MENU

Udviklingen af ungdomsfodbolden fortsætter i Brøndby

Brøndbyernes IF fortsætter arbejdet med at udvikle ungdomsfodbolden i samarbejde med DBU gennem forløbet "teenagefodbold".Brøndbyernes IF arbejder videre med ufordringen omkring fastholdelse af teenagere i fodboldklubben. Foto: Peter Vest Hansen Brøndbyernes IF har nu taget hul på anden fase af det forløb, der i samarbejde med DBU skal hjælpe både vestegnsklubben og mange andre danske fodboldklubber til at blive endnu bedre til at fastholde teenagere. 

Workshoppens store spørgsmål var et som de fleste klubben nok kan nikke genkendende til: ”Hvordan sikrer vi, at vores U13-spillere også spiller i klubben, når de er U19?.

22 trænere og ledere, flere bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer samt konsulenter fra DBU og DGI var alle var mødt op 3. oktober for at fortsætte arbejdet med teenagefodbolden i Brøndbyernes IF.  

Med dette var scenen sat for at kigge på konkrete fastholdelsesprojekter, der både på kort og lang sigt skal fastholde endnu flere unge i Brøndbyernes IF og måske endda tiltrække nye unge.

Seancen var workshop nummer 2 i et længere klubudviklingsforløb med klubben. Det byggede således ovenpå konklusionerne fra workshop 1, hvor trænerne kom til orde omkring klubbens værdier og DNA. Således var det også konklusionerne fra den første workshop, der dannede baggrund for mandagens arbejde, og de diskussioner samt tematikker, der blev taget op.

Forløbet teenagefodbold udbydes af DBU og DIF/DGI i fælleskab som en del af projektet "bevæg dig for livet", som skal sikre, at de danske foreninger i fremtiden bliver endnu bedre til at fastholde teenagere i foreningslivet. 

Næste generation af frivillige
 
Jan Borre er formand for sportsudvalget i Brøndbyernes IF. Han slog indledningsvist fast i sin velkomst, at indsatsen i høj grad er proaktiv og har et klart fremtidssigte, der både drejer sig om at holde de unge i fodbolden i dag samt at sikre fremtidens frivillige i foreningen.  
 
”Det er vigtigt, at vi er her i dag, fordi det er de unge mennesker, som vi taler om, der om 5-10 år, skal være trænere og ledere her i klubben, så vi også en dag kan give stafetten videre”. 
Gruppearbejde under 2. del af ungdomsfodboldforløbet i Brøndbyernes IF. Foto: Jacob Poulsen

Hvor første møde havde omhandlet nogle mere overordnede tanker, så var møde 2 mere med fokus på konkrete handlinger, som Jacob Poulsen, klubrådgiver og mødeleder sagde:

”I dag skal vi have fingrene ned i mulden og blive konkrete. Vi skal have formuleret nogle konkrete projekter, som vi kan arbejde videre med for at sikre, at Brøndbyernes IF’s teenagere vil fortsætte med at spille i klubben.” 

Realisering af projektideer
De fremmødte trænere og ledere var da også helt med på at der skulle komme noget konkret ud af dagens møde, hvor at alle fik lov at berøre de forskellige temaer. Samtidig fik alle også lov til at arbejde mest muligt med de temaer og projekt-ideer, som de selv ønskede at byde ind på, således, at man kunne sikre, at de mennesker, der arbejder med de enkelte temaer også havde en motivation for netop disse emner. Noget der i sidste ende skal være med til at sikre, at projekterne også kommer til at "leve" i klubben. 

Som konklusion på mødet fik bestyrelsen således de forskellige konkrete projektforslag. Klubformand Christian Barret afsluttede mødet med på bestyrelsens vegne at takke deltagerne for deres indsats

”Mange tak for at der kom så mange, samt for den indsats I alle har ydet i forbindelse med det her. Nu skal vi i bestyrelsen kigge de enkelte projektskemaer igennem, og så planlægge hvordan de forskellige projekter realiseres.”

Brøndbyernes IF´s bestyrelse vil indenfor den kommende måned mødes med en Bevæg Dig For Livet-konsulent for at planlægge det videre forløb. 

Læs mere

Læs mere om ungdomsfodbold i DBU

Bevæg dig for livet - Fodbold

Teenagefodbold fik fuld fokus i Brøndby (1. fase)

Log ind