Erfaringer fra en række klubber viser, at jo bedre klubben/træneren er til at bibeholde kontakten med spillerne, jo større er chancen for at de vender retur til klubben efter efterskoleopholdet Jakob Koed, formand for DBU's Ungdomsgruppe

Efterskoleudfordringen. Sådan benævnes en for mange klubber kendt udfordring ofte - nemlig, at spillere stopper med fodbold, når de skal på efterskole og ikke nødvendigvis vender tilbage. En anden og samtidig udfordring kan være, om der er nok spillere blandt dem, der ikke er på efterskole til at oprettehold et hold eller et andet tilbud til dem i klubben.

- De er ingen tvivl om, at det kan være en udfordrende tid hjemme i klubben, og det afspejler sig bl.a. tydeligt i U17-turneringerne på drengesiden landet over, hvor vi kan se, at antallet af tilmeldte hold falder en hel del sammenlignet med  de yngre årgange, fortæller formand for DBU's ungdomsgruppe Jakob Koed.

Samme tendens ses ikke helt entydigt hos pigerne, der ikke har en U17 række, men derimod spiller enten U16 eller U18 i de sene ungdomsår.

Som klub og hold kan man aktivt modarbejde, at efterskoletiden samtidig bliver et stop for spillernes tilknytning til klubben.

- Vores altoverskyggende råd til træneren og klubben er at tage dialogen direkte med spillerne. Det gælder både dem, der skal på efterskole og dem, der ikke skal. Det er vigtigt med en åben snak om, hvordan man holder sammen på fællesskabet i det år, hvor en gruppe af spillerne er på efterskole, fortsætter Jakob Koed.

Klubberne skal selvfølgelig også være opmærksomme på, hvordan spillertruppen ser ud efter sommerferien, når de tilmelder hold til efterårets turnering.


Overblik og vigtig viden med KlubOffice
I KlubOffice kan klubber markere de spillere, der er på efterskole (altså efter sommerferien) og hvor længe.

Alle spillere med denne markering samles automatisk i en liste i KlubOffice-menuen Personer > Medlemmer > Efterskolespillere, hvorfra klubben kan sende beskeder til dem.

De modtages af spilleren enten som besked i deres DBU Fodboldapp og/eller som mail, afhængigt af spillerens egne indstillinger for beskeder.

Se vejledningen her.

- Foruden at hjælpe klubberne med overblikket og kontakten vil registreringen også give DBU Bredde værdifuld viden om efterskoleudfordringen. Den viden er afgørende for, at vi i dansk fodbold kan blive klogere på omfanget af udfordringen, og på hvor stor en procentdel der vender tilbage til deres klubber, eller fodbolden i det hele taget, efter efterskoleopholdet, forklarer Jakob Koed og uddyber: 

- Det er vigtigt for dansk fodbolds udvikling - og dermed også for den enkelte klub - at så mange klubber som muligt får registreret deres efterskolespillere i KlubOffice. Det gælder også selvom klubben ikke nødvendigvis planlægger at benytte KlubOffice som kontaktvej til spillerne.


Kampe for både efterskole og moderklub
Såfremt spilleren skal på efterskole på en skole, der har hold med i en af DBU-lokalunionernes turnering startes processen med indhentning af supplerende spilletilladelse automatisk, når der registreres et efterskoleophold på medlemmet. Den skal bruges, hvis spilleren både skal være spilleberettiget i moderklubben og på efterskolens hold.

- Der er en del ungdomsspillere, som spiller med på efterskolens hold i hverdagen, men som er hjemme i weekenderne og derfor også gerne vil spille kamp med de lokale fodboldkammerater. Det vil vi gerne understøtte, og det kan de med en supplerende spilletilladelse, afrunder Jakob Koed.


Funktion kan, som beskrevet, håndteres af klubben, men spilleren kan faktisk også selv koble et efterskoleophold til sin profil via MitDBU.