MENU

Ny struktur i Kvinde LP

Som en del af en ny struktur i kvindernes landspokalturnering bliver alle kvindeklubbernes 1. seniorhold udenfor Kvinde-DM automatisk tilmeldt Kvinde LP.Alle klubber udenfor Kvinde-DM er automatisk tilmeldt Kvinde LP. Foto: Aziz AndalussiDBU's bestyrelse har vedtaget en ny struktur for kvindernes landspokal (Kvinde LP). Her er det væsentligt at bemærke, at alle klubber udenfor Kvinde-DM automatisk er tilmeldt Kvinde LP.

Derfor bør klubberne være opmærksomme på, at de via KlubOffice aktivt skal framelde sig turneringen inden holdtilmeldingsfristen udløber i deres lokalunion, hvis de ikke ønsker at spille pokalfodbold. 

Nye hold tilmeldt i vinterperioden har selv mulighed for at tilmelde sig kvindernes landspokal via KlubOffice, hvis de ikke allerede er tilmeldt.  

Indledende runder
Derudover indebærer den nye struktur at der, ligesom på herresiden i DBU Pokalen, skal afvikles indledende lokale runder, hvor 13 hold fra Østdanmark og 15 hold fra Vestdanmark spiller sig videre til de afsluttende runder under DBU.

De indledende runder for holdene i Østdanmark afvikles fælles for holdene fra DBU Bornholm, DBU Lolland-Falster, DBU København og DBU Sjælland.

Holdene bliver inddelt i geografiske områder, ligesom der foretages seedning i den udstrækning det kan lade sig gøre, således at højere rangerende hold indtræder senere i turneringen end de lavere rangerede hold. Laveste rangerede hold har hjemmebane - ved hold fra samme række tildeles hjemmebane efter lodtrækning.

Lokalunionerne vil i turneringsplanlægningen tage mest muligt hensyn for at undgå lange køreafstande. 

Det samme gør sig gældende i Vestdanmark, hvor holdene fra DBU Jylland og DBU Fyn afvikler fælles indledende runder.

I de indledende runder spilles der efter LU-reglerne med fri udskiftning og 10-minutters udvisning ved gule kort. 

Præmie til bedste seriehold
Der bliver desuden tildelt en præmie på 5000,- kroner til det seriehold, der kommer længst i turneringen. Såfremt flere seriehold bliver slået ud i samme runde, så tilfalder præmien det lavest rangerede hold. Er holdene rangeret lige højt, så deler holdene præmien.

Afsluttende runder

I de afsluttende runder består turneringen af de 28 hold, som "afleveres" fra de indledende runder samt de 24 hold, som har deltaget i Kvinde-DM første halvdel af det pågældende kalenderår.

1. runde under DBU bliver spillet i august.

Klik her for at se alle reglerne i propositionerne for DBU's Landspokalturnering for kvinder.

Log ind