Antallet af dommere der kan dømme vores kampe på Lolland-Falster, har været under pres i flere år. Dette er blevet drøftet i flere forskellige regi, senest på mødet i Guldborg i foråret, hvor den fremtidige turneringsstruktur også blev drøftet. Holdningerne til linjedommere i S1 blev også vendt på dette møde, hvor vi kan konstatere, at det er blevet særdeles svært (læs nærmest umuligt) at råde over dommere nok til at få en dommerpåsætning til at gå op i en højere enhed hver weekend.

På den baggrund har DBU Lolland-Falsters bestyrelse besluttet, at der i efteråret 2022 ikke påsættes linjedommere i S1. Hermed håber vi at kunne dæmme op for de problemer der er omkring dommerpåsætningen. Ved at træffe denne beslutning, mener vi også at der vil være ensartethed for S1 klubberne, således at I ikke vil opleve at der i nogen kampe er linjedommere og at der i andre kampe ikke er linjedommere.

Dette er ikke den optimale situation, da vi som udgangspunkt mener at linjedommere i S1 er en god idé. Derfor vil vi arbejde hårdt på at fastholde vores nuværende dommerne og rekruttere nye dommere, således at vi bliver flere dommere på Lolland-Falster. Dette arbejde vil vi appellere jer til at deltage i.

DBU Lolland-Falster vil evaluere efterårssæsonen og vurdere beslutningen om ikke at anvende linjedommere i S1 ved årsskiftet 2022/23. Herefter vil der blive truffet en beslutning om hvorledes afviklingen af S1 kampe for foråret 2023 skal være.

Beslutningen om ikke at anvende linjedommere i S1 gælder pr. dag dato.  

Turneringsreglement §26 Arrangement af kampe

Ovenstående beslutning betyder at der ikke i efteråret skal indhegnes til S1 kampe jf. §26.4:

  • 26.4 Kampe med påsat dommertrio skal afvikles på indhegnede baner, - som minimum med til lejligheden opsat snor. For kunstgræsbaner gælder, at overgangen mellem flisebelægning og kunstgræsunderlaget fungerer som ”indhegning” og her stilles ikke krav om opsat snor.

Bliv dommer


Dommerkursus i efteråret

Teori Eksamen (1 time) Tilmeld
20. august (kl. 09:00-16:00) i Maribo
21. august (kl. 09:00-16:00) i Maribo

23. august fra 17-20.
Fysisk fremmøde på
DBU Lolland-Falsters
kontor i Nykøbing F

Tilmeld her senest 12. august

 

Spørgsmål?

Soren Knudsen 500X319
Formand for dommerudvalget Søren Knudsen