Der er behov for flere fodbolddommere, hvis vi skal imødekomme behovet for uddannede fodbolddommere i dansk breddefodbold. Et led i den indsats er at få uddannet flere kvindelige fodbolddommere og styrke fastholdelsen af de eksisterende. Derfor har DBU Bredde nedsat en ny kvindedommergruppe, der skal udvikle strategier og redskaber til rekruttering, motivering og fastholdelse.

- Vi vil gerne have, at endnu flere kvinder får øjnene op for, at dommergerningen både er en unik lederuddannelse og en adgang til et stærkt fællesskab, der også kan overføres til livet uden for kridtstregerne. Gruppen her skal være med til at arbejde for, at det bliver lige så naturligt for kvinder at dømme fodbold, som det er at kvinder spiller fodbold, siger næstformand i DBU Bredde Jakob Koed.

Nationalt kvindeligt breddedommermiljø
Den nye gruppe skal blandt andet arbejde for at etablere et nationalt kvindeligt breddedommermiljø og styrke indsatsen for videns- og erfaringsudvikling via netværksgrupper. Derudover skal gruppen kigge på om organisationen, strukturen, kompetencerne og værktøjerne er de rette til at tiltrække nye og holde på de eksisterende kvindelige dommere.

Trine K. Westhoff er sat i spidsen som formand for den nye gruppe, der havde første møde i april. Hun har mere end 25 års erfaring som dommer og har stort kendskab til DBU og lokalunionerne, hvor hun har været frivillig i en årrække.

- Vores overordnede slogan er flere dommere og bedre dommere. Vi skal kigge ind i organisationen og finpudse den, så vi har organisationen på plads, og vi bliver endnu bedre til at bære de kvindelige dommere videre, blandt andet ved at arbejde på tværs af de nuværende strukturer, siger Trine K. Westhoff.

Relationer er vigtige for fastholdelsen
Gruppen skal blandt andet kigge på, at fastholdelsen bliver styrket ved at de nye kvindelige dommere tilbydes et udviklingsforløb, der sikrer tiltro til egne evner. Men faktisk starter  fastholdelsesindsatsen allerede ved de tidligere relationer på grunddommeruddannelsen.

- Vores erfaringer fra de mandlige dommere er, at de tidlige relationer er vigtige for fastholdelsen, fordi man har nogen at udveksle erfaringer med, både når det går godt og mindre godt. Erfaringer viser, at de gode relationer øger sandsynligheden for, at vi kan fastholde dommerne på længere sigt. Derfor skal vi blandt andet arbejde for at skabe rum, hvor dommerne har fællesskaber i forhold til for eksempel alder og niveau, siger Trine K. Westhoff.

Gruppens sammensætning:
Trine K. Westhoff, formand
John Rasmussen
Katrine Stensholm
Rasmus Post
Sarah Kraus
Rene Budtz
Steen Gejl Lyngbye