Dette er en fælles nyhed for vores to træningsstævner og Legefodbolddag i Maribo for U4 og U5. Ved at klikke på nedenstående hvide bokse kan du læse mere om stævnerne samt tilmelde din klub / hold.

Vi ønsker på disse dage at sætte fokus på god træning med et tema fra DBU aldersrelateret træning. 

Vi stiller dygtige og kompetente DBU instruktører til rådighed, og dagen indeholder både træningspas og træningskampe.

PROGRAM: For at bevare fokus på dagens tema, er der maksimalt plads til 6 hold. (først til mølle princip). Instruktørerne er til stede i både øvelser og kampe med vejledninger (1 hold er maksimalt 8 spillere).

Det betyder, at vi kræver én træner med på banen, sammen med holdet til både øvelser og træningskampe.

U9: Fra 1v1 til det færdige spil

Vi starter med at spille en kamp (10 min), hvor vi øver os i at observere spillerne efter principperne fra UEFA kurset C1 (HOVED-HJERTET-KROPPEN).

Disse observationer bruger vi til at skabe det korrekte læringsrum for den enkelte spiller efter de fem læringsprincipper fra UEFA C1.

Vi spiller i 2 puljer med hver 3 hold, hvor det hvilende hold går til træning efter en fastlagt plan. 

Til slut afvikles finale og placeringskampe.

 

U10: 1v1 offensiv og første berøring

Tematræning med DBU instruktør (træningsstævner) er en kombination af træning og kamp - helt efter DBU anbefalinger omkring bedre børnefodbold.

På denne dag vil en DBU instruktører med hjælp fra de tilmeldte trænere, planlægge træningen efter et tema fra DBUs aldersrelateret træning: ATK 9-14 år.

For at bevare dagens tema, som er 1:1 offensiv og første berøringer, er der maksimalt plads til seks hold. (1 hold er maksimalt 8 spillere).