Arbejdsgruppens anbefalinger er nu klar, og DBU Breddes bestyrelse har netop på et møde godkendt, at der igangsættes tiltag på de områder, som arbejdsgruppen har anbefalet. Arbejdsgruppen blev nedsat for at give området omkring dommernes tryghed et serviceeftersyn.

Formand for arbejdsgruppen, Jakob Koed, der også er formand for DBU Sjælland og medlem af DBU Breddes bestyrelse, fortæller om gruppens arbejde:

- Det er et vigtigt område, der nu bliver sat ekstra fokus på, og jeg glæder mig sammen med resten af DBU Breddes bestyrelse over, at arbejdet fortsætter i flere nye, mere specialiserede arbejdsgrupper, og at fokus på dommernes tryghed nu udbredes endnu mere i hele DBU Breddes organisation, udtaler Jakob Koed.

Tryghed skal indtænkes i alle områder
Som en indledning til gruppens arbejde blev omfanget af problemer med blandt andet vold mod dommere og trusler mod dommere undersøgt. Undersøgelsen viste, at antallet af afbrudte kampe på grund af trusler om vold mod dommerne eller decideret vold på landsplan var 17 sager i år 2019. Det svarer til 0,2 promille af alle de afviklede kampe med påsatte dommere.

- Jeg synes, det er vigtigt, at vi sætter problemets omfang i det rette perspektiv, hvilket vi gjorde med den indledende undersøgelse, men samtidigt vil jeg også understrege, at én sag rettet mod en dommer er én for meget. Derfor blev det også en af arbejdsgruppens konklusioner og anbefalinger, at dommernes tryghed og sikkerhed skal tænkes ind i alle områder, hvor dommerne indgår, afslutter Jakob Koed.

Serviceeftersyn
På baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger arbejdes nu videre med en række områder og tiltag, der skal skabe ensartethed, gennemsigtighed og styrket statistisk viden på disciplinærområdet med fokus på at øge dommernes sikkerhed. Blandt andet skal det disciplinære system have et serviceeftersyn, hvor der for eksempel skal kigges på samspil mellem den enkelte dommer og disciplinærsystem samt ensretning af karantæneregler.

Der skal også kigges på, om der kan videreudvikles på IT-værktøjer, der kan hjælpe dommerne yderligere i deres dommergerning, når de blandt andet skal indberette udvisninger, ligesom ”den gode indberetning” skal have en større plads i blandt andet dommernes uddannelse.. Ligeledes skal arbejdet med indberetningerne gøres nemmere, harmoneres og styrkes, så vi får et bedre og mere nuanceret billede af adfærden og fairplay-tilstanden i dansk breddefodbold.