Dagsorden

1. Information fra DBU Lolland-Falster
- Hvor langt er vi med sagen om oprykning i Sjællandsserien
- Tidsplan for evt. ny strukturændringer for breddefodbolden
- Træningsturnering op til turneringsstart
- 10 min. udvisning ved gule kort
2. Redegørelse om afviklingen af efterårsturneringen 2019.
Fremlæggelse af rammer for turneringen, herunder planlæggelsen i 2020.
3. Drøftelse omkring etablering af vinterfodbold.
4. Rammerne ved erstatning af hold ved holdudtrækning i alle rækker.
5. Fremlæggelse af rammerne for struktur for M32 og M40 - Oldboys og veteranrækker.
6. Der har tidligere været et koncept for kampafviklingen i Sjællandsserien og Lolland-Falsters serien,
hvor vi anbefaler at der bliver nedsat en gruppe, der kan udarbejde en opdatering af konceptet.
7.  Opfordring til anvendelse af Livescore ved alle herre senior kampe.
8.  Eventuelt.