Enkelte uddannelser skifter navn og bogstav, mens andre får et tidssvarende indholdsløft. Fælles for alle er, at fremadrettet starter alle fodboldtrænere samme sted – om du vil være børnetræner, ungdomstræner, Superligatræner eller landstræner. Dette betyder en mere klar og tydelig uddannelsesvej for kommende fodboldtrænere og flere uddannelsestimer til den enkelte træner under uddannelse.

Det er UEFA, der allerede i 2021 begyndte at justere den europæiske træneruddannelsesstruktur, og hos den ansvarlige for DBU’s træneruddannelse, Kenneth Heiner-Møller, får den nye struktur stor opbakning – blandt andet fordi den er med til at styrke træneruddannelsen og løfte det faglige startniveau for den enkelte træner.

 

Den nye struktur ser jeg som en kæmpe gevinst både for den enkelte træner men også for dansk fodbold. Vi får endnu dygtigere trænere, der vil være med til at udvikle fodbolden – både på børne, ungdoms- og eliteniveau Kenneth Heiner-Møller

En tydeligere vej for alle

Hvor fodboldtrænere tidligere havde flere indgangsveje til at opnå trænerlicens, er der nu kun en vej – nemlig at starte på C-niveau. Det er første byggesten på trænervejen uanset ambitioner og målgruppe, du som træner vil arbejde med.

”Den tidligere struktur var lidt rodet, da der var flere veje ind i trænergerningen. Den nye struktur betyder, at man får en tydeligere vej og et større fagligt fundament, når man starter som ny træner, fordi alle starter samme sted. Det betyder også, at vi derfor har måttet revidere de eksisterende uddannelser og tilpasse dem til et højere fagligt niveau. Derfor har hele uddannelsen fået niveaumæssigt løft,” siger Kenneth Heiner-Møller.

Fra dags dato starter træneruddannelsen på UEFA C1 og bygger herefter videre med moduler på UEFA C, UEFA B, UEFA A og UEFA PRO for at opnå UEFA’s højeste trænerlicens. Under både UEFA B og UEFA A er der desuden mulighed for at specialisere sig på ungdomsspillere. Også keepertræneruddannelsen er nu strømlinet med en UEFA GKB og UEFA GKA-licens.

UEFA C1
UEFA C1

UEFA C1

UEFA C1-træner er første trin for alle trænere i den UEFA-godkendte træneruddannelse. Alle trænere starter uddannelse her uanset holdets aldersgruppe eller niveau.

 

UEFA C2
UEFA C2

UEFA C2

UEFA C2 findes i tre udgaver afhængigt af de alderstrin, man træner. For at deltage på UEFA C2, skal du have gennemført UEFA C1.

 

UEFA C3
UEFA C3

UEFA C3

UEFA C3 er tredje trin i C-træneruddannelsen som sikrer basisværktøjer til brug i trænergerningen. 

Eksamen
Eksamen

Eksamen

Eksamen til UEFA C-licens er for trænere der har gennemført UEFA C1, UEFA C2  og UEFA C3. 

UEFA C-Licens
UEFA C-Licens
C

UEFA C-Licens

Når du har bestået C-licens eksamen har du erhvervet en UEFA C-licens.

 

UEFA C3

Målgruppe

UEFA C3 er tredje trin i C-træneruddannelsen og relevant for dig, der har gennemført UEFA C2 eller (DBU C2 fra før 31. dec. 2021)

Formål og indhold

Formålet med UEFA C3 er at styrke dine kompetencer indenfor nedenstående områder. 

  • Træning af tekniske færdigheder i spil
  • Selvevaluering
  • At give og modtage feedback
  • Fodbold som et beslutningsspil
  • Persontyper og deres samspil
  • Træningsmængde og selvtræning

Afvikling

3 x 10 timers fremmøde. Modulerne er som regel en dag i weekenden med 14 dages mellemrum. 

Derudover er der forberedelse og refleksion før og mellem hvert modul, samt en træningssession i mikrogrupper mellem modulerne. Her skal du også deltage i et online-møde med din mikrogruppe og jeres trænerudvikler.

Der er krav om 100 % fremmøde på kurset. Hvis du udebliver delvist, vil det ikke være muligt at få kursusbeviset. Det er ikke muligt at færdiggøre kurset på andre hold.

Du skal selv være aktiv som spiller i de praktiske moduler på banen. 

Det officielle sprog er dansk.      

Optagelseskrav

Du skal have gennemført UEFA C2. 
Minimumsalder er 16 år. 

Kompetence og bevis

Gennemførelse af kurset giver dig mulighed for at benytte titlen ”UEFA C3-træner”.

Efter kurset kan du tilmelde dig UEFA C-eksamen (foregår online). 

Pris 

4.650 kr.

Tilmelding

Du tilmelder dig og finder datoer og undervisningssteder for UEFA C3 her.

OBS!! Du kan tilmelde dig ventelisten på kurser med 0 ledige pladser via mit.dbu.dk

Kursus i egen klub?
Har I som klub trænere, der vil dygtiggøre sig på UEFA C3, kan I bestille kurset som klubkursus.

Det betyder, at I skal sørge for lokale, bane og forplejning til alle kursister og trænerudviklere efter det program, som DBU Træneruddannelse har udarbejdet.

I betaler et fast kursusgebyr til DBU Træneruddannelse for klubkurset. Min 50% af trænerne skal være fra jeres egen klub. I er velkommen til at invitere trænere fra andre klubber med på kurset. Prisen for dette aftales de to klubber indbyrdes.

DBU Træneruddannelse sørger for undervisningsmaterialer og trænerudvikler.   

Pris for klubkursus for op til 14 kursister (1 trænerudvikler): kr. 40.500,- 

Pris for klubkursus for op til 24 kursister (2 trænerudviklere): kr. 70.000,- 

Bestilling af klubkursus
Kontakt venligst DBU´s uddannelsekoordinatorer Morten Korning mokm@dbu.dk eller Thomas Mattsson, thma@dbu.dk


Få et interaktivt oveblik over den nye struktur og indholdet af træneruddannelserne ovenfor


Kenneth Heiner-Møller mener, at det aktuelle løft af den europæiske træneruddannelse ikke kun er med til at give et højt fagligt fundament for den enkelte træner, men et generelt løft af fodbolden.

”Vi kan og skal forvente, at kommende trænere er fagligt mere rustet, når de kommer til de forskellige niveauer og licenser. Det vil være naturligt, da de får flere undervisningstimer – teoretisk som praktisk, inden de opnår de forskellige licenser. Den nye struktur ser jeg som en kæmpe gevinst både for den enkelte træner men også for dansk fodbold. Vi får endnu dygtigere trænere, der vil være med til at udvikle fodbolden – både på børne, ungdoms- og eliteniveau,” slutter Heiner-Møller.  

Eneste undtagelse fra ovenstående start på UEFA C1 er, hvis du er nuværende eller tidligere topspiller. Her har UEFA en særlig træneruddannelse, men også her er kravene skærpet som følge af ovenstående. For at tage en Topplayer-træneruddannelse skal du fremadrettet have spillet mere end syv år på kontrakt i den øverste kvinde- eller herreliga på europæisk plan.