MENU

Invitation til temaaften

DBU Lolland-Falster inviterer til temaaften for alle vore klubber: Lolland d. 15/11 kl. 18 og Falster d. 16/11 kl. 18. Læs mere ...

DBU Lolland-Falster inviterer til temaaften for alle vore klubber:

Lolland - onsdag den 15. november 2017 kl. 18.00 i FC Nakskov
Falster - torsdag den 16. november 2017 kl. 18.00 i Nr. Vedby Hallen

Måtte I være forhindret i at deltage denne aften, der afholdes i jeres område, er I velkommen til at deltage på det andet møde.

I forlængelse af vores pressemøde den 10. oktober 2017, hvor velfærdsalliancen mellem Guldborgsund Kommune, DBU og DBU Lolland-Falster blev underskrevet, vil vi præsentere en række af de projekter DBU Lolland-Falster har lanceret. Samtidig præsenterer vi projektoplæg, se nedenfor, som er planlagt til lancering i løbet af efteråret og vinteren 2017-2018.

1. Krop & Kultur – projekt for ungen arbejdsledige
2. Inklusion og integration – spillere af anden etnisk baggrund
3. Udvikling af lokalområder – samspil mellem lokale foreninger
4. Bevæg dig for livet – motion og sundhed
5. Femern Belt – Interregionalt projekt

Disse projekter har til fælles, at de hver især vil bidrage til udvikling, og udvikling af medlemsskaren i klubberne – flere spillere og flere hænder til at løfte opgaverne. Vi glæder os til at se jer og til yderligere at fortælle om disse tiltag, som en del af jer allerede er involveret i.

Tilmelding eller framelding til maim@dbulolland-falster.dk senest fredag d. 10. november 2017.

Log ind