Nye etiske retningslinjer for dansk fodbold

Etiske diskussioner og dilemmaer i dansk fodbold får nye retningslinjer og rammer for diskussioner. DBU har udviklet et Code of Conduct, der skal understøtte ønsket om at tage større ansvar i samfundet.

Det handler om ansvarlighed og ordentlighed. Og så handler det om at have fælles retningslinjer for at diskutere så forskellige sager som landsholdsspilleres adfærd, menneskerettigheder og adfærd på sociale medier.

Det er indholdet i et nyt Code of Conduct, som DBU’s bestyrelse har besluttet og udviklet i tæt samarbejde med Lokalunionerne og Divisionsforeningen. Det nye Code of Conduct skal fungere som et fælles værdigrundlag, der skal skabe rammerne og retningen for hvordan fodboldfamilien bør agere. 

Det nye Code of Conduct gælder for ansatte og ambassadører i DBU, Divisionsforeningen og DBU’s lokalunioner, men skal også sætte rammerne for, hvilke værdier klubberne bør efterleve. Der er fuld opbakning til de fem principper fra Henrik Ravnild, formand for Foreningen af Lokalunioner og Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen. 

Netop den fælles tilgang glæder, DBU’s formand Jesper Møller. 

”Det er vigtigt, at vi åbent tør tage de svære diskussioner. At få nedfældet værdierne er en del af vores strategi om at styrke åbenhed og ordentlighed i dansk fodbold. Og det glæder mig, at vi sammen med lokalunionerne og Divisionsforeningen står sammen om det her, ” siger Jesper Møller.

DBU’s Code of Conduct indeholder fem principper:
  • Vi arbejder for mangfoldighed og tolerance 
  • Vi tror på, at fodbolden skal påtage sig et samfundsansvar
  • Vi ønsker gennemsigtighed og god forretningskik
  • Vi accepterer ingen former for snyd
  • Vi har et fælles etisk udgangspunkt for dansk fodbold
Claus Bretton-Meyer, administrerende direktør i DBU, ser frem til at arbejde og diskutere ud fra de nye principper. Han ser det som en naturlig forlængelse af DBU’s nye vision ‘En Del af Noget Større’, der i høj grad handler om at tage et større ansvar i samfundet, både inden for sundhed og integration og i forhold til de mange dilemmaer, der udspiller sig i fodboldens verden. 

“Det kan handle om landsholdsspilleres adfærd eller om træningslejre i lande, der er presset på menneskerettigheder. Det kan også handle om, hvordan vores ansatte og ambassadører opfører sig på sociale medier. Vores Code of Conduct er ikke tænkt som en facitliste, men et sæt retningslinjer, som danner en ramme for vores handlinger. Det kan være i forhold til at iværksætte kampagner mod diskrimination, stille krav til vores leverandører, udforme et gaveregulativ, ligesom vi sætter skub i dialogen med spillere og trænere omkring et ”Players Code of Conduct” som skal gøre det mere konkret, hvilke forventninger vi har til vores landsholdsspillere, ” siger Claus Bretton-Meyer. 

DBU’s Etiske Råd bliver den uvildige instans, der skal være med til at sikre, at man efterlever det nye Code of Conduct. Rådets formand, Per Larsen, betragter det som et vigtigt skridt fremadrettet for at sikre fodboldens troværdighed:

”Det er med stor tilfredshed og forventning, at vi nu ser et regelsæt, der efter bearbejdning i alle grene af DBU organisationen sætter kursen for den adfærd i bredeste forstand, der gør os til en vigtig og troværdig del af noget større.

Fodbolden spiller en meget stor rolle, når vi i samfundet meget gerne vil medvirke til at skabe de fællesskaber, hvorunder alle deltagere uanset niveau skal kunne udvikle deres sociale kompetencer og tryghed. I den forbindelse er det vigtigt, at der sættes klare og tydelige rammer for adfærden i alle dele af organisationen, og at disse rammer er synlige for alle."

Se Code of Conduct HER

Log ind