DBU Lolland-Falster har en række udvalg og faggrupper der har til formål at understøtte fodboldens udvikling, aktiviteter, uddannelse, rekruttering og fastholdelse m.m. på Lolland-Falster. Personerne, i udvalg og grupper, vælges for en toårig periode. Den 28. februar 2018 udløber vores nuværende periode, hvorfor vi søger personer til en ny toårig periode.

Er du allerede en del af vores organisation eller ønsker du at blive det, så er der mulighed for at søge frem til mandag den 19. februar 2018.

Du søger elektronisk ved at klikke her ... og udfylde ansøgningsskemaet på skærmen. Vores nuværende forretningsordner og formålsbeskrivelser finder du på vores hjemmeside ved at klikke her. Vi er i gang med at revidere disse, hvor vi forventer at have dem klar til udvalgenes og faggruppernes nye periode pr. 1. marts 2018.

 Ansøgningsskema i Word-udgave, som du kan udfylde elektronisk på din egen PC.

 Ansøgningsskema

Du kan også sende sende en mail til tboj@dbulolland-falster.dk, hvor du skriver det/de udvalg og/eller faggrupper, du ønsker at være en del i. 

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte Thomas Bonde på tboj@dbulolland-falster.dk eller på mobil: 5239 1921.

DBU Lolland-Falsters udvalg og faggrupper:

Udvalg og faggrupper
Udvalg Faggrupper
Børne- og ungdomsudvalget
Pigegruppen
Dommerudvalget
Banegruppen
Eliteudvalget
Stævnegruppen
Klubforumsudvalget
Kommuneudvalget
Seniorudvalget   
 Lov- og disciplinærudvalget
 
 Turneringsudvalget  
Uddannelsesudvalget   


Faglige kompetencer

Ansøgeren behøver ikke have en formel eller reel tilknytning til hverken DBU Lolland-Falster eller klubberne. Vi ønsker at sikre større faglighed, effektivitet og de bedste kompetencer til gavn for den fortsatte udvikling af vor idræt på Lolland-Falster.

Det bliver således udvalg og faggruppernes opgave at sikre, at kvaliteten i vore tilbud fastholdes på et højt niveau, og at fodbolden fortsat fornyer sig gennem den udvikling, som udvalg og grupperne skal være med til at gennemføre.

Udvælgelse

Kandidaterne vil blive gennemgået af unionsbestyrelsen, herefter vil bestyrelsen formelt bekræfte sammensætningen af udvalgene og grupperne, hvorefter de vil blive offentliggjort. Den nye bemanding for udvalg og faggrupper træde i kraft 1. marts 2018.