DBU Lolland-Falster er vært ved en let anretning i forbindelse med mødet.

Tilmelding på info@dbulolland-falster.dk

Vi håber at se rigtig mange formænd. På gensyn ...

 

Dagsorden

1. Velkommen v/Gert Lundgaard
2. 

Orientering omkring mulighederne, for vores landsdel, omkring aktiviteter ved EURO 2020, også kaldet den

rød og hvide fest v/Teddy Petersen, DBU konsulent EURO 2020. 

3.

Status på reform arbejdet i DBU Bredde (breddefodbolden i Danmark - tidligere FLU).

4.

Orientering om tankerne omkring de fremtidige aktiviteter for fodbolden på Lolland-Falster,

herunder partnerskabsaften med det Schieswig-Holstenske Fodboldforbund (SHFV).

5. 

Status omkring etableringen af en banegruppe i Lolland Kommune.

6.

Jesper C. Pers - orientering omkring mulighederne for klubberne, til at søge midler hos Kult Kids,

til aktiviteter på børne og unge området.

7.

Det kommende repræsentantskabsmøde i Bangs Have lørdag den 1. februar 2020.

8. 

Eventuelt