Anti Doping Danmark og Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) er med sparring fra DIF gået sammen om at gøre op med unges urealistiske forestillinger om den perfekte krop. Samarbejdet hedder ’Spejlven’ og i en af projektets tre kampagnefilm, er det netop et omklædningsrum, der danner rammen.

Fælles omklædning og bad efter fodboldkampen og -træningen har igennem flere år været en stadig mere uddøende aktivitet blandt børn og unge. Coronarestriktionerne betød, at bad- og omklædningsrum var aflåste, og det skubbede yderligere til tendensen med, at mange spillere møder omklædt op og tager hjem uden at bade eller skifte tøj.

Set med både forenings- og sundhedsfaglige øjne er det en rigtig ærgerlig udvikling, for der er meget godt ved at lade børn og unge gå i bad og klæde om sammen:

  • Hygiejne – det er godt og sundt at få sveden vasket af kroppen.
  • Fællesskab - det styrker fællesskabet på holdet, og man kan vende og evaluere kampen, træningen eller tilværelsen i det hele taget.
  • Kropsopfattelse - det giver et realistisk billede af, hvordan – og hvor forskelligt – naturlige og uredigerede kroppe faktisk ser ud.

 

Genopliv omklædningsrummene i jeres klub

Foreningslivet bidrager i høj grad til kulturdannelsen blandt børn og unge, og i jeres klub kan der måske være behov for at ’genoplive’ omklædningsrummet og dets kvaliteter.

I den forbindelse kan ’Spejlven’-kampagnen og filmen om omklædningsrummet, som kan ses ovenfor, oplagt bruges som springbræt til dialogen både med de unge og med deres forældre.

Vi opfordrer til, at I sætter punktet på dagsordenen på spiller- og forældremøder i klubben i den kommende tid.

Vi opfordrer også til, at alle trænere italesætter det overfor deres hold. I kan som klub tage del i denne opfordring til jeres trænere ved fx at foreslå dem at italesætte det overfor deres hold og nævne det efter hver træning.

Endelig kan I også sørge for at lave sociale aktiviteter i umiddelbar forlængelse af træning eller kamp, hvor det vil være naturligt at tage et bad inden aktiviteten.

OBS: Husk, at ingen skal føle sig pressede til at gå i bad. Det er vigtigere, at man dyrker sport uden at gå i bad, end at man ikke dyrker sport.

Husk klare og entydige regler for brug af mobiltelefoner i omklædningsrummet, så det bliver en tryg ramme om fællesskabet. Læs mere om dette emne i DBU’s børnerettigheder her.

 

Om ’Projekt Spejlven’

LMS (Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade) og Anti Doping Danmark er gået sammen i projekt Spejlven for at gøre op med unges urealistiske forestillinger om den perfekte krop, som tynger deres selvværd. Målet er at højne de unges trivsel, sundhed og selvværd.

Læs mere om projekt Spejlven