• Har I lyst til at lave et tiltag, så I kan få medlemmerne tilbage efter den lange corona-adskillelse.
  • Vil I gerne tiltrække nye medlemmer?
  • Har I behov for nye materialer?
  • Vil I udvikle jeres tilbud og klub?
  • Har I en drøm om, hvordan jeres forening kan udvikles, men I har ikke penge til at realisere den?

Kan I svare ja til et af disse spørgsmål, kan I søge DIF og DGI’s foreningspulje, som netop er åbnet for ansøgninger for 2021. Puljen har til formål at støtte hverdagens fællesskaber og skabe rum til udvikling.

 

Det er fjerde år, at danske idrætsforeninger kan søge puljen, og i de tre forudgående år er der uddelt i alt cirka 135 millioner kroner til cirka 3.800 initiativer. Dermed har puljen gjort en stor forskel for idrætsforeninger i Danmark og også for mange fodboldklubber.

 

denne side kan I læse mere om, hvad I kan søge om, og hvordan I søger. Her kan I også se, hvilke foreninger der har fået støtte i foreningspuljens tre første leveår. I forhold ansøgninger om kompensation for økonomiske tab som følge af coronarestriktionerne henvises til DIF og DGI’s coronahjælpepulje. Information om denne pulje findes her.


Fakta om ’DIF og DGI’s foreningspulje’

Venstre, Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre vedtog den 30. november 2017 en politisk aftale om at oprette lokalforeningspuljer. Aftalen afløste en svindelramt ordning med lokale aftaler om uddeling fra spillehals/automatmidler.

Med aftalen oprettes en række lokalforeningspuljer på i alt ca. 70 mio. kr. i 2018, som foreningslivets forskellige hovedorganisationer skal uddele til deres respektive lokalforeninger.

DIF og DGI valgte at oprette en fælles pulje, DIF og DGI’s foreningspulje, hvorfra der uddeles cirka 45 millioner kroner om året. Alle idrætsforeninger i Danmark kan søge puljen. I puljens første tre år er der uddelt midler til 3.800 forskellige initiativer.

Aftalen evalueres politisk efter fire år, hvor der vil være fokus på, om midlerne er anvendt efter intentionen i aftalen, herunder om pengene er anvendt lokalt, på mange foreninger og bredt geografisk samt til flere foreninger end under tidligere ordninger.