Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde lørdag 1. februar 2020 kl. 9.30 i Bangs Have i Maribo.

Med følgende dagsorden:

 

Punkt

Emne

   
1. Mandaterne afprøves    
2. Valg af stemmetællere    
3. Valg af dirigent    
4. Godkendelse af beretninger fra bestyrelsen    
5. Godkendelse af regnskabet    
6. Behandling af indkomne forslag    
7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

   
 

Valg af formand: Gert Lundgaard

Afgår Villig til genvalg
8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

   
 

Michael Skaarup

Afgår Villig til genvalg
 

Rune Follemand Nielsen

Afgår Villig til genvalg
9.

Valg af bestyrelsessuppleanter:

   
 

1. suppleant: Steen von Wurden

Afgår Villig til genvalg
 

2. suppleant: Susanne Jensen

Afgår Ikke villig til genvalg
10

Valg af 2 revisorer:

   
 

Klavs Buhn

Afgår Villig til genvalg
 

Torbens Kolters

Afgår Villig til genvalg
11.

Valg af 1 revisorsuppleant:

   
 

Hans-Henrik Johannesen

Afgår Villig til genvalg
12. 

Fastsættelse af sted for næste års Repræsentantskabsmøde

   
13. 

Eventuelt

   

 

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være DBU Lol­land-Falster`s Administration i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse, hvor­efter samtlige forslag omgående udsendes til klubberne.

Ændringsforslag til indkomne forslag må være DBU Lolland-Falster`s Administration i hænde senest 7 dage før repræsentantskabsmødet.

Bestyrelsen

Hent dagsorden i pdf-format: Dagsorden