Fuldt integreret turnering med DBU Sjælland

Når hold i U13 til og med U19 tørner sammen efter sommerferien, så kan dialekterne være lidt forskellige, for på det tidspunkt vil hold fra Lolland-Falster deltage i DBU Sjællands turneringer på lige fod med de sjællandske hold.

For at bringe mere kvalitet i turneringerne inkluderes alle ungdomshold fra Lolland-Falster i DBU Sjællands ordinære turnering fra 1. juli 2015. Det potentielle udbytte er mindre kørselsafstande og flere hold i turneringen. Førstnævnte vil klubberne, der støder op mod unionsgrænserne, sandsynligvis tage rigtig godt imod. Flere hold i turneringen vil gavne turneringen generelt og gøre alle rækker bredere. 

- Det er helt naturligt, at Lolland-Falsters hold deltager i vores turnering. Vi har jo hold på begge sider af unionsgrænserne som gerne ser, at der er et turneringssamarbejde og det vil unægtelig også højne kvaliteten for turneringen generelt, udtaler Jens Erik Jensen, administrationschef hos DBU Sjælland.

Udfordringer skal løses med pragmatisk tilgang

Når to selvstændige virksomheder vælger at samarbejde på et givent område, så er som regel nogle praktiske hensyn der skal tages højde for – og det er ikke anderledes, når to turneringsudbydere vælger at gøre det samme. 

- Det er klart, at der er nogle åbenlyse udfordringer når vi laver sådan et samarbejde. For at sikre et godt og fair fundament, så vil vi forsøge at løse udfordringerne med en pragmatisk tilgang. I aftalen er der en repræsentant fra DBU Lolland–Falster i DBU Sjællands indrangeringsgruppe og disciplinærgruppe, således ejerskab og ansvar sikres, siger Thomas Bonde Jensen, administrationschef på Lolland-Falster.

Et samarbejde i den størrelse kræver ofte en harmonisering af reglerne, så grobunden for succes er til stede. I første omgang kigger begge unioner på fælles regler for det elektroniske holdkort. Udbyttet af dette vil blive offentliggjort, så snart begge unioner har tiltrådt et fælles regelsæt.    

Samarbejdet har fra initiativets start haft massiv opbakning fra begge unioners politikere og aftalen er gældende fra den 1. juli 2015. Aftalen vil løbende blive evalueret af de to unioner. 

Yderligere informationer kan fås hos Thomas Bonde Jensen eller Jens Erik Jensen. 


Tekst & Foto: Rie Døllner

Log ind