MENU

Til klubberne i Lolland Kommune

Vi skal invitere klubberne i Lolland Kommune til distriksmøde d. 10.10.2019 kl. 18.30-21.00 i Nakskov FC. Hver klub kan deltage med indtil 3 deltagere.

Til klubberne i Lolland Kommune

Ny form af distriktsmøder

På baggrund af klubbernes ønsker og evalueringer af tidligere afholdte distriktsmøder, er der flertal for at prøve en ny opdeling af distrikterne. Fremover vil der være to distrikter under DBU Lolland-Falster. Et distrikt for klubberne i Guldborgsund Kommune og et for klubberne i Lolland Kommune.

For at komme godt i gang med distriktsmøderne i distrikt Lolland, er første emne dagsorden og en fastsættelse af rammerne for distriktsmøderrne i distrikt Lolland. Herunder fastsættelse af mødefrekvens, terminer, emner og hvem der skal deltage.

Et anden punkt på dagsorden er oprettelse af en banegruppe for Lolland Kommune. Under dette emne kan bl.a. diskuteres sammensætning af gruppen, samspillet med kommunen samt fordele og ulemper ved en banegruppe.

Dagsorden

 
1. Velkommen og et let traktement
2. Bordet rundt. Løst og fast fra klubberne
3. Oplæg til rammerne for Distriktsmøderne v/Rune Nielsen
4. Banegruppen i Lolland Kommune
5. Eventuelt

 

Tilmelding til info@dbulolland-falster.dk senest den 7/10-2019 kl. 12.00.

Spørgsmål kan rettes til Rune F. Nielsen. Mobil: 5495 7231. E-mail: rune@dbulolland-falster.dk

Log ind