MENU
D
T
M
S

Dagsorden til formandsklubmødet

Formandsklubmøder er et forum til gensidig inspiration og drøftelse af relevante, aktuelle og visionære problemstillinger og kan danne oplæg til fremtidige aktiviteter såvel lokalt som nationalt

Dagsorden til formandsklubmødet den 12. oktober 2016 kl. 18.30 i Guldborg IF

Dagsorden:
1. Velkommen v/ Gert Lundgaard
2. Orientering om ”Bevæg dig for livet” projektet v/ Martin Boesen
3. Klubudviklingsforløb – en drøftelse af muligheder v/ Thomas Bonde og Martin Boesen
4. Evaluering af distriktsmøderne
5. Kommunesamarbejdet – hvorledes går det?
6. Emner klubberne ønsker at drøfte.
7. Eventuelt.

Der serveres noget let spiseligt, sodavand, kaffe og kage.

HUSK tilmelding til tboj@dbu.dk senest den 5. oktober 2016

Log ind