D
T
M
S

DBU Lolland-Falster søger fagfolk

DBU Lolland-Falster søger nye fagfolk og åbner derfor op for direkte ansøgning til pladserne i unionens udvalg og faggrupper.

Det er nu 2 år siden vi sidst startede en ansøgningsprocedure til bemanding af vore faggrupper og udvalg. Et initiativ vi har været glade for, hvorfor vi igen laver en ny ansøgningsrunde, således at den nye besætning i udvalg og faggrupper er udpeget med virkning fra 01.03.2016.

Ansøgeren behøver ikke have en formel eller reel tilknytning til hverken DBU Lolland-Falster eller klubberne. Vi ønsker at sikre større faglighed, effektivitet og de bedste kompetencer til gavn for den fortsatte udvikling af vor sport på Lolland-Falster. 

Det skal blandt andet sikres gennem udvælgelsen af de kommende medlemmer i vore udvalg og faggrupper, hvis opgaver, kompetencer og profilbeskrivelser for medlemmerne er beskrevet i Forretningsgange, som du for alle vores udvalgt og grupper, kan finde ved at klikke her eller ved at klikke ud for det udvalg eller gruppe, som har din interesse.

Udvalg og faggrupperne, som vi søger fagligt kompetente, frivillige medlemmer til, dækker en bred variation af de fagområder, som skal varetages af vore udvalg og faggrupper, som er:

Børne- og Ungdomsudvalget (Forretningsgang),
Dommerudvalget (Forretningsgang),
Eliteudvalget (Forretningsgang),
Klubforumsudvalget (Forretningsgang),
Kommuneudvalget (Forretningsgang),
Lov og disciplinærudvalget (Forretningsgang),
Seniorudvalget (Forretningsgang),
Turneringsudvalget (Forretningsgang),
Uddannelsesudvalget (Forretningsgang),
Banegruppen (Forretningsgang), 
Pigegruppen (Forretningsgang),
Stævnegruppen (Forretningsgang).

Det bliver således udvalg og faggruppernes opgave at sikre, at kvaliteten i vore tilbud fastholdes på et højt niveau, og at fodbolden fortsat fornyer sig gennem den udvikling, som udvalg og grupperne skal være med til at gennemføre.

Ansøgningsfrist løber fra den 1. februar 2016 til den 21. februar 2016. kl. 12.

Hvis du har nogle spørgsmål omkring forretningsordnerne eller udvalgsarbejdet, bedes du kontakte sekretariatet for at få svar på disse spørgsmål på telefon 54 82 67 68 eller mail: info@dbulolland-falster.dk

Klik her for at udfylde din ansøgning direkte på skærmen.

 Ansøgningsskema i Word-udgave, som du kan udfylde elektronisk på din egen PC.

Ansøgningsskema

 

Log ind