MENU

Børnefodbolden på L-F er død

Indkaldelse til møde for ungdomsformænd og klubrepræsentanter omkring børnefodbolden på Lolland-Falster torsdag den 23. februar 2017 kl. 18.00 – 20.30 i Maribo Boldklub.

Børnefodbolden på Lolland-Falster er død? 

Forhåbenlig ikke, men kan den gøres bedre? Ungdomsformænd og klubrepræsentanter omkring børnefodbolden inviteres til dialogmøde omkring udviklingen af uniones tiltag omkring børnefodbolden. Det super vigtig alle klubber deltager.

Børnene er vores og klubbernes fremtid, derfor skal vi have endnu mere gang i børnefodbolden. Hvordan får vi endnu flere børn til at spille fodbold i fritiden? Lad os derfor drøfte hvordan vi sammen, kan gøre en forskel: 
Dagsorden
Punkt Enne
1 Velkommen v/Mogens Mika
2 Hvorledes har der været afviklet børnestævner de sidste to år?
Hvorledes ser medlemstallene ud for U8 – U16?
v/Bjarne Hansen
3 Hvorledes sikrer vi et stigende medlemstal for U5 – U13?
4 Hvilke tiltag skal DBU Lolland-Falster iværksætte for at sikre børnefodbolden på Lolland-Falster?
5 Eventuelt

Tilmelding:
Du/I skal gerne tilmelde jer på mail : tboj@dbulolland-falster.dk senest den 16. februar 2017.

Log ind