Gør forældre til Gode Fodboldforældre i klubben

Skab et stærkere samarbejde med forældrene i jeres klub med kurset Gode Fodboldforældre.

Gør forældre til Gode Fodboldforældre i klubben
Foto: Henrik Bjerregrav
Af: Gitte Thordahl Jespersen, DBU Jylland Kommunikation

Hvordan kan forældre lære klubben bedre at kende og hjælpe til? Og hvordan kan klubben aktivere forældrene som en ressource? Ved hjælp af kurset Gode Fodboldforældre bliver der lagt op til en dialog mellem klubben og fodboldforældrene til at spille endnu bedre sammen.

Dialogen bringer forventningerne frem, som klub og forældre har til hinanden, og kommer ind på følgende samtaleemner:

  • Forældrerollen 
  • Trænernes rolle
  • Klubbens værdier og kultur 

Alt sammen bliver bragt i spil for at styrke samarbejdet mellem klubben og forældrene til spillerne for at få skabt et godt fodboldmiljø for alle både på holdene og i klubben.

Oplægget har en varighed af et par timer og kan købes via klubkursusbestillingen på hjemmesiden, hvor en DBU Instruktør besøger jeres klub og kører dialogen.
Eller det kan afvikles af klubben selv ved at hente præsentationen her med en manual gratis på hjemmesiden, der hjælper med at skabe og styre dialogen.

Log ind