MENU

Goddag til 8 mands fodbold

Bestyrelsen i DBU Lolland-Falster anbefaler, at DBU Lolland-Falster med virkning fra 1. august 2014 overgår til nye spilformer og banestørrelser.

DBU’s børne- og ungdomsfodbold har i løbet af en kort årrække gennemgået store forandringer til gavn for udviklingen af dygtige fodboldspillere. Det er sket gennem DBU fodboldkoncept ”Holdninger og handlinger”.

Efter et omfattende analysearbejde, hvor mere end 100 ungdomskampe er blevet videofilmet og 600 ungdomsspillere er blevet interviewet har en arbejdsgruppe under DBU kommet med en række anbefalinger til ændringer af spilformer og banestørrelser.
Resultatet er en ny og omfattende viden om optimale spilleformer og banestørrelser i børne- og ungdomsfodbolden i Danmark. Herunder nogle af hovedkonklusionerne:

Der kan læses meget mere om undersøgelsens anbefalinger her

Bestyrelsen i DBU Lolland-Falster anbefaler, at DBU Lolland-Falster med virkning fra 1. august 2014 overgår til disse nye spilformer og banestørrelse.

”Vi vil sammen med DBU sikre, at der afholdes flere temamøder i de kommende måneder, således at trænere, ledere og andre frivillige får indsigt i, hvilke betydninger dette medfører, ” siger DBU Lolland-Falsters formand Gert Lundgaard.

”De nye anbefalinger er funderet på et meget stærkt fagligt og validt grundlag. Undersøgelserne er de mest omfattende foretaget på dansk grund – og giver os en unik viden om, hvordan vi i Danmark skaber de bedste udviklingsmuligheder for børn og unge uanset køn, alder og niveau,” lyder det fra Morten Nielsen, der er DBUs projektleder på den omfattende undersøgelse, der ligger til grund for de nye anbefalinger.

Der bliver et stort DBU Lolland-Falster informationsmøde om de nye spilformer og banestørrelser for alle klubber 15. marts. Alle ungdomstrænere og klubledere opfordres til at melde sig til, når der bliver udsendt mødeindkaldelse.

Her er en gennemgang af de anbefalede ændringer:

Der er flere aktioner hos ALLE aktive spillere, jo færre spillere, der er på banen, og jo mindre banen er, I ALLE årgange/spilformer.
Procentvis har små og store spil stort set de samme succesaktioner, men aktionerne i små spil er markant mange flere:

Det kan eksempelvis nævnes at ...

på U10 niveau A+C har 83% af spillerne flere succesaktioner i 5v5 vs. 8v8.
på U13 niveau A+C har 73% af spillerne flere succesaktioner i 8v8 vs. 11v11.

Spilleformsundersøgelsen har desuden haft til opgave at simplificere udbuddet af spilleformer og banestørrelser på tværs af lokalunioner for at sikre optimal individuel spillerudvikling samt skabe større overskuelighed for alle implicerede parter herunder klubledere, trænere, forældre og spillere.

Dette betyder blandt andet, at 7v7 og 9v9 erstattes af 8v8 samt at banestørrelser i 3v3 og 5v5 bliver gjort større.

Herunder ses de nye anbefalede spilleformer og banestørrelser:

De nye anbefalinger
Årgang Spilleformer Banestørrelser
U5, U6 og U7 3v3 13x21 meter
U8, U9 og U10 5v5 30x40 meter
U11, U12 og U13 8v8 52,2x68 meter
U14 og opefter 11v11 68x105 meter

Der bør altid i en spilleform udbydes turneringer i spilleformen under den anbefalede for bl.a. at tilgodese de ikke øvede spillere samt klubber med få medlemmer.

DBU anbefaler også, at hjemmeholdet til alle kampafviklinger stiller minimum fem kampbolde til rådighed for at øge den effektive spilletid i kampene. Forældre og andre tilskuere skal så agere boldhentere samtidig med, at spillerne sætter spillet i gang med ny bold placeret på sidelinjen.

Af hensyn til fodboldanlæg i forskellige størrelser i landet giver anbefalingerne ydermere mulighed for fleksibilitet i form af muligheden for at mindske banestørrelserne med op til 10 procent i forhold til ovenstående mål.

Læs mere her ...

 

Log ind