Ambitionerne er store og forventningerne høje, når repræsentanter fra fodboldklubber, DBU og børnemiljøet samles til spillerudviklingskonference lørdag den 25. januar i Kolding. Konferencen er nemlig den første af sin slags, men også første store skridt i udarbejdelsen af en ny spillerudviklingsstrategi for børnefodbolden.

En strategi, der skal bygge på fælles forståelse og samarbejde på tværs af bredde- og elitefodbolden og som skal sikre et solidt fundament for børnefodbolden i Danmark. Kort sagt en strategi, der går helt i børnehøjde, og er med til at sikre at fodbolden foregår på børnenes præmisser og med fokus på det enkelte barn. Det kræver fortsat fokus på samarbejde og udvikling på tværs.

”Børnefodbold handler om at få det bedste ud af alle børn, der spiller fodbold. Det er hverken bredde eller elite, det er fodbold for børn. Det at gå til fodbold som barn og være en del af foreningslivet skal være en tryg og god oplevelse – med plads til leg og udvikling. Vi har i mange år i DBU regi arbejdet med at sikre gode rammer og miljøer i børnefodbolden. Det er dog første gang, at vi i så tæt dialog mellem Divisionsforeningen, Kvindedivisionsforeningen, DBU Elite og DBU Bredde arbejder på at udvikle en samlet strategi for børnefodbolden, der først og fremmest udvikles på børnenes præmisser,” lyder det fra Ove Lyhne, projektansvarlig for DBU Bredde og som sidder med i strategiarbejdet.

Konferencen i Kolding er et led i det allerede igangsatte strategiarbejde, hvor repræsentanter fra både bredde- og elitefodbolden siden efteråret har arbejdet tæt sammen i maskinrummet for at skabe sammenhængskraft og i fællesskab at bygge videre på børnefodboldens positive udvikling. 

Det er første gang, at der skal udarbejdes en fælles strategi for dansk børnefodbold på denne måde. Arbejdet følger op på ’Holdninger og handlinger’, der har eksisteret siden 2008. I mellemtiden er der sket store forandringer og omvæltninger, særligt for børnene set i et samfundsmæssigt perspektiv, herunder børnenes skole- og fritidsliv.

Derfor er der behov for en ny strategi, fortæller talentudviklingschef Flemming Berg:

”Det hele starter med glæden ved fodbold. Vi har efterhånden i en del år arbejdet fokuseret med at optimere rammerne for at skabe glæde hånd i hånd med udvikling, når vi taler børnefodbold. Men ikke to børn er ens, ej heller to forældre. Derfor er børnefodbold og børneidræt en kompleks størrelse med mange interesser. Så jeg ser meget frem til, hvad deltagerne byder ind med, når vi samles fra mange niveauer og områder til konferencen,” siger Flemming Berg.

Både Flemming Berg og talentansvarlig Ole Bjur fra Divisionsforeningen ser det som et muligt paradigmeskifte at skabe en strategi for børnefodbold på tværs af DBU, DBU Bredde og Divisionsforeningen. Det handler om at komme helt i øjenhøjde - at lave børnefodbolden for børnenes skyld – ikke de voksne – og om at bryde de mure og myter ned, der fortsat måtte være i børnefodbolden.

Ifølge Ole Bjur er det en gylden mulighed for samlet i dansk fodbold og uanset interesser, at tage det nødvendige og modige skridt og sætte børnefodbolden på dagsordenen – også i eliteklubberne.

”Jeg håber og opfordrer til, at deltagerne går til arbejdet med tillid til hinanden og med et åbent mindset. Vi bliver nødt til at være åbne hver især for den viden og de erfaringer, der foreligger i disse aldersgrupper. Ingen ejer børnefodbolden, og alle bør arbejde sammen om den i fællesskab – for børnenes skyld. Vi skal på lørdag ikke finde endelige løsningsforslag på konferencen men give os i strategigruppen noget konkret at arbejde med, der går på tværs af Danmark, lokal fodboldkultur, funktion, rolle og klubtilhørsforhold,” slutter Bjur.

Hele arbejdet med at optimere og justere den danske spiller- og talentudvikling startede i 2016 med nedsættelsen af Kommissionen for National Talentudvikling (KNT), der havde som mål, at sikre initiativer og projekter med fokus på spiller- og talentudvikling. I det perspektiv besluttede DBU’s Bestyrelse og komiteerne for Professionel fodbold og Breddefodbold, at få udarbejdet en ny strategi for Dansk børnefodbold, U5-U12 piger og drenge.

Se mere om lørdagens spillerudviklingskonference her på www.dbu.dk/konference2020