Vi inviterer 3 børnetrænere fra hver klub til at møde op og give deres opfattelse af, den forgangne sæson på godt og ondt. Samt være med i en snak om fremtidens ønsker, både projekter vi kan søsætte i 2020 eller længere ude i fremtiden.

Pigetrænere vil blive inviteret til et pigemøde medio november med fokus på pigeaktiviteter 2020.

På sidste års børnemøde kom der en del ønsker op og nogle blev allerede søsat i 2019: 
Legestævne for de mindste, der desværre måtte aflyses pga. tordenvejr.
Aftenstævner for U8-U9 og U10

Der blev færre storstævner, da en del stævner blev delt pga. flere klubber kunne afvikle stævner. 

DU/I kan være med til at komme med jeres klubforslag, ris/ros, ønsker. Disse skal blot sendes til administrationen på mail: info@dbulolland-falster.dk

Tilmelding til maim@dbulolland-falster.dk senest d. onsdag d. 16/10-2019.