Sundhedskonference om evidensbaserede idrætskoncepter og det gode hverdagsliv på Lolland-Falster d. 22. juni 2022 kl. 17-20 i Bangs Have.

DBU Lolland-Falster inviterer politikere, fagfolk og foreningsfolk til sundhedskonference for at kickstarte etableringen af aktiviteter og oplevelser, der vil bidrage til det gode hverdagsliv for alle på Lolland-Falster.

Peter Krustrup fra Sport og Sundhed på Syddansk Universitet bidrager med oplæg om evidensbaserede idrætskoncepter, der kan øge sundhed, fysisk form, trivsel og læring for børn, unge, voksne utrænede, ældre og patienter. De fortæller blandt andet om hvordan idrætsforeninger, skoler, patientforeninger, hospitaler og kommuner kan arbejde sammen om aktiviteter, der bidrager betydeligt til lokalsamfundets sundhed og fællesskab.

Vi har søgt og fået bevilliget økonomisk støtte fra LAG-midler.

Må du/I have interesse i dette er man velkommen til at kontakte Simone på sima@dbulolland-falster.dk senest d. 8. juni 2022.

Program

17.00 Velkomst v/DBU Lolland-Falster
17.15 Oplæg v/Peter Krustrup, prof. i Sport og Sundhed, SDU
19.00 Aftensmad og netværk i Bangs Have

Peter Krustrup

@PeterKrustrup
Professor i Sport og Sundhed, SDU, forsker i sport som forebyggelse & behandling, og præstation i elitesport. Leder af PRoKIT & Football is Medicine platformen.