27. 4891 Toreby L.

Banegruppen for Guldborgsund kommune indkalder til det årlige møde og håber, at klubberne sender den baneansvarlige og en af de sportslige ansvarlige ledere (ungdoms el. seniorformand). Ansvaret for bedre baner, skal også ud af mødelokalet, og ud hos den enkelte træner og spiller.

Vi glæder os til at se og høre jer alle. 

Tilmelding:
Husk tilmelding ... senest søndag d. 2. marts 2014 på mail: info@dbulolland-falster.dk (max. 2 deltagere pr. klub). 

Dagsorden:

1.

Velkommen, gennemgang og præsentation af alle deltagere v/Jes V. Larsen (formand for banegruppen) - 10 min.

2.

Banebelastningsoversigt - Hvad er det? v/Jes V. Larsen  - 10 min.

3.

Årets 2013. hvordan gik det oplevet fra den kommunale vinkel  v/Ole S. Jensen og Klaus Lykkebæk - 15 min.

 

Pause 10 min.

4.

Master-plan for pasning af fodboldbanerne i Guldborgsund kommune 2014 v/driftschef Ole S. Jensen og Kurt B. Nielsen. Herunder orientering omkring budget for 2014 v/Klaus Lykkebæk - 20 min.

5.

Det fælles ansvar og nye tiltag fra 2014 v/Kurt B. Nielsen - 25 min.

6. Eventuelt.
Vi slutter senest 21.00

Med sportslig hilsen
Banegruppe for Guldborgsund v/ Jes V. Larsen (tlf. 23 21 38 99). 

Servive-links:
Indkaldelsen i pdf-format. Klik her
Hvem sidder i banegruppen for Guldborgsund Kommune. Klik her.

 

Målsætning for vores fælles arbejde:

• At sikre ligeværdighed og gennemsigtighed i pasning og vedligeholdelse af fodboldanlæggene.
• At gøre fodboldanlæggene i hele Guldborgsund kommune til de bedste i Danmark, indenfor de af kommunen bevilligende økonomiske rammer.
• At gøre kommunesammenlægningen til en værdi skabende oplevelse for brugere og den kommunale forvaltning, når det handler om fodboldbanerne i Guldborgsund kommune.

Målsætningen er aftalt mellem klubberne og fritidsforvaltningen i Guldborgsund Kommune.  

DBU Lolland-Falster arbejder stadigvæk på at få etableret en banegruppe for Lolland Kommune.

Log ind

c