MENU

Ny turneringsstruktur

Klubberne sagde på repræsentantskabs mødet JA til, at bestyrelsen arbejder videre med en ny turneringstruktur.

Antallet af seniorhold falder hvert år – det samme gør antallet af ungdomshold. Faldet er dramatisk – og hvis der ikke gøres noget bliver både senior- og ungdomsturneringerne på Lolland-Falster meget tynde.

WVi må erkende, at vi på få år har mistet mange hold, således havde vi i 2005 mere end 100 hold tilmeldt til vor seniorrækker ned til Serie 5, i dag har vi tilmeldt i alt 61 hold, dertil 19 syvmandshold, ” siger Gert Lundgaard, formand for DBU Lolland-Falster.

Udviklingen er den samme landet over på grund af den generelle demografiske udvikling, hvor stadigt flere unge flytter fra land til by og faldende børnetal.

”Der er brug for at tænke nyt, og derfor skal et forslag om en ny turneringsstruktur grundlæggende ses, som en mere fleksibel turneringstilrettelæggelse ved at nedbryde de eksisterende unionsgrænser, ” siger DBU Lolland-Falsters formand Gert Lundgaard.

På den baggrund har en arbejdsgruppe under FLU – foreningen af DBU lokaleunioner – udarbejdet et rammeforslag til en ny fælles turneringsstruktur. Tankerne blev præsenteret på en stort møde i Maribo i slutningen af 2013 og efterfølgende drøftet intenst ude i klubberne samt i DBU Lolland-Falsters bestyrelse.

Bestyrelsen i DBU Lolland-Falster vurderer, at det grundlæggende kan være med til at skabe bedre rammer for fodbolden på Lolland-Falster med en ny fælles turneringsstruktur på tværs af unionerne.

På DBU Lolland-Falsters repræsentantskabsmøde lørdag 11. januar i Bangs Have i Maribo meldte DBU LFs bestyrelse klart ud, at unionen siger nej til det nuværende forslag om en ny turneringstruktur på det foreliggende grundlag – men ja til at arbejdsgruppen under FLU arbejder videre og laver et mere gennemarbejdet forslag til en ny turneringsstruktur for både senior og ungdomsspillere.

”Særlig i forhold til det faldende antal hold og klubber, hvor det bliver sværere og sværere at kunne lave vores egen turnering”, siger DBU Lolland-Falsters formand Gert Lundgaard.

”Derfor skal der arbejdes videre med at finde en ny turneringsstruktur, men til forskel fra det første forslag er det nødvendigt, at udarbejde et mere detaljeret forslag, således at klubberne helt præcist kender konsekvenserne af en ny turneringsstruktur, ” siger DBU Lolland-Falsters formand Gert Lundgaard.

DBU’s bestyrelse lover at involvere klubberne og klubrepræsentanterne inden den endelige beslutning om en ny turneringstruktur træffes.

Log ind