Uden frivillige - ingen fodbold

Det efterhånden velkendte mantra, er den grundsten som DBU Breddes nye webunivers, frivillighedsweb bygger på.

For fodbolden lever af de frivillige kræfter, og derfor er det så essentielt, at klubberne hjælpes bedst muligt i arbejdet med frivilligheden, hvad end det er rekruttering eller fastholdelse.

Frivillighedsweb er et værktøj til din klub
Frivillighedsweb er skabt med klubbernes behov for øje, og med et særligt fokus på at levere konkrete løsninger på konkrete problemstillinger.

Derfor finder du på frivillighedsweb masser af skabeloner og værktøjer, der er lige til at gå til, og ikke kræver meget andet end en tilretning, så det passer i din klub.

Der er selvfølgelig også redskaber til de mere langsigtede strategiske overvejelser, men også her er redskaberne tænkt ind i en kontekst, som gør det lettilgængeligt at gå til.
Frivillighedshjulet – succes med rekruttering og fastholdelse

Frivillighjul Ver2

Selve opbygningen af frivillighedsweb, bygger på frivillighedshjulet (se billedet ovenfor), der indeholder de 8 faser, som er vigtige at overveje når man vil have succes med frivillige, både i forhold til rekruttering og fastholdelse.

Hjulet består af faserne, Image, Rekruttering, Ansættelse, Introduktion, Dagligdag, Motivation, Uddannelse/Udvikling og Farvel/På Gensyn.

På samme måde er frivillighedswebs 8 undermenuer struktureret om disse emner, og hvordan man som klub kan arbejde med hver fase individuelt.

Et dynamisk site
Frivillighedsweb er ligesom frivillighedens verden generelt foranderlig, og det vil derfor løbende blive opdateret med nye skabeloner, værktøjer og andre ting, efterhånden som at webuniverset bliver taget i brug, og vi får feedback fra klubberne.

Derfor tilskynder vi også brugerne af frivillighedsweb til at komme med input og konstruktiv kritik til sitet, så vi hele tiden kan være på forkant med de behov, der er i frivillighedens verden.

Spørgsmål eller input?
Har du spørgsmål, input eller andet til frivillighedsweb, så må du meget gerne kontakte nedenstående.

Mille
Projektleder Mille Louise Pedersen
Skills Camp, Frivillighed, Understøttelse af Velfærdsalliancer 4634 0779